Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy |

Inflacja za październik ukształtowała się w dolnym przedziale oczekiwań, ale jej struktura nie wygląda korzystnie. To ostatni tak znaczący spadek inflacji w 2023.

Według wstępnego szacunku (flash) inflacja CPI obniżyła się w październiku do 6,5%r/r z 8,2%r/r w listopadzie.

Największy wpływ na dalszy spadek inflacji konsumenckich miały ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które wprawdzie wzrosły w ubiegłym miesiącu o 0,4%m/m, po czterech miesiącach spadków, ale w ujęciu rocznym wyhamowały do jednocyfrowych poziomów (7,9%r/r vs. 10,4%r/r we wrześniu).

Nośniki energii podrożały w ubiegłym miesiącu o 8,3%r/r, po wzroście cen o 9,9%r/r we wrześniu.

Pewnym zaskoczeniem jest dla nas głęboki spadek cen paliw w ujęciu m/m, nawet głębszy niż we wrześniu. Podczas gdy od początku października na stacjach obserwowaliśmy powolne wzrosty cen, które przyspieszyły wyraźnie w ostatnim tygodniu. Według wstępnego szacunku GUS spadek cen paliw pogłębił się do -14,4%r/r z -7,0%r/r miesiąc wcześniej.

Niższe dynamiki we wspomnianych kategoriach obniżyły inflację CPI o blisko 1,4pkt. proc. względem września.

Inflacja za październik ukształtowała się w dolnym przedziale oczekiwań, ale jej struktura nie wygląda korzystnie. Inflacja bazowa m/m powróciła do wyższego wzrostu (~0.6%m/m ws -0,1%m/m w "wyjątkowym" wrześniu). Również bazowa m/m w ujęciu odsezonowanym wygląda nieco gorzej niż we wrześniu. W ujęciu r/r inflacja bazowa (z wyłączeniem cen żywności i energii) obniżyła się do 7,9-8,0%r/r vs. 8,4%r/r we wrześniu.

The CPI and rates outlook

Według naszych szacunków październik był ostatnim miesiącem tak wyraźnego spadku inflacji w tym roku. W kolejnych miesiącach baza odniesienia nie będzie już tak korzystna dla rocznego wskaźnika jak wcześniej. W listopadzie możemy być jeszcze świadkami niewielkiego spadku inflacji, ale na koniec roku będzie ona na poziomie zbliżonym do obserwowanego w październiku.

Kształtowanie się wskaźnika CPI na początku 2024 będzie w głównej mierze zdeterminowane przez decyzje administracyjne i polityczne, w tym te dotyczące stawki VAT na żywność i mrożenia cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych.

Oczekujemy lokalnego dołka inflacji na przełomie 1kw24 i 2kw24, a następnie jej niewielkiego wzrostu i stabilizacji w okolicach 5-6% do końca przyszłego roku.

Oczekujemy, że w świetle dalszego spadku inflacji Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 25pb w listopadzie. W grudniu zwykle stopy procentowe pozostają bez zmian, więc powinniśmy zakończyć 2023 ze stopą na poziomie 5,50%.

Pauza w dostosowywaniu stóp procentowych może się wydłużyć, gdyż Rada będzie prawdopodobnie chciała się zapoznać z wpływem decyzji administracyjnych na kształtowanie się inflacji na początku 2024. W efekcie na kolejny spadek stóp być może przyjdzie nam poczekać do marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Kluczowy dla oczekiwań rynkowych w odniesieniu do przyszłej ścieżki stóp procentowych będzie wydźwięk listopadowej konferencji prasowej prezesa A. Glapińskiego.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.