Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Fed utrzyma wysokie stopy na dłużej. 3kw23 punktem zwrotnym w krajowej gospodarce.

• Ubiegły tydzień przyniósł dalszy zdecydowany wzrost rentowności na rynkach bazowych, gdzie inwestorzy coraz bardziej wierzą Fed i
ECB, że cięcia stóp nie nastąpią szybko, co dodatkowo wspierają wysokie ceny ropy i spadek obaw recesyjnych w USA. Rentowności
obligacji w € rosną wolniej bo gospodarka Eurolandu pozostanie raczej w stagnacji w 2poł23. Wskazuje to na m.in. piątkowy PMI, który
co prawda był nieco wyższy od oczekiwań, ale wciąż wskazuje na kurczenie się gospodarki. Dane przyniosły jednak dwa pozytywne
sygnały: odbicie w usługach (głównie za sprawą Niemiec) oraz sygnały poprawy w niemieckim przemyśle. Dane nieco zmniejszają
ryzyko recesji w 2poł23, ale wciąż słabe PKB będzie wspierać utrzymanie niezmienionych stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu
EBC. Z kolei w Polsce największy wpływa na wzrost rentowności miała wypowiedź prezesa NBP o „ograniczonej przestrzeni do cięć” -
wcześniej NBP wyraźnie odstawał od CNB i NBH a także Fed i ECB ze swoim ultra łagodnym nastawieniem.
• Sierpniowe dane potwierdzają nasze przypuszczenia, że 3kw23 może być punktem zwrotnym w polskiej gospodarce. Wreszcie dźwiga
się konsumpcja prywatna (co sugerują m.in. dane o sprzedaży detalicznej), która ma być motorem powolnego ożywienia koniunktury.
Także produkcja przemysłowa, budownictwo i handel okazały się lepsze od naszych prognoz. Tym samym rośnie szansa, że w 3kw23
gospodarka uniknie trzeciego z rzędu spadku PKB w ujęciu rocznym. W całym roku wzrost będzie jednak niski (ok. 0,4%).
• W tym tygodniu punktem uwagi zagranicą będą wypowiedzi przedstawicieli Fed i ECB, dane o dochodach i wydatkach i deflatorze PCE
z USA, a także inflacja z Eurolandu. Rynki finansowe będą także śledzić rynek ropy-za ostatnimi wzrostami stoi Arabia Saudyjska, która
bardziej niż zwykle może kontrolować podaż. Z kraju poznamy wstępny szacunek (flash) inflacji CPI za wrzesień (piątek). Nasze
prognozy wskazują na jej wyraźny spadek do 8,3%r/r vs 10,1%r/r. Do dalszej dezinflacji, poza wysoką bazą odniesienia przyczyniło się
kilka czynników, w tym spadek cen żywności (m/m), spadek cen prądu (podniesienie limitu zużycia prądu z zamrożoną ceną) oraz
wyraźne spadki cen paliw, pomimo rosnących cen ropy i osłabienia PLN. NBP obniży stopy ale około 50bp do końca 2023 roku.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki