Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Solidne dane z USA. Dalsze hamowanie inflacji w kraju, coraz bliżej cięć stóp NBP.

  • W tym tygodniu opublikowana zostanie seria danych z USA. Będą mieć prawdopodobnie duże znaczenie rynkowe, gdyż Fed w ubiegłym tygodniu sugerował, że dla kolejnych decyzji (szczególnie dla ew. wrześniowej podwyżki) istotną rolę odegrają bieżące dane.
  • Dziś opublikowane zostaną wyniki ankiety dotyczącej sytuacji na rynku kredytowym prowadzonej przez Rezerwę Federalną. Z poprzednich ankiet wynikało, że banki zmniejszyły swój apetyt na udzielanie kredytów, co potwierdzają dane sugerujące, że spłaty kredytów przewyższają obecnie udzielanie nowych. Potwierdzenie tego trendu to istotne ryzyko spadku aktywności gospodarczej począwszy od 4kw23. W kolejnych dniach poznamy wyniki koniunktury (ISM) oraz raport z rynku pracy (payrolls). Dane powinny potwierdzić dotychczasowy obraz koniunktury w USA, tj. solidne krótkoterminowe perspektywy (np. z uwagi na silny rynek pracy), ale też pewne ryzyka w średnim terminie. Głównym zagrożeniem dla koniunktury w USA jest przekonanie Fed, że bieżący spadek inflacji nie oznacza wygranej, co popycha bank do utrzymywania stóp bez zmian na obecnym wysokim poziomie, dalsze działanie restrykcyjnej polityki pieniężnej będzie chłodzić koniunkturę.
  • W lipcu inflacja CPI spadła do 10,8%r/r z 11,5%r/r (ING 10,9; konsensus 10,9-11%). Jesteśmy na ścieżce do jednocyfrowego odczytu w sierpniu. Ustępują zewnętrzne szoki. Kraje wschodzące już tną stopy (Chile, Węgry, w tym tygodniu Brazylia). Naszym zdaniem NBP dołączy do banków centralnych, który już luzują politykę we wrześniu. Czy to ostatecznie wygrana walka z inflacją? Niekoniecznie, podkreślamy że banki centralne krajów Latam czy nawet amerykański Fed podniosły stopy do poziomów dodatnich. Średnioterminowe perspektywy inflacyjne pozostają niepewne, m.in. z uwagi na prawdopodobne wzrosty regulowanych cen energii z początkiem 2024 i utrzymujący się na dwucyfrowym poziomie wzrost wynagrodzeń, który może się utrzymać przy znaczącym wzroście płacy minimalnej w przyszłym roku.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki