Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy |

Odbicie wzrostu gospodarczego w 3kw23. Przed nami ożywienie koniunktury.

  • Według wstępnego szacunku GUS w 3kw23 polski PKB wzrósł o 0,4%r/r, po dwóch kwartałach spadku w ujęciu rocznym. Dane odsezonowane wskazują na wzrost o 1,3%kw/kw, po wzroście o 0,3% w 2kw23 (po rewizji z -1,4%). Dzisiejsze dane wskazują na punkt zwrotny w koniunkturze. Oczekujemy dalszej poprawy aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach.
  • Pełny raport wraz ze strukturą wzrostu poznamy 30 listopada, jednak w oparciu o dostępne dane szacujemy, że 3kw23 przyniósł wyraźnie płytszy spadek konsumpcji prywatnej niż obserwowaliśmy to w 1poł23. W dalszym ciągu solidnie rosły inwestycje (największe pozytywne zaskoczenie w danych o PKB w 2023), przy czym koncentrują się one w dużych firmach. Zmiana stanu zapasów miała prawdopodobnie mniej negatywny wpływ na roczne tempo wzrostu PKB niż w poprzednich kwartałach, ale proces redukcji zapasów w przedsiębiorstwach był kontynuowany. Dane dotyczące bilansu płatniczego sugerują, że wymiana handlowa z zagranicą miała nadal pozytywny wpływ na roczną zmianę PKB.
  • Spodziewamy się, że ustępowanie szoku podażowego i dalsza dezinflacja będą sprzyjały odbudowie konsumpcji, która będzie kołem zamachowym gospodarki w najbliższych kwartałach. Prognozujemy, że w 4kw23 wzrost PKB będzie zbliżony do 2%r/r, a  w całym 2023 wyniesie ok. 0,4%. W 2024 spodziewamy się przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 2,5-3,0%.
  • Biorąc pod uwagę proinflacyjną strukturę wzrostu PKB w 2024, zdominowaną przez konsumpcję, RPP będzie ostrożnie podchodziła do dalszych obniżek stóp procentowych. Jednocześnie przy utrzymującej się ujemnej luce produktowej i obecnym poziomie restrykcyjności polityki pieniężnej powinniśmy być świadkami dalszej dezinflacji, chociaż w wolniejszym tempie niż w ostatnich miesiącach. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do końca 2024 stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie (5,75%).

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.