Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: RPP we wrześniu rozpocznie obniżki stóp.

  • Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia będzie środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która powinna przynieść początek cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Oczekujemy, że już w tym tygodniu RPP obniży stopy NBP o 25pb, a kolejne miesiące przyniosą dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. W tym roku oczekujemy obniżek stóp o łącznie 75pb. Rynek wycenia więcej, ale zakłada poluzowanie o 50pb na niektórych posiedzeniach. Naszym zdaniem komentarze z Rady nie wskazują, aby RPP była gotowa do jednorazowych zmian stóp o więcej niż 25pb.
  • W tym tygodniu inwestorzy skoncentrują uwagę na decyzjach centralnych Australii we wtorek i Kanady w środę (spodziewamy się niezmienionych stóp procentowych) oraz koniunkturze w usługach (finalne PMI z Europy i USA oraz usługowy ISM dla USA). Ważne będą też komentarze bankierów centralnych z EBC i Fed przed decyzjami głównych banków centralnych w kolejnym tygodniu (EBC) i za dwa tygodnie (Fed).
  • W tym tygodniu rynek walutowy będzie śledził posiedzenie RPP. Spodziewamy się obniżki stóp i komentarza wskazującego, że nadchodzą kolejne. Taki scenariusz jest już obecnie wyceniany przez rynek, więc nie spodziewamy się, aby miało to wywołać dużą przecenę PLN. Liczymy raczej na umiarkowany wzrost €/PLN, ale już okolice 4,48 będą stanowić barierę trudną do sforsowania. Szanse na powrót ponad 4,50 są póki co małe, o ile nie dojdzie do większego umocnienia dolara.
  • Także rynek obligacji skupi się na wynikach posiedzenia RPP. W naszej ocenie retoryka Rady będzie wspierać oczekiwania na cały cykl obniżek stóp, co powinno pociągnąć rentowności krótkich SPW niżej. Na długim końcu ryzykiem pozostają zapowiedzi gigantycznych podaży długu w przyszłym roku (+50% w ujęciu netto), choć nie wykluczamy, że do przeceny dojdzie dopiero gdy MF poda skalę kolejnego przetargu. Widzimy ryzyko umiarkowanego wzrostu rentowności długich SPW, połączone z rozszerzeniem asset swapów. Rynek oczekuje dużych podaży, ale premia kredytowa w długim końcu polskiej krzywej uwzględnia już trochę takich ryzyk.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki