Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Mieszane dane o koniunkturze w usługach w USA. Maj kolejnym miesiącem bez zmian stóp NBP, ale możliwe złagodzenie retoryki.

Wiadomości zagraniczne

Ukraina otwarta na mediacje Chin. Uszkodzenie zapory na rzece Dnipro.

 • Minister Obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powiedział, że Ukraina jest gotowa na mediacje Chin w negocjacjach, ale jeśli Pekin skłoni Moskwę do wycofania wojsk ze wszystkich okupowanych przez nią ukraińskich terytoriów. Zwrócił uwagę na ryzyka związane z rosyjską okupacją elektrowni jądrowej w Zaporożu. Reznikow przyznał, że Ukraina poniosła tysiące ofiar na wojnie, ale wierzy w zwycięstwo.
 • Wczoraj prawdopodobnie Rosjanie wysadzili dużą zaporę elektrowni wodnej w Nowej Kachowce na rzece Dnipro w obwodzie chersońskim. Pojawiły się także informacje, że tama zawaliła się z powodu wcześniejszych uszkodzeń. Może to doprowadzić do fali powodziowej w około 80 miejscowościach.

USA: Indeks ISM w usługach w maju spadł, ale PMI wzrósł. Zamówienia w przemyśle poniżej oczekiwań.

 • Wczorajsze dane o koniunkturze w usługach okazały się sprzeczne. Indeks ISM w usługach obniżył się do 50,3pkt. w maju z 51,9pkt. w kwietniu, poniżej konsensusu 51,8pkt. Najbardziej niepokojąco wypadła liczba zamówień, w tej kategorii odnotowano spadek indeksu do 40,9pkt. z 49,7pkt. miesiąc wcześniej i był to najniższy odczyt od 2009. Warto odnotować także spadek w cenach transakcyjnych do 56,2pkt. z 59,6pkt., co powinno sprzyjać dezinflacji w usługach. Natomiast usługowy indeks PMI wzrósł do 54,9pkt. z 53,6pkt. miesiąc wcześniej. Był to finalny szacunek, bliski wartości wstępnej 55,1pkt.
 • Zamówienia w przemyśle wzrosły w kwietniu o 0,4%m/m po wzroście o 0,6% w kwietniu (korekta w dół z 0,9%), wyraźnie poniżej konsensusu 1,1%.
 • Wczorajsze dane raczej nie będą przełomowe dla Fed, rozdartego dylematem o podwyżce 25pb w czerwcu lub pauzie w cyklu. Kluczowe znaczenie będzie miał odczyt inflacji bazowej CPI, który poznamy na dzień przed decyzją FOMC 14 czerwca.

Strefa euro: Wciąż minorowe nastroje wśród inwestorów w czerwcu. Finalne PMI w usługach mocne, zgodne z wartościami flash.

 • Wskaźnik nastrojów inwestorów w strefie euro raportowany przez Sentix obniżył się w czerwcu do -17,0pkt. z -13,1pkt. w maju, poniżej konsensusu -15,1pkt. Pogorszenie wynikało ze słabszych ocen sytuacji bieżącej (-15,8pkt. w porównaniu z -7,0pkt. w maju), indeks oczekiwań lekko drgnął do góry, ale pozostaje w obszarze wskazującym na pesymizm nastrojów (-18,3pkt. w porównaniu z -19,0pkt. miesiąc wcześniej).
 • Finalne odczyty PMI w usługach za maj okazały się bliskie wartościom wstępnym sprzed dwóch tygodni. Przykładowo PMI w usługach strefy euro wyniósł w maju 55,1pkt., wstępnie 55,9pkt. w porównaniu z 56,2pkt. miesiąc wcześniej. Odczyt dla Niemiec (57,2pkt.) był wyraźnie mocniejszy niż dla Francji (52,5pkt.).

Wiadomości krajowe

RPP pozostawi dziś stopy bez zmian, ale może złagodzić retorykę.

 • Dziś poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w sprawie stóp procentowych. Nie spodziewamy się zmian głównych parametrów polityki pieniężnej (stopa referencyjna nadal na poziomie 6,75%), ale w komunikacie może pojawić się nieco więcej gołębich akcentów. Spadek inflacji jest szybszy od oczekiwań rynkowych (chociaż w zasadzie zgodny z ostatnią projekcją NBP), szczyt inflacji bazowej prawdopodobnie mamy za sobą, a umocnienie PLN i niższe ceny surowców powinny sprzyjać kontynuacji dezinflacji. Krótkoterminowe perspektywy CPI wyglądają korzystniej niż jeszcze kilka tygodni temu, a część członków Rady ponownie zaczęła podnosić temat gotowości do obniżek stóp przed końcem 2023.
 • Jednak w naszej ocenie średnioterminowe perspektywy inflacyjne pozostają niepewne, co nie daje podstaw do cięć stóp przed końcem tego roku, jednak nie można wykluczyć takiego ruchu ze strony decydentów, a argumentem za może być umocnienie PLN, zmiana nastawienia innych banków centralnych i nowa projekcja która może pokazać wolny, ale jednak powrót do celu inflacyjnego w 2025 roku. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza oceniamy jednak na 30-40%.

KNF: Polski sektor bankowy jest przygotowany na negatywny wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych.

 • Krajowy sektor bankowy jest przygotowany na negatywny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu w CHF – uważa przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.
 • Dodał, że KNF finalizuje prace nad założeniami ustawowego rozwiązania w sprawie kredytów frankowych, chociaż problem ten powinien być rozwiązany przede wszystkim przez ugody banków z klientami. Wyrok TSUE we wspomnianej sprawie (C-520/21) poznamy 15 czerwca. KNF oczekuje także, że banki wprowadzą do oferty kredyty hipoteczne oparte o wskaźnik WIRON.

TSUE: Zawieszenie dalszego naliczania kar

 • TSUE orzekł wczoraj, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 (nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o sądzie Najwyższym) narusza prawo Unii Europejskiej (UE). Wprowadzono wówczas m.in. przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał tym uwzględnił skargę KE wniesioną w kwietniu 2021.
 • W związku z wydaniem ostatecznego orzeczenia wstrzymano naliczanie kar finansowych, które zostały nałożone na Polskę za niewykonanie decyzji TSUE nakazującej zawieszenie przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego sędziów. Polska ma do zapłacenia z tego tytułu €556mln, które najprawdopodobniej zostaną potrącone z funduszy UE.

Konsensus prognoz ekonomistów, zebrany przez Europejski Kongres Finansowy.

 • Ekonomiści którzy wzięli udział w ankiecie Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) prognozują, że w 2023 wzrost PKB wyhamuje w Polsce do 0,8% z 5,1% w 2022, a  w 2024 wyniesie 2,7%. Z kolei inflacja CPI jest prognozowana średniorocznie na 12,8% w 2023 i 7,3% w 2024, a na koniec okresu odpowiednio 9,3% i 6,0%. Deficyt sektora general government jest prognozowany na 5% PKB w 2023, 4% PKB w 2024 oraz 3,3% PKB w latach 2025-26.

BIK: Niewielki wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe w maju.

 • W maju popyt na kredyty mieszkaniowe zwiększył się o 3,7%r/r i 7,2%m/m – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Średnia wartość wnioskowanego kredytu wzrosła o 10,3%r/r i wyniosła PLN379tys. Poprawie wskaźnika popytu na kredyt mieszkaniowy sprzyjała niska baza odniesienia z maja 2022, jednak stopniową poprawę obserwujemy już od września ubiegłego roku.

BGK odwołuje środowy przetarg obligacji.

 • Zaplanowany na 7 czerwca (środa) przetarg obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie odbędzie się – poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w komunikacie.

Komentarz rynkowy

€/US$$ blisko 1,07, €/PLN nadal spada.

 • Kurs €/US$ utrzymuje się blisko 1,07. Para próbowała spadku niżej, ale zatrzymał to słabszy od oczekiwań wynik usługowego ISM. Pozwoliło to na dalszy spadek €/PLN, kurs pogłębił tegoroczne dołki i jest przy 4,47. W podobnej skali zyskał m.in. forint, więc prawdopodobnie obserwujemy napływ kapitału do całego regionu CEE.
 • Tydzień zaczął się wzrostami rentowności na rynkach bazowych, ale także to zatrzymał słaby odczyt ISM. Treasuries zakończyły poniedziałkowy handel praktycznie bez zmian, ale już rentowności obligacji niemieckich 5-7pb wyżej. Natomiast SPW umocniły się, mniej więcej równolegle o 5pb. Możliwe, że napływy kapitału do Polski widoczne już jakiś czas na rynku FX zaczęły trafiać na krajowy dług.

Dalsze umocnienie złotego, przy stabilnym €/US$.

 • Oczekujemy, ze para €/US$ utrzyma się w tym tygodniu blisko 1,07, z ryzykiem na wzrost. Najważniejsze dane poznaliśmy wczoraj (PMI i ISM) i nie były one dla dolara korzystne. Na razie na większe osłabienie dolara się nie zanosi, gdyż nie wszystkie dane z USA były tak słabe jak ISM. Dołożą się do tego prawdopodobnie lepsze od oczekiwań dane z Niemiec w tym tygodniu. Od strony technicznej para w najbliższych dniach nie powinna przełamać ostatnich szczytów (1,0780), ale może je przetestować.
 • W końcówce roku nadal spodziewamy się wzrostu €/US$. Mimo pozytywnych zaskoczeń danymi z USA, rynek nadal wieży, że obniżki stóp Fed nastąpią wcześniej niż EBC. Lepsza od oczekiwań kondycja amerykańskiej gospodarki najprawdopodobniej oznacza jednak, że na koniec roku para €/US$ znajdzie się niżej niż zakładaliśmy dotychczas, tj. nie dalej jak 1,18.
 • Popyt na waluty CEE pozostaje mocny i przy stabilizacji / wzroście €/US$ nie powinno się to na razie zmienić. Widzimy napływ kapitału do Polski, wsparciem są relatywnie wysokie stopy procentowe w regionie, dodatkowo w kraju następuje wyraźna poprawa bilansu handlowego. Kurs €/PLN powinien pogłębić ostatnie dołki docierając w tym tygodniu co najmniej do 4,46. Decyzja RPP na złotego prawdopodobnie istotnie nie wpłynie.
 • Według naszych szacunków złoty nie jest już niedowartościowany. Uspokojenie na rynkach będzie nadal premiować waluty państw o wysokich stopach procentowych. W połączeniu z nadziejami na szybkie odblokowanie środków z KPO po wyborach może to jednak ściągnąć €/PLN bliżej 4,40 pod koniec roku.

SPW mogą na razie sobie radzić lepiej niż papiery niemieckie.

 • Rozczarowujące ISM najprawdopodobniej oznaczają, że to Treasuries w tym tygodniu zanotują mniejsze wzrosty rentowności niż obligacje niemieckie. Ostatnie dane z USA nie były tak słabe jak ISM i na ogół zaskakiwały jednak in plus, więc na spadki rentowności w USA na razie nie liczymy, choć oczekiwania na podwyżkę stóp Fed prawdopodobnie przesuną się na lipiec. Na niemieckim rynku liczymy raczej na wzrosty rentowności, zakładając m.in. udane dane z niemieckiego przemysłu.
 • Tydzień rozpoczął się dla SPW lepiej niż dla np. Bunda. Jeżeli napływy na krajowy rynek się utrzymają, to długie papiery mogą zyskiwać mimo np. perspektywy kolejnych obietnic wydatkowych rządu w dalszej części miesiąca. Dla krajowego krótkiego końca istotny będzie komentarz RPP po dzisiejszej decyzji oraz późniejsza konferencja Prezesa NBP. Spodziewamy się łagodnego przekazu (ze wskazaniem na możliwe obniżki stóp jeszcze w tym roku), ale tego też spodziewa się raczej rynek. W efekcie na krótkim końcu oczekujemy niewielkich spadków rentowności.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.