Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Słaby start krajowej gospodarki w 3kw23.

• Wydarzeniem tego tygodnia będzie prawdopodobnie sympozjum Fed w Jackson Hole. Rynek skupi się na wystąpieniu prezesa Fed
Jerome'a Powella w piątek zaraz po 16:00 naszego czasu. Spodziewamy się utrzymania jastrzębiej retoryki i wzmianek o możliwości
dokonania jeszcze jednej podwyżki stóp w tym cyklu. Naszym zdaniem, opóźnione skutki wyższych stóp procentowych i szybko
zaostrzających się warunków udzielania kredytów oznaczają, że kolejna podwyżka nie będzie konieczna. Może być nawet ważniejsze,
na ile skutecznie Powell będzie walczył z oczekiwaniami rynkowymi na szybkie obniżki stóp w USA.
• W środę poznamy wstępne PMI w strefie euro. Ponieważ wskaźniki stale spadały w ostatnich miesiącach, a zbiorczy wskaźnik PMI
znajduje się obecnie znacznie poniżej 50 pkt, czyli poziomach sugerujących recesję, inwestorzy będą starać się ocenić czy
perspektywy na 3kw23 wyglądają ponuro.
• Rozkład ryzyk sugeruje, że w drugiej połowie tygodnia kurs €/US$ powinien podjąć próbę przełamania się poniżej 1,0850, choć szanse
na powodzenie tego ruchu oceniamy poniżej 50%. Naszym zdaniem, oznacza to, że kurs €/PLN utrzyma się w trendzie bocznym,
chociaż liczymy raczej na niewielkie pozytywne zaskoczenia danymi z kraju.
• Dziś GUS opublikował pierwsze dane ze sfery realnej za lipiec. Póki co start 3kw23 jest słaby, a ryzyka dla naszej prognozy na
tegoroczny PKB (1%) są zdecydowanie skierowane w dół. Jutro poznamy resztę z najważniejszych danych z krajowej sfery realnej za
lipiec, a więc sprzedaż detaliczną i produkcję budowlano-montażową. Spodziewamy się, że realna (tj. skorygowana o wzrost cen)
sprzedaż detaliczna ponownie spadła względem 2022, choć nie tak mocno jak w czerwcu. Sytuacja wydaje się stabilizować, ponieważ
powrócił realny wzrost płac. Oczekujemy jednak wyraźnej poprawy konsumpcji gospodarstw domowych w czwartym kwartale, gdy
realna siła nabywcza gospodarstw domowych ulegnie dalszej poprawie.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki