Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Spadek polskiego PKB pogłębił się w 2kw23.

Wiadomości zagraniczne

USA: Protokół z lipcowego posiedzenia FOMC dopuszcza kolejne podwyżki w odpowiedzi na ryzyka inflacyjne.

 • Zgodnie z minutes z lipcowego posiedzenia, na którym FOMC podniósł stopy procentowe Fed o 25pb do poziomu 5,25-5,50%, ryzyka inflacyjne mogą wymagać dalszego podnoszenia stóp procentowych. Protokół wskazuje jednak, że choć wszyscy głosujący członkowie Komitetu poparli decyzję o podwyżce, to dwóch niegłosuących członków opowiadało się za pozostawieniem stóp procentowych bez zmian.
 • Członkowie FOMC odnotowali podwyższoną niepewność w gospodarce i jej wpływ na PKB i inflację, dopiero najbliższe dane podażą czy dezinflacja będzie kontynuowana i czy potrzebne jest dodatkowe zacieśnienie polityki pieniężnej do przywrócenia 2% inflacji. Członkowie Komitetu spodziewają się pewnego złagodzenia napiętego rynku pracy, dostrzegali także osłabienie presji inflacyjnej, m.in. niższe ceny w sprzedaży internetowej, mniejszą skalę podwyżek cen przez firmy, wolniejszy wzrost cen mieszkań czy spadek oczekiwań inflacyjnych. Z drugiej strony, nie widać znaczącej presji dezinflacyjnej w cenach usług, z wyłączeniem utrzymania mieszkania.
 • Kolejne posiedzenie Fed odbędzie się 19-20 września. Spodziewamy się, że Fed pozostawi wówczas stopy procentowe bez zmian. W naszej ocenie nie będzie to pauza w cyklu zacieśniania (sugestia N. Kashkariego), gdyż pod koniec roku gospodarstwa domowe zaczną w większym stopniu odczuwać podwyższone koszty oprocentowania, spadek oszczędności i wznowienia spłat kredytów studenckich. W naszej ocenie, Fed może rozpocząć cykl obniżek stóp w marcu 2024.

USA: mieszane dane z pierwotnego rynku mieszkaniowego w lipcu.

 • Wczorajsze dane o rozpoczętych inwestycjach budowy domów zaskoczyły pozytywnie, lecz rozczarowała liczba nowych pozwoleń na budowę. W lipcu, liczba rozpoczętych inwestycji budowy domów wyniosłą 1,452mln w ujęciu zanualizowanym wobec konsensusu 1,448mln i 1,398mln miesiąc wcześniej. Wzrost o 3,9%m/m można traktować jako korektę głębokiego spadku miesiąc wcześniej (o 11,7%m/m, rewizja w dół z -8,0%).
 • Natomiast liczba pozwoleń na budowę domów w lipcu 1,442mln w ujęciu zanualizowanym praktycznie nie zmieniła się w porównaniu z czerwcem (1,441mln), choć konsensus prognoz zakładał mocniejszy odczyt (1,463mln).

Strefa euro: Wzrost PKB o 0,3%kw/kw w 2kw23, ale lekkie odbicie w produkcji przemysłowej.

 • W drugim wyliczeniu PKB za 2kw23, Eurostat potwierdził wstępny odczyt na poziomie +0,3%kw/kw w ujęciu odsezonowanym. Również wzrost w ujęciu rocznym był zgodny z wstępnym odczytem 0,6%r/r.
 • Pozytywnie zaskoczyła czerwcowa produkcja przemysłowa w strefie euro. Jej wzrost wyniósł 0,5%m/m przy konsensusie 0,0% i wzroście o 0,2% w maju. Spadek produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym (-1,2%r/r) okazał się wyraźnie płytszy od oczekiwań analityków (-4,0%) i płytszy niż w maju (-2,5%).

Wielka Brytania: Inflacja CPI spadła w lipcu, ale bazowa bez zmian.

 • Ceny konsumpcyjne w lipcu wzrosły o 6,8%r/r przy konsensusie 6,7%, lecz wyraźnie wolniej niż 7,9% w czerwcu. Wynikało to ze spadku indeksu CPI o 0,4%m/m po wzroście 0,1% miesiąc wcześniej. Niemniej jednak inflacja bazowa 6,9%r/r nie zmieniła się w porównaniu z czerwcem, konsensus zakładał lekki spadek do 6,8%.

Wiadomości krajowe

Drugi kwartał 2023 pod znakiem dalszego spadku PKB.

 • W 2kw23 polski PKB obniżył się o 0,5%r/r (ING: -0,3%), po spadku o 0,3%r/r w 1kw23. Dane oczyszczone z wpływu czynników sezonowych wskazują na spadek aktywności gospodarczej o 3,7%kw/kw, po wzroście o 3,8%kw/kw w poprzednim kwartale. Szczegółowe dane o strukturze PKB w ubiegłym kwartale poznamy 31 sierpnia, jednak według naszych szacunków w 2kw23 wyraźnie pogłębił się spadek spożycia gospodarstw domowych i  w ujęciu rocznym był zbliżony do -3%. Spodziewamy się, że nadal rosły inwestycje, m.in. za sprawą sektora publicznego i dużych firm. Dane dotyczące bilansu płatniczego sugerują, że w 2kw23 wymiana handlowa z zagranicą miała pozytywny wkład do rocznego tempa wzrostu PKB i powinna z pewną nawiązką skompensować negatywny wpływ zmiany stanu zapasów.
 • Otoczenie globalne (słaba kondycja chińskiej gospodarki i problemy niemieckiego przemysłu) sugeruje, że odbudowa koniunktury w dalszej części tego roku będzie powolna, a wyraźnie lepsze wyniki gospodarcze zobaczymy nie wcześniej niż w 4kw23. W kontekście dzisiejszych danych widzimy przestrzeń do rewizji w dół naszej prognozy wzrostu PKB w 2023 na poziomie 1%. Ostateczny szacunek przedstawimy po zapoznaniu się ze strukturą wzrostu gospodarczego w 2kw23.
 • Słaba koniunktura i zbliżająca się do jednocyfrowych poziomów inflacja będą dla RPP argumentami za rozpoczęciem cyklu obniżek stóp procentowych po wakacjach. Wynik PKB w 2kw23 okazał się gorszy niż przewidywany w lipcowej projekcji NBP (-0,1%r/r), a perspektywy na 2poł23 także obarczone są coraz większym ryzykiem w dół. Spodziewamy się, że we wrześniu RPP obniży stopy procentowe o 25pb.

Dalszy spadek inflacji bazowej w lipcu.

 • Inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się w lipcu do 10,6%r/r z 11,1%r/r w czerwcu. W ujęciu miesięcznym ceny bazowe wzrosły o 0,2%, po wzroście o 0,3%m/m miesiąc wcześniej. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych spadła do jednocyfrowych poziomów, wynosząc 9,6%r/r, wobec 10,3%r/r w czerwcu.
 • Spadek inflacji bazowej w Polsce jest dużo mniej zaawansowany niż na Węgrzech, czy w Czechach, jednak Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podejmie naszym zdaniem decyzję o obniżce stóp procentowych już na najbliższym posiedzeniu we wrześniu w oparciu o spadkowy trend inflacji CPI i słabe dane o koniunkturze gospodarczej.

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego.

 • Rada Ministrów przyjęła aktualizację Krajowego Programu Kolejowego, który przewiduje inwestycje na kwotę PLN170mld. Przewidywane jest finansowanie ze środków Unii Europejskiej, w tym: (1) PLN79mld z perspektywy finansowej na lata 2014-20, (2) PLN80mld z perspektywy 2021-27 oraz (3) PLN11mld ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Spadek środków walutowych MF w lipcu.

 • Na koniec lipca stan środków walutowych na rachunkach budżetowych wyniósł €6,7mld, wobec €9,5mld na koniec czerwca – poinformowało Ministerstwo Finansów. Spadek wynikał w głównej mierze ze spłat kapitału od zadłużenia w walutach obcych na kwotę €2056mln i odsetek na kwotę €170mln.

Komentarz rynkowy

Jastrzębi Fed, mocniejszy dolar.

 • Jastrzębi przekaz z Fed i nieustępujące obawy o koniunkturę np. w Chinach zepchnęły wczoraj €/US$ do 1,0860, najniżej od wczesnego lipca. Złoty był jednak w stanie umocnić się wobec euro, choć większość ruchu cofnęła się po końcu pracy instytucji finansowych w kraju. Ostatecznie €/PLN zeszedł z 4,48 na 4,47.
 • Propodwyżkowy przekaz z Fed podbił także rentowności. O ile jednak amerykański krótki koniec stracił tylko 4pb, to długi już 7pb. Cały czas widać coraz mniejsze obawy o recesję, ale też perspektywę wysokich podaży Treasuries w okresie nowej „zimnej wojny”. Na niemieckim i krajowym rynku długu dużych zmian cen nie było.

Pole do umocnienia US$ powinno na razie się wyczerpywać.

 • Najważniejsze rynkowo w tym tygodniu wydarzenia raczej już się wyczerpały. Sugeruje to, że presja na spadek €/US$ powinna wyhamować. Na razie nie liczymy jednak na większe odbicie pary w górę – za dużo jest czynników prodolarowych, jak niepewna sytuacji w Azji. €/US$ połamał też dość ważne techniczne poziomy i przynajmniej teoretycznie może to otwierać drogę do głębszego spadku (okolice 1,0750), choć raczej nie w najbliższych dniach.
 • Zachowanie złotego pozostanie prawdopodobnie mocno uzależniane od dolara. Krajowi eksporterzy prawdopodobnie sprzedawali walutę już wczoraj, korzystając z wysokiego €/PLN po długim weekendzie. Dziś niekoniecznie muszą mieć dalej środki żeby wspierać PLN, np. w razie dalszego spadku €/US$. Dlatego do końca tygodnia liczymy raczej na utrzymanie €/PLN w trendzie bocznym. Pod koniec miesiąca nadal widzimy jednak możliwe zejście do 4,40 lub lekko poniżej. Złotego nadal wspiera nadwyżka handlowa Polski, która rośnie, chociaż głównie za sprawą słabości importu.

Uspokojenie na rynkach długu.

 • Na rynku długu spodziewamy się podobnego zachowania jak na €/US$. Kluczowe wydarzenia w tym tygodniu są już za nami, więc powinno dojść do stabilizacji. Większego ryzyka osłabienia spodziewamy się jednak w USA. Relatywnie mocne dane z USA wspierają jastrzębią retorykę Fed, a dokładają się do tego obawy o wyższe podaże Treasuries.
 • W końcówce tygodnia nie liczymy na większe zmiany SPW. Jesteśmy w okresie wakacyjnym, a ostatnie dane (np. szacunek PKB za 2kw23) wpisały się w już wyceniany przez rynek szybkich obniżek stóp NBP. W razie zmian wycen liczymy raczej na stromienie krzywej, z uwagi na dość wyraźną presję na osłabienie dłuższych Treasuries.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.