Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: RPP gasi oczekiwania na obniżki stóp. Dalsze umocnienie złotego.

  • Listopadowa projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego (NBP) zakłada stopniową odbudowę koniunktury na bazie spadku inflacji i poprawy realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, ale ożywienie będzie raczej powolne. Wygasanie negatywnego szoku podażowego przełoży się na wzrost PKB o 2,9% w 2024 i 3,5% w 2025, po wzroście o zaledwie 0,3% w roku 2023.
  • Projekcja NBP wskazuje na kontynuację dezinflacji, jednak w wyraźnie wolniejszym tempie niż ostatnio, głównie w oparciu o utrzymującą się w całym horyzoncie projekcji ujemną lukę produktową, która ma wynieść 1,0% produktu potencjalnego w 2024 i 0,5% w 2025. Rozkład ryzyk dla projekcji inflacji jest asymetrycznie skrzywiony w kierunku ryzyka wyższej ścieżki niż scenariusz centralny, który zakłada jej powrót do celu pod koniec 2025. Pomimo obniżek stóp procentowych, horyzont dojścia do celu jest podobny jak w projekcji lipcowej z uwagi na niższy od oczekiwanego wcześniej poziom inflacji w 2poł23. NBP zwrócił uwagę na szybszą dezinflację cen żywności i spadek inflacji bazowej. Według centralnej ścieżki inflacja CPI ma obniżyć się do 4,6% w 2024 i 3,7% w 2025.
  • W tym tygodniu oczekujemy, że kurs €/US$ nadal będzie utrzymywał się w trendzie bocznym. Publikowane w najbliższych dniach dane z USA będą raczej zbliżone do oczekiwań lub nieco słabsze. W przypadku €/PLN spodziewamy się stopniowego schodzenia pary do 4,40, prawdopodobnie w perspektywie tygodnia-dwóch. Podczas wystąpienia w ubiegłym tygodniu Prezes NBP był w stanie przekonać inwestorów, że przestrzeń do ew. dalszych obniżek stóp jest niewielka. O ruchach na złotym prawdopodobnie przesądzi teraz €/US$.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki