Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Inflacja w USA hamuje przez ceny paliw. Dziś poznamy wstępy szacunek PKB w Polsce w 3kw23.

Wiadomości zagraniczne

USA: Inflacja CPI hamuje przez ceny paliw.

 • Dziś poznamy najprawdopodobniej najważniejszą publikację z głównych gospodarek w tym tygodniu – inflację CPI z USA za październik. Konsensus zakłada spadek tempa inflacji do 0,1%m/m w październiku z 0,4% we wrześniu i spadek do 3,3%r/r z 3,7% we wrześniu.
 • Spadek dynamiki CPI wynikał w dużym stopniu z gwałtownego obniżenia się cen benzyny. Przy okazji spadek cen paliw najprawdopodobniej przełoży się również na spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu m/m. Odczyt inflacji bazowej może być jednak nieco wyższy i wynieść 0,3%m/m. Komponent ten powinien jednak w najbliższych miesiącach wyhamować. Uważamy, że spowolnienie czynszów będzie miało coraz większy wpływ i powinno doprowadzić do spowolnienia inflacji CPI do 2% do lata przyszłego roku.
 • Perspektywa relatywnie szybkiego powrotu CPI do 2% oznacza, że Fed najprawdopodobniej zakończył już swój cykl zacieśnienia polityki pieniężnej.

Dziś drugi szacunek PKB strefy euro za 3kw23 i ZEW z Niemiec.

 • Dziś poznamy także drugi szacunek PKB w strefie euro za 3kw23. Wstępne dane wskazały na dynamikę rzędu -0,1%kw/kw i +0,1%r/r. Opublikowany zostanie także indeks ZEW dla Niemiec za listopad. Konsensus zakłada poprawę zarówno bieżących ocen warunków gospodarczych (z -79,9pkt. do -76,9pkt.), jak i całego wskaźnika (z -1,1pkt. do 5pkt.).

Wiceprezes EBC deklaruje utrzymanie wysokich stóp na długo.

 • Wiceprezes EBC L. de Guindos stwierdził, że w ocenie Rady Prezesów kluczowe stopy procentowe EBC znajdują się na poziomach, które, utrzymane przez wystarczająco długi czas, znacząco przyczynią się do powrotu inflacji do celu. Zaznaczył jednak, że choć inflacja wyraźnie spadła, to prawdopodobnie pozostanie zbyt wysoka przez zbyt długi czas, a krajowa presja cenowa pozostaje silna. Rada Prezesów jest gotowa na utrzymanie wystarczająco restrykcyjnej polityki tak długo, jak będzie to konieczne.
 • Wypowiedź interpretujemy podobnie jak ostatnie komentarze z FOMC. EBC prawdopodobnie zakończył podwyżki stóp, ale przynajmniej przez kilka miesięcy nie będzie ich obniżać.

Wiadomości krajowe

Dziś poznamy wstępny szacunek PKB w 3kw23.

 • Dziś o 10:00 poznamy wstępny szacunek PKB za 3kw23. Nasze szacunki wskazują, że po dwóch z rzędu kwartałach spadku aktywności gospodarczej w ujęciu rocznym, ubiegły kwartał przyniósł odbicie, a PKB wzrósł o 0,7%r/r. Prognozujemy, że lepszej kondycji gospodarki sprzyjała poprawa konsumpcji prywatnej, którą wspierał spadek inflacji i kontynuacja dynamicznego wzrostu płac. Mniejszy niż w poprzednich dwóch kwartałach tego roku był też zapewne negatywny wkład zmiany stanu zapasów do zmiany PKB. Dane o strukturze PKB w 3kw23 poznamy 30 listopada. W całym 2024 oczekujemy wzrostu w okolicach 0,4%, a  w 2025 przyspieszenia do co najmniej 2,5% z szansami na lepszy wynik.

Prezydent przyjął dymisję rządu M. Morawieckiego. Hołownia nowym marszałkiem Sejmu.

 • Podczas pierwszego po wyborach posiedzenia nowego parlamentu premier M. Morawiecki złoży dymisję swojego gabinetu, ale rząd będzie nadal funkcjonował w obecnym kształcie do czasu powołania nowego. W pierwszym konstytucyjnym kroku Prezydent A. Duda powierzył M. Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu, jednak prawdopodobnie nie zdoła on uzyskać wotum zaufania dla swojego gabinetu.
 • Marszałkiem Sejmu X kadencji został lider Trzeciej Drogi S. Hołownia, który uzyskał 265 głosów, przy wymaganej większości bezwzględnej 230 głosów. Kontrkandydatką na stanowisko marszałka była marszałek Sejmu IX kadencji E. Witek, która uzyskała 193 głosy. Marszałkiem Senatu została M. Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej.

Poprawa salda obrotów bieżących we wrześniu. Dalszy spadek obrotów handlowych.

 • Po dwóch miesiącach niewielkich deficytów wrzesień przyniósł nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących (€0,4mld we wrześniu po -€0,3mld w sierpniu). Nadwyżki w obrotach towarami (€0,8mld we wrześniu po €0,3mld w sierpniu) i usługami (€3,0mld po €3,4mld miesiąc wcześniej) z nawiązką skompensowały deficyty w dochodach pierwotnych (€3,3mld) i wtórnych (€0,2mld). Szacujemy, że w ujęciu ostatnich 12 miesięcy nadwyżka salda obrotów bieżących poprawiła się do 0,6%PKB z 0,3%PKB po sierpniu, natomiast saldo towarowe poprawiło się odpowiednio do 0,2%PKB z -0,3%PKB w poprzednim miesiącu.
 • Lepszemu od oczekiwań wynikowi rachunku obrotów bieżących (ING: -€8mln; konsensus: -€125mln) sprzyjał wzrost nadwyżki na rachunku towarów, który nastąpił w warunkach spadających obrotów. Wartość eksportu towarów wyrażona w euro obniżyła się o 4,3%r/r, a importu o 14,8%r/r, przy konsensusie odpowiednio -3,7% i -13,9% oraz po spadkach o 2,3% oraz 11,9% miesiąc wcześniej. Wynikło to głównie ze spadku cen w ujęciu r/r zarówno w eksporcie jak i  w imporcie z powodu wygaszania szoku energetycznego.
 • Według wstępnych danych w 3kw23 nadwyżka eksportu towarów i usług nad importem wyniosła PLN51,4mld, wobec PLN12,7mld w 3kw22. Szacujemy, że ubiegły kwartał był piątym z kolei, w którym wymiana handlowa z zagranicą miała pozytywny wkład do rocznej zmiany PKB, chociaż poprawa salda w ujęciu realnym była mniej znacząca niż w przypadku jego nominalnej wartości, z uwagi na głęboki spadek cen importu.
 • Dzisiejsze dane są neutralne dla złotego. Potwierdzają generalnie solidną, zrównoważoną pozycję gospodarczą Polski w obrotach bieżących z zagranicą. W ostatnich tygodniach, notowania złotego wspierają decyzje w polityce pieniężnej (utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie w listopadzie przy oczekiwaniach na ich 25pb obniżkę), a także oczekiwania dotyczące polityki fiskalnej nowego rządu oraz poprawy relacji Warszawy z Brukselą i odblokowania napływu środków unijnych w 2024. O perspektywach dla funduszy unijnych pisaliśmy szerzej w artykule Poland’s election result turns EU funding risk on its head. W całym 2023 roku spodziewamy się około 1%PKB nadwyżki w obrotach bieżących po deficycie 2,4%PKB w 2022.

RPP zachęca rząd do ograniczenia nierównowagi fiskalnej w średnim terminie.

 • W ocenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) pożądane jest podjęcie działań w kierunku ograniczenia pierwotnego deficytu strukturalnego sektora finansów publicznych, aby ograniczyć narastanie długu publicznego do PKB – wynika z opinii Rady do projektu budżetu państwa na 2024. W ocenie RPP prognoza deficytu sektora general government na 2023 na poziomie 5,6% PKB jest realistyczna. W kwestii budżetu na 2024 zdaniem Rady założony w projekcie wzrost dochodów z VAT o 20,4% może być trudny do zrealizowania, nawet uwzględniając podwyżkę stawki tego podatku na żywność.

W środę aukcja zamiany.

 • Na jutrzejszej aukcji zamiany Ministerstwo Finansów zaoferuje do sprzedaży 5 serii obligacji w zamian za papiery zapadające w 2024.

  Komentarz rynkowy

  Osłabienie SPW trwa, mniejsze zmiany na innych rynkach.

  • Początek tygodni nie przyniósł istotnych zmian na rynkach. Para €/US$ nadal utrzymuje się przy 1,07. Również kurs €/PLN utrzymał się przy 4,43. Także na bazowych rynkach długu zmiany były wczoraj niewielkie. Inwestorzy najprawdopodobniej czekają na kluczowe dane, m.in. publikowaną dziś inflację z USA. Obserwowaliśmy za to dalsze osłabienie SPW, od 5pb na krótkim końcu do 10pb na długim. Rynek nadal przeszacowuje ścieżkę stóp NBP w konsekwencji ostatniej decyzji i komentarzy z RPP.

  CPI z USA prawdopodobnie kluczowe dla rynku.

  • Zachowanie dolara w tym tygodniu mogą zdeterminować dzisiejsze dane o inflacji z USA. Chociaż spodziewamy się wyniku zgodnego z konsensusem, to inwestorzy będą wyczuleni na jakiekolwiek zaskoczenia. W horyzoncie około dwóch tygodni spodziewamy się jednak powrotu pary €/US$ do poprzedniej konsolidacji, bliżej 1,06. Ostatnie komentarze z Fed wzmocniły wiarę rynków w utrzymanie wysokich stóp przez FOMC na dłużej. Koniunktura w USA, choć słabnąca, to nadal także pozostaje wyraźnie lepsza niż w strefie euro. Wciąż też widzimy ryzyko dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.
  • W przypadku €/PLN oczekujemy stopniowego spadku do 4,40, prawdopodobnie w perspektywie tygodnia-dwóch. Podczas wystąpienia w ubiegłym tygodniu Prezes NBP był w stanie przekonać inwestorów, że przestrzeń do ew. dalszych obniżek stóp jest niewielka. Zaskakująco dobrze wyglądają także dane o bilansie płatniczym Polski. O tempie ruchu na złotym prawdopodobnie przesądzi teraz €/US$.
  • Szanse na zmiany stóp przed marcowym posiedzeniem RPP są praktycznie zerowe. Dlatego obecnie zakładamy, że para €/PLN zakończy rok bliżej 4,40 niż 4,50. Technicznie widać sygnały, że kurs mógłby testować niższe poziomy, ale napływ inwestorów do kraju może hamować najprawdopodobniej długi proces formowania rządu i odsunięcie się w czasie otrzymania zaliczek z KPO.

  Mniejsze zmiany na rynkach bazowych, SPW nadal pod presją.

  • Spodziewamy się, że rentowności na rynkach bazowych utrzymają się w tym tygodniu w trendzie bocznym. Liczymy przede wszystkim na hamowanie inflacji w USA (dane poznamy dziś). Wiele wskazuje jednak, że jest to przystanek w dłuższym trendzie na spadek rentowności. Zarówno Fed jak i EBC prawdopodobnie zakończyły już swoje cykle podwyżek stóp, rosną też obawy o koniunkturę w USA na przełomie roku.
  • Ciągle widzimy przestrzeń do osłabienia SPW. Komentarze z RPP wskazują, że obecny cykl obniżek mógł się już zakończyć, a ścieżka stóp z projekcji NBP, sugeruje, że kolejnej obniżki raczej nie należy spodziewać się przed 2025. To ryzyko szczególnie dla krótkiego końca. W przypadku długiego negatywnym czynnikiem mogą być ew. kolejne informacje o planach wydatkowych nowej koalicji. Sami spodziewamy się, że mogą one wzrosnąć o około 1%PKB względem już napiętego projektu przyszłorocznego budżetu.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.