Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Solidny popyt gospodarstw domowych w USA. W Polsce sprzedaż detaliczna nadal słaba.

  • Rozpoczynający się tydzień przyniesie publikacje czerwcowych danych makro z krajowej gospodarki. Pozwolą one przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie, czy spadek PKB w ujęciu rocznym pogłębił się w 2kw23, czy może jednak wynik był lepszy niż -0,3%r/r w 1kw23. Nadzwyczajna i zaskakująca zmienność odsezonowanych danych kwartalnych utrudnia ocenę trendów gospodarczych, jednak w przypadku gorszych od naszych oczekiwań danych o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej może się okazać, że dołek obecnego cyklu dekoniunktury przypadł właśnie na 2kw23.
  • Uważamy, że produkcja przemysłowa w czerwcu spadła (w ujęciu r/r) piąty miesiąc z rzędu. Czerwcowy PMI sugeruje dalsze pogorszenie nowych zamówień, zwłaszcza z Niemiec. Może to oznaczać, że niska aktywność przetwórstwa będzie widoczna także w kolejnych miesiącach. W strukturze produkcji pozytywem był utrzymujący się wzrost produkcji dóbr kapitałowych, dający nadzieję na wzrost inwestycji w 2kw23.
  • Wzrost nominalnych płac stabilizuje się na niskich dwucyfrowych poziomach, a presja na wzrost wynagrodzeń utrzymuje się pomimo słabszej koniunktury. Sprzyja temu napięty rynek pracy (ograniczona podaż), wyższe ceny towarów i usług oraz dynamiczny wzrost płacy minimalnej. W 2024 rząd proponuje średnioroczną podwyżkę płacy minimalnej o ponad 20%. Popyt na pracowników ze strony niektórych sektorów przetwórstwa obniżył się, ale w warunkach rekordowo niskiego bezrobocia zasoby potencjalnych pracowników pozostają ograniczone, co sprzyja wzrostom płac.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki