Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: RPP spowalnia tempo obniżek stóp, ale cykl luzowania trwa i może być dłuższy.

  • Palestyński atak na Izrael niesie za sobą liczne implikacje geopolityczne, ale na razie rynki finansowe skupiają się na wpływie na rynek ropy. Krótkoterminowo nie powinien mieć przełożenia na fundamenty tego rynku. Atak ma większe konsekwencje w 2024 tj. podnosi obawy, czy będzie możliwy oczekiwany wzrost podaży ropy, co oznacza ryzyko wzrostu cen surowca do około $100/baryłkę w 2024. Do momentu ataku następowała stopniowa poprawa relacji USA-Arabia Saudyjska i deeskalacja konfliktu USA-Iran. W zamian za podpisanie aktu pokojowego z USA, Arabia Saudyjska obiecała poprawę relacji z Izraelem oraz zwiększenie wydobycia ropy od początku 2024. W obecnych warunkach obiecane zmiany są mniej realne, co może spowolnić podnoszenie produkcji w 2024.
  • Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie prawdopodobnie publikacja inflacji konsumenckiej w USA. Oczekujemy wyhamowania inflacji bazowej, ale inflacja ogółem nie powinna się zmienić. To zasługa cen energii, związanych głownie ze wzrostami cen ropy naftowej na rynkach hurtowych przez większą część września. To sugeruje, że bardziej jastrzębi członkowie FOMC będą mówić o perspektywie kolejnej podwyżki stóp, ale nie spodziewamy się tego, bo wzrost rynkowych stóp (rentowności obligacji) już spowodował zacieśnienie warunków finansowych. Piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy pokazały wysoki wzrost zatrudnienia (336tys. i rewizję w górę poprzedniego odczytu do 227tys.), ale również stopniowe hamowanie dynamiki płac (z 4,3 do 4,2%r/r).
  • Spodziewamy się, że ostatecznie dane o inflacji CPI we wrześniu potwierdzą wstępny szacunek, przy spadkach cen żywności, paliw oraz nośników energii w porównaniu do sierpnia. Według naszych obecnych wyliczeń inflacja bazowa obniżyła się z 10%r/r w sierpniu w okolice 8,5%r/r we wrześniu.
  • Za naszą wysoką prognozą nadwyżki w bilansie obrotów bieżących stoi silny spadek importu (15,8%r/r, konsensus: -12,0%) i ograniczony eksportu (4%). To konsekwencja bazy z ubiegłego roku, z uwagi na wysokie ceny importowanych surowców.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki