Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Dane z USA wskazują na łagodne spowolnienie i koniec podwyżek Fed. Euroland balansuje na granicy recesji z uporczywą inflacją.

  • W tym tygodniu uwagę rynków skupią lipcowe dane o inflacji w USA. Wzrost CPI z 3,0 do 3,3%r/r będzie zasługą niskiej bazy z ub. roku, dlatego rynki skupią się na dynamice m/m, która wyniesie 0,2% m/m i będzie wskazywać na stopniowy powrót do celu 2%r/r.
  • Punktem uwagi będzie także inflacja bazowa, nasze prognozy i konsensus wskazują na wzrost 0,2%m/m i stabilizację rocznej inflacji bazowej na poziomie 4,8%r/r, podobnie jak przed miesiącem. Widzimy szanse na niższy wzrost m/m ze względu na spadek cen aut oraz powrót do sezonowych spadków cen odzieży w miesiącach letnich, co może sprowadzić roczną inflację bazową nawet do 4,7%r/r.
  • Biorąc pod uwagę ryzyka dla koniunktury na przełomie roku 2023-24 oraz trwające zacieśnienie restrykcyjności polityki pieniężnej oraz szerzej pojętej sytuacji w sektorze finansowym (wzrost rentowności obligacji, wzrost realnych długoterminowych stóp, dalsze zaostrzenie warunków udzielania kredytów etc), uważamy, że dalsze podwyżki stóp przez FOMC nie będą już potrzebne.
  • W czerwcu produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w ujęciu realnym o 1,5%m/m, po spadku o 0,1% w maju. W ujęciu r/r produkcja zmniejszyła się o 1,7%. Słaby wynik to w dużym stopniu konsekwencja fatalnej kondycji branży motoryzacyjnej. Popyt na auta jeszcze z okresu pandemii prawdopodobnie już został zaspokojony. Słabo radziła sobie również produkcja budowlana. Poprawiła się natomiast produkcja w branżach energochłonnych, ale w ujęciu r/r nadal notowała silne spadki (-12,2%).
  • Koniunktura w niemieckim przemyśle pozostaje słaba, szczególnie w kluczowej motoryzacji. Pewien optymizm budzić może jednak wyraźna poprawa w branżach energochłonnych oraz poprawa zamówień na dobra konsumpcyjne. Łącznie w 2kw23 niemieckie zamówienia wydobyły się z załamania jakie obserwowaliśmy na przełomie 1-2kw23. Także PKB całego Eurolandu (nawet po wyłączeniu super mocnej Irlandii) za 2kw23 zanotował wzrost oraz stabilizację w Niemczech, a przykład USA pokazuje że ze spadkiem inflacji rośnie skłonność do konsumpcji. To sugerowałoby odbicie koniunktury w 2poł23, gdyby nie fatalnie niskie PMI, Ifo oraz słabość sektora motoryzacyjnego, a także duży udział jednorazowych dużych zamówień (z lotnictwa) w ostatnim ich odbiciu.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki