Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Rynek pracy w USA nadal mocny. Skok potrzeb pożyczkowych polskiego budżetu w 2024 roku wymaga dużego wzrostu zaangażowania inwestorów zagranicznych.

  • Wystąpienie Prezesa Fed J. Powella było kulminacyjnym punktem ub. tygodnia. Przekaz Powella był jastrzębi, ale prezes zasugerował, że na posiedzeniu 19-20 września stopy nie zostaną zmienione. Rynek widzi 50% szans na podwyżkę w 2poł23.
  • Spodziewamy się, że FOMC raczej nie zdecyduje się na kolejne podwyżki ze względu na najwyższe od ponad dwóch dekad koszty pożyczkowe kredytów hipotecznych czy konsumpcyjnych, czy wydrenowanie oszczędności po pandemii, co sugeruje że mocny wzrost PKB USA w 3kw23 (>3%, SAAR) jest trudny do utrzymania w 4Q24. 2024 będzie rokiem obniżek stóp Fed do poziomu neutralnego.
  • Punktem uwagi w Eurolandzie będą dane inflacyjne. Słaba koniunktura podkopuje szanse na wrześniową podwyżkę, ECB jest podzielone w opiniach, tempo spadku inflacji bazowej (wcześniej słabe) przesądzi czy do podwyżki ECB dojdzie w następnym miesiącu.
  • W 2024 potrzeby pożyczkowe netto polskiego budżetu skoczą o 55% do 225,4 mld wobec 143 mld w 2023. W tym roku oszczędności netto w krajowym sektorze bankowym pozwalają na pokrycie ~2/3 potrzeb budżetu netto, ale w 2024 wystarczą na 1/3 tych potrzeb. Dlatego w 2024 roku ich finansowanie będzie mocno zależało od popytu inwestorów zagranicznych, podczas gdy w 2023 ich aktywność jest bardzo niska i raczej omijają polski rynek obligacji rządowych w PLN, co pokazuje spadek ich stanu posiadania POLGBs...

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki