Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: W tym tygodniu podwyżki stóp Fed i EBC, ale koniec cyklu jest bliski. W 2kw23 krajowa koniunktura nadal słaba.

• Tydzień rozpoczyna się od wstępnej publikacji PMI za lipiec na głównych rynkach. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami PMI ze strefy euro
wypadły blado, gorzej niż w czerwcu. Uwagę zwraca dalszy spadek koniunktury w przemyśle z już bardzo słabych poziomów (z 43,4 na
42,7pkt. w strefie euro i poniżej 40pkt. dla Niemiec). Dołącza do niego niestety sektor usług (spadek z 52,0 na 51,1pkt.).
• W tym tygodniu uwaga inwestorów będzie jednak skupiona na środowej decyzji Fed i czwartkowej EBC, obydwa banki podniosą
zapewne stopy procentowe o 25pb, do odpowiednio 5,25-5,50% (stopa Fed) oraz 3,75% (stopa depozytowa EBC). Będzie to wynikać z
danych, w szczególności wciąż podwyższonej presji na inflację bazową i retoryki członków Fed (m.in. Powell, Waller, Barkin) i EBC (m.in.
Lagarde, Knot, Nagel) wskazującej na konieczność podwyżki w lipcu.
• Podwyżka w USA będzie ostatnią w obecnym cyklu, w Eurolandzie o kolejnej bardziej dyskusyjnej podwyżce we wrześniu przesądzą
wakacyjne dane o aktywności gospodarczej-ECB wciąż jest nadmiernie optymistyczne ws PKB. W piątek odbędzie się posiedzenie
Banku Japonii (spodziewany brak zmian stóp, obecna wynosi -0,1%, niewielkie zmiany w polityce kontroli rentowności obligacji).
• W kraju poznaliśmy już w zasadzie pełen zestaw danych miesięcznych za 2kw23. Spadki produkcji przemysłowej i sprzedaży
detalicznej w ujęciu rocznym były głębsze niż w 1kw23, a wzrost produkcji budowlanej wolniejszy. Sugeruje to, że roczne tempo PKB w
2kw23 nie odbiegało istotnie od -0,3%r/r obserwowanego w 1kw23. W całym 2023 nadal liczymy na wzrost PKB w okolicach 1%, przy
czym dominują ryzyka w dół. Zastanawiamy się czy gospodarka europejska (i polski eksport) w 2poł23 będą tak słabe jak pokazują
lipcowe PMI czy przeciwnie mocna poprawa dochodów gospodarstw domowych i wygasanie szoków z przełomu 22-23 pozwolą
uniknąć recesji w Eurolandzie, w 2poł23. To ważne dla utrzymania dodatniego wkład eksportu netto do PKB, w Polsce.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki