Serwis Ekonomiczny ING

ESG i zrównoważony rozwój |

Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych.

Polskie firmy zostały dotknięte szokiem energetycznym w 2022 roku. Skala wstrząsu była uzależniona od energochłonności procesów produkcyjnych i wykorzystywanych nośników energii. Firmy podjęły wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej czy budowy własnych źródeł odnawialnych. Podejmując inwestycje energetyczne często napotykały przy tym na bariery regulacyjne lub zderzały się z problemem niedostosowania sieci elektroenergetycznych do bardziej rozproszonych źródeł energii. 

Raport powstał na bazie analiz makroekonomicznych i sektorowych oraz uważnego wsłuchania się w głos firm działających w Polsce. Raport przygotowano na podstawie analizy trendów na rynkach energetycznych oraz 20 wywiadów z przedstawicielami dużych firm z różnych branż oraz dwóch izb handlowych: skandynawskiej i włoskiej. Wywiady przeprowadzili dziennikarze WNP.pl w  I kwartale 2023 roku.

Raport podsumowuje reakcję biznesu na drogą energię i istotne ryzyka niedoborów w trakcie 2022 roku. W raporcie podkreślamy konieczność przyśpieszenia rozbudowy i modernizacji dystrybucyjnych i przesyłowych sieci elektroenergetycznych. Wskazujemy, że niedoinwestowane sieci mogą hamować ekspansję czystej energii w Polsce.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki