Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Koniunktura w USA znacznie lepsza niż w strefie euro. Głębokie cięcie stóp NBP we wrześniu.

Wiadomości zagraniczne

USA: Kolejny pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

 • Biały Dom ogłosił kolejny, 46. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości US$175mln. Pakiet obejmuje m.in. dodatkowy sprzęt obrony powietrznej, rakiety i amunicję, w tym do czołgów Abrams, które mają wkrótce trafić na Ukrainę.

USA: Pozytywna niespodzianka w sierpniowym indeksie ISM w usługach, ale PMI z innym obrazem.

 • Indeks ISM w usługach w USA wzrósł w sierpniu do 54,5pkt. z 52,7pkt. w lipcu oraz powyżej konsensusu 52,5pkt. Na poprawę ISM pozytywnie wpłynęły długo oczekiwanie premiery kinowe i koncerty, co sugerowały także wzrosty liczby etatów w branży rozrywkowej i hotelarstwie w raporcie o rynku pracy payrolls. W strukturze ISM istotnie poprawiły się takie komponenty jak poziom aktywności gospodarczej, nowe zamówienia, zatrudnienie i ceny transakcyjne.
 • Wątpliwości co do trwałości dobrej koniunktury w usługach podsyca finalny odczyt indeksu PMI w usługach (50,5pkt.), który ukształtował się poniżej lipca (52,3pkt.) i lekko poniżej wartości wstępnej (51,0pkt.).
 • Niemniej jednak dane te sugerują przyśpieszenie wzrostu PKB w USA w 3kw23 z 2,1%kw/kw (w ujęciu odsezonowanym i zanualizowanym SAAR) zanotowanych w 2kw23.

USA: Collins z Fed o cierpliwości w polityce pieniężnej.

 • Prezes Fed w Bostonie S. Collins powiedziała, że członkowie FOMC powinni być cierpliwi przy ocenie kondycji gospodarki i decyzjach o dalszych krokach w polityce pieniężnej. Uznała, że dalsze zacieśnienie może być nadal wymagane, choć przyznała, że możliwe, że został już osiągnięty docelowy poziom stóp. Wypowiedzi te zwiększają już wysokie prawdopodobieństwo pauzy w cyklu podwyżek stóp na najbliższym posiedzeniu FOMC za dwa tygodnie.

Bank Kanady wczoraj nie zmienił stóp.

 • Cierpliwość w ocenie wpływu dotychczasowych podwyżek stóp procentowych na gospodarkę wykazał wczoraj Bank Kanady (BoC), który utrzymał główną stopę procentową na poziomie 5,0%. Było to drugie z rzędu posiedzenie banku, na którym nie zmieniono poziomu stóp procentowych, po ośmiu podwyżkach z rzędu, rozpoczętych w marcu 2022, łącznie o 475pb. Decyzje BoC w obecnym cyklu często poprzedzały ruchy amerykańskiego FOMC.

Strefa euro: Spadek sprzedaży detalicznej w lipcu.

 • Zgodnie z konsensusem prognoz sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła w lipcu o 0,2%m/m, podobnie jak w czerwcu, po korekcie w górę z -0,3%. Odczyt nie był zaskoczeniem po wcześniejszej publikacji słabych danych z takich krajów jak Niemcy, Holandia, Belgia i Irlandia, które przeważyły mocniejsze odczyty we Francji, czy Hiszpanii. W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 1%r/r, podobnie jak miesiąc wcześniej, po korekcie w górę z -1,4%.

Niemcy: Załamanie produkcji przemysłowej w lipcu.

 • Po załamaniu zamówień przemysłowych w Niemczech (spadek o prawie 12%m/m), dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej w lipcu (spadek o 0,8%m/m) są znacznie gorsze od konsensusu (-0,4%), choć spadek jest płytszy niż w czerwcu (-1,4%). Był to trzeci z rzędu miesięczny spadek produkcji. W ujęciu rocznym produkcja spadła w lipcu o 2,1% po spadku o 1,7% w poprzednim miesiącu.
 • Dzisiejsze dane zwiększają ryzyko recesji w Niemczech w 3kw23, po stagnacji w 2kw23 i spadku PKB kw/kw w poprzednich dwóch kwartałach.

Wiadomości krajowe

RPP zaskakuje rynek skalą obniżki stóp we wrześniu.

 • W rocznicę ostatniej podwyżki stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy Narodowego Banku Polskiego (NBP) o 75pb. Sam kierunek zmian nie jest zaskoczeniem, ale jej skala już zdecydowanie tak (oczekiwaliśmy cięcia o 25pb, konsensus wahał się między cięciem a brakiem zmian stóp). Rada zaskoczyła rynek swoją decyzją. Wbrew wcześniejszym deklaracjom członków, RPP nie rozpoczęła cyklu stopniowo i ostrożnie, a mocno i gwałtownie.
 • Główny przekaz z komunikatu po posiedzeniu jest taki, że w kontekście słabszej koniunktury gospodarczej na świecie i  w Polsce, Rada spodziewa się szybszego powrotu inflacji do celu NBP niż oczekiwano wcześniej. Zwrócono uwagę na niższą presję popytową oraz spadek oczekiwań inflacyjnych. Dlatego też zdecydowano się na cięcie stóp procentowych.
 • Naszym zdaniem komunikat pomija ważne ryzyka: ekspansywną politykę fiskalną, wysoką dynamikę płac, niepokojącą strukturę inflacji bazowej (rosnące szybko ceny usług). Dodatkowo, w komunikacie podtrzymano, że „szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego”, ale dzisiejsza decyzja oddziałuje w przeciwnym kierunku.
 • Na dzisiejszej konferencji prasowej prezesa NBP A. Glapińskiego o 15:00 dowiemy się jaka strategia przyświecała decyzji o cięciu stóp aż o 75pb. Czy jest to skokowe dostosowanie stóp, ale zbliżone do wycen rynkowych (rynek wyceniał około 125pb cięcie do końca roku przed decyzją), po którym nastąpi pauza, czy jednak zdecydowane rozpoczęcie dłuższego cyklu obniżek stóp procentowych? Nie podejmujemy się dziś rozstrzygnięcia tego zagadnienia.
 • Rynki finansowe przejęły decyzję z niepokojem. Złoty stracił 1,5% (ok. 8gr) względem € bezpośrednio po decyzji RPP, a krzywa dochodowości uległa wystromieniu (spadek 2-letnich rentowności, wzrost 10 letnich) sugerując obawy o długoterminową inflację.
 • Teoretycznie NBP dołącza do grupy krajów wschodzących, które rozpoczynają cykl luzowania (Węgry, Brazylia, Chile), ale widzimy ważne różnice wobec nich, w Polsce inflacja bazowa spada wolniej niż w Środkowej Europie. W odróżnieniu od krajów LATAM w Polsce stopy realne nie wybiły się do wartości dodatnich.
 • Krótkoterminowo inflacja będzie kontynuowała spadek. Ale średnioterminowe perspektywy są obarczone duża niepewnością. Obecny spadek inflacji zawdzięczamy w dużej mierze ustępowaniu wcześniejszego szoku energetycznego, ale hamowanie inflacji bazowej postępuje powoli. Rynek pracy pozostaje napięty, co skutkuje presją na wzrost płac. Polityka fiskalna także pozostaje ekspansywna.
 • To czy pogłębi się negatywna reakcja rynkowa zależy m.in. od przekazu z dzisiejszej konferencji prezesa NBP.

PFR: Wrześniowa decyzja RPP wskazuje na obawy NBP o koniunkturę.

 • RPP prawdopodobnie założyła, że koniunktura będzie na dość niskim poziomie, co uzasadnia mocniejsze obniżki stóp procentowych niż oczekiwał rynek – powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) P. Borys.
 • Zwracamy uwagę, że skala złagodzenia polityki pieniężnej we wrześniu może wzbudzić u części obserwatorów wrażenie, że perspektywy gospodarcze pogorszyły się na tyle, że niezbędne są zdecydowane działania ze strony banku centralnego.

Wysokie wypełnienie magazynów gazem przed sezonem grzewczym.

 • Wypełnienie magazynów gazu w Polsce, według stanu na 6 września, wyniosło 97% - poinformował Gas Storage Poland.

Komentarz rynkowy

Duże zmiany po RPP, słaby złoty, wystromienie krzywej SPW.

 • Na €/US$ działo się wczoraj niewiele, para utrzymała się ponad 1,07. Obserwowaliśmy jednak mocne osłabienie złotego po zaskakująco dużej obniżce stóp RPP. Wcześniejsze komentarze z Rady nie sugerowały, że cykl obniżek rozpocznie się od 75pb, a na razie nie wiadomo czy to koniec. €/PLN dziś rano jest blisko 4,58. Ostatni raz para była tak wysoko w maju.
 • W środę rentowności na rynkach bazowych kontynuowały wzrost. Na amerykańskim i niemieckim rynku krzywe spłaszczyły się. Niemiecka 2latka osłabiła się o prawie 10pb, amerykańska połowę tego. W przypadku 10latek to amerykańska osłabiła się bardziej (4pb) niż niemiecka (2pb).
 • Decyzja RPP wywołała duże zmiany na krótkim końcu SPW – rentowności 2latki spadły ponad 10pb, ale 10latki w zależności od źródła danych pozostały bez zmian lub się osłabiły o kilka pb. To sugeruje obawy rynku o utrwalenie wysokiej inflacji w Polsce.

Konferencja Prezesa NBP kluczowa dla rynku.

 • Nadal uważamy, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest powrót €/US$ do okolic 1,06. Kurs nie próbował powrotu ponad ostatnio połamane poziomy wsparcia, co powinno zachęcać krótkoterminowych inwestorów do dalszej gry na umocnienie dolara. Zwracamy jednak uwagę, że fundamenty stojące za US$ nie są jednoznacznie pozytywne. Potwierdza to m.in. szybszy wzrost rentowności na niemieckim krótkim końcu krzywej niż w USA. Dlatego naszym zdaniem głębszy spadek €/US$ jak 1,06 nie powinien mieć miejsca.
 • Dziś kluczowa dla zachowania złotego będzie konferencja Prezesa NBP. Inwestorzy nie wiedzą czy wczorajsza decyzja Rady to tylko początek cyklu obniżek, czy cały tegoroczne oczekiwania rynkowe zrealizowane będzie na jednym-dwóch posiedzeniach. Technicznie €/PLN dotarł do górnego zakresu pasma Bollingera, co daje nadzieje, że presja na osłabienie PLN na razie wyhamuje. Fundamenty stojące za złotym się jednak psują, np. RPP agresywnie obniża stopy, gdy Fed czy EBC rozważają jeszcze podwyżki. Sugeruje to ryzyko dalszego wzrostu €/PLN w końcówce roku.

Presja na długie Treasuries trwa. Widzimy ryzyko rozszerzenia ASW.

 • Dane z głównych gospodarek w tym tygodniu jak na razie zaskakują na plus. Widać też presję na długi koniec Treasuries związaną z obawami o duże podaże długu. Dlatego cały czas widzimy ryzyko rozszerzenia się spreadu między amerykańskimi i niemieckimi papierami na długim końcu.
 • Wczorajsza decyzja RPP to dodatkowe ryzyko dla inwestorów grających ostatnio na zawężenie asset swapów i umocnienie długoterminowych obligacji. Dalszego rozszerzenia się spreadów spodziewamy się gdy MF poda skalę kolejnego przetargu – naszym zdaniem przy przyszłorocznych potrzebach pożyczkowych nie ma mowy o schodzeniu z poduszki płynnościowej w tym roku.
 • Zachowanie krótkiego końca zdeterminuje dzisiejsza konferencja Prezesa NBP. Jeżeli Prezes zasugeruje więcej, zobaczymy dalszy spadek dochodowości na krótkim końcu, połączony z dalszym stromieniem krzywej.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.