Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Spokojny tydzień na rynkach bazowych, w kraju kluczowe posiedzenie RPP i rozstrzygnięcia polityczne.

  • Ten tydzień jest ubogi jeśli chodzi o publikacje danych z głównych gospodarek (najważniejsze to zamówienia w przemyśle, a jutro produkcja przemysłowa w Niemczech za wrzesień), przewidziane są natomiast liczne wystąpienia przedstawicieli głównych banków centralnych, w tym Prezesa Fed w środę i czwartek oraz Prezes EBC w piątek.
  • We wtorek decyzję o stopach procentowych podejmie Bank Australii. Instrumenty rynkowe wyceniają podwyżkę o 25pb z 60% prawdopodobieństwem, ale w świetle dominującego podejścia ‘wait and see’, brak zmian stóp nie byłby dużym zaskoczeniem. W naszym regionie, w środę decyzję ws. stóp procentowych podejmie Narodowy Bank Rumunii – panuje konsensus, że stopy procentowe pozostaną bez zmian na poziomie 7%.
  • W środę poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej (NBP) w sprawie stóp procentowych oraz główne zmienne z listopadowej projekcji NBP. Oczekujemy, że Rada obniży stopy NBP o 25pb (główna do 5,50%), chociaż nie można także wykluczyć scenariusza stabilizacji stóp. Spodziewamy się, że RPP przyjmie ostrożniejszą postawę, odnosząc się do wcześniejszych zapowiedzi prezesa o ograniczonej przestrzeni do dalszych cięć stóp procentowych m.in. z uwagi na oczekiwane odbicie koniunktury oraz silną ekspansję fiskalną.
  • Z drugiej strony najnowsza projekcja może być powodem do dumy NBP. Istotnie niższy będzie punkt startowy dla CPI (0.6pp niżej w 3kw23 i aż 1.4pp w 4kw23). Krótkoterminowo projekcja inflacji będzie niższa a moment powrotu CPI do celu bliższy. Punktem uwagi będzie projekcja na 2026 rok, która dostarczy ważnych sygnałów co do przyszłych decyzji Rady. W czwartek odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego, która powinna pozwolić na lepszą ocenę nastawienia RPP w najbliższych miesiącach. Możliwe, że na kolejną niewielką obniżkę stóp procentowych RPP zdecyduje się dopiero przy okazji publikacji marcowej projekcji NBP.
  • W tym tygodniu kluczowe dla zachowania złotego i SPW będzie decyzja RPP, nowa projekcja inflacyjna i późniejsza konferencja A. Glapińskiego. Inwestorzy będą szukać wskazówek, na ile prawdopodobne są dalsze obniżki stóp w 2024. Widzimy szanse na mniej gołębi przekaz niż obecnie wycenia to rynek (100pb cięć w 6 miesięcy). Sugeruje to spłaszczenie krajowej krzywej i umocnienie złotego. Poznamy także prezydenckiego kandydata na premiera i główne założenia umowy koalicyjnej KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki