Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Inflacja CPI w USA poniżej konsensusu. Odbicie koniunktury w krajowej gospodarce w 3kw23.

Wiadomości zagraniczne

USA: Inflacja CPI wraca do trendu spadkowego.

 • Inflacja CPI spadła w październiku do 3,2%r/r, poniżej konsensusu 3,3%, z 3,7% we wrześniu, co wynikało z braku zmian cen w ujęciu miesięcznym 0,0%m/m przy oczekiwaniach na 0,1% i po wzroście o 0,4% we wrześniu. Również inflacja bazowa, CPI z wyłączeniem cen energii i żywności, ukształtowała się lekko poniżej konsensusu (4,0%r/r i 0,2%m/m przy oczekiwaniach na 4,1% i 0,3%, podobnie jak miesiąc wcześniej). Natomiast inflacja ‘supercore’ – ceny usług po wyłączeniu energii i kosztu utrzymania mieszkania wzrosły o 0,2%m/m i 3,8%r/r.
 • W strukturze CPI, warto odnotować wyraźnie wolniejszy wzrost w kategorii czynsz ekwiwalentny (0,4%m/m po 0,6% miesiąc wcześniej), spadek cen paliw o 5%m/m, spadki cen samochodów (używanych o 0,1%m/m i nowych o 0,8%), spadek cen biletów lotniczych o 0,9%m/m oraz usług hotelowych o 2,9%m/m.
 • Wczorajsze dane wzmocniły oczekiwania rynkowe na utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych Fed jako docelowego w obecnym cyklu. Spodziewamy się, że latem 2024 Fed rozpocznie cykl obniżek.

USA: Izba Reprezentantów przegłosowała prowizorium budżetowe i oddaliła ryzyko shutdownu do stycznia 2024. Dziś spotkanie Biden-Jinping.

 • Izba Reprezentantów przegłosowała wczoraj tymczasowy budżet, który zapewni finansowanie agencji rządowych do 19 stycznia 2024, a  w niektórych wypadkach do 2 lutego. Ustawa nie zawiera dodatkowego wsparcia finansowego dla Ukrainy, Izraela czy państw Indo-Pacyfiku, wbrew propozycji Białego Domu. Za ustawą głosowali niemal wszyscy Demokraci, będący mniejszością w Izbie, oraz większość Republikanów, z wyjątkiem skrzydła prawicowego, którzy domagali się cięć w budżecie. Demokraci liczą, że głosowanie ws. pomocy dla Ukrainy o wartości US61mld odbędzie się na początku grudnia, ale nie jest przesądzone czy nowy spiker w Izbie M. Johnson podda ten pakiet pod głosowanie.
 • Na dziś zaplanowane jest pierwsze za czasów prezydentury J. Bidena spotkanie z przywódcą Chin X. Jinpingiem na terenie USA, w okolicach San Francisco.

Chiny: Dane gospodarcze za październik i decyzja Ludowego Banku Chin bez zaskoczeń.

 • Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w październiku o 6,9%r/r w ujęciu skumulowanym od początku roku (YTD), zgodnie z konsensusem, po 6,8% miesiąc wcześniej. Natomiast produkcja przemysłowa w tym samym ujęciu wzrosła o 4,1%r/r, również zgodnie z konsensusem, po 4,0% we wrześniu. W kontekście stabilizacji koniunktury i niskiej inflacji, Ludowy Bank Chin nie zmienił poziomu stóp procentowych. Stopa rocznych kredytów MLF została utrzymana na poziomie 2,5%.

Japonia: Wyraźny spadek PKB w 3kw23.

 • Zgodnie z  I wyliczeniem, PKB Japonii skurczył się o 2,1%kw/kw w ujęciu zanualizowanym, wyraźnie poniżej oczekiwań -0,4%. W ujęciu kwartalnym PKB spadł o 0,5% przy oczekiwaniach na -0,1%. Pozytywnie zaskoczyła natomiast produkcja przemysłowa we wrześniu, która wzrosła o 0,5%m/m, po wstępnym odczycie 0,2%. W ujęciu rocznym odnotowano jednak głęboki spadek o 4,4%r/r.

Niemcy: Indeks ZEW sygnalizuje poprawę koniunktury w listopadzie. Potwierdzenie spadku PKB w strefie euro w 3kw23.

 • Indeks zaufania niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych ZEW odbił w listopadzie w komponencie oczekiwań do +9,8pkt. z -1,1pkt. w październiku i powyżej oczekiwań +5,0pkt. Komponent ocen obecnej sytuacji praktycznie się nie zmienił (-79,8pkt. po -79,9pkt.), co było pewnym rozczarowaniem (konsensus zakładał poprawę do -77,0pkt.).
 • W II wyliczeniu, Eurostat potwierdził wstępny odczyt PKB w strefie euro w 3kw23 – spadek o 0,1%kw/kw w ujęciu odsezonowanym i wzrost o 0,1%r/r, co było zgodne z oczekiwaniami analityków. W 2kw23, PKB strefy euro wzrósł o 0,2%kw/kw i 0,5%r/r.

Wiadomości krajowe

Dziś poznamy szczegóły październikowej inflacji.

 • Dziś o 10:00 poznamy dane o strukturze inflacji CPI w październiku. Najprawdopodobniej zostanie potwierdzony wstępny szacunek wzrostu cen konsumpcyjnych o 6,5%r/r. Szacujemy, że ubiegły miesiąc przyniósł ponowny wzrost presji na ceny wchodzące w skład inflacji bazowej. Inflacja bazowa wzrosła o ok. 0,6%rm/m, po spadku o 0,1%m/m we wrześniu, co przełożyło się na obniżenie rocznego wskaźnika do ok. 7,9-8,0% z 8,4%r/r we wrześniu. Oficjalne dane o inflacji bazowej zostaną opublikowane przez Narodowy Bank Polski (NBP) jutro.

Odbicie wzrostu gospodarczego w 3kw23. Przed nami ożywienie koniunktury.

 • Według wstępnego szacunku GUS w 3kw23 polski PKB wzrósł o 0,4%r/r, po dwóch kwartałach spadku w ujęciu rocznym. Dane odsezonowane wskazują na wzrost o 1,3%kw/kw, po wzroście o 0,3% w 2kw23 (po rewizji z -1,4%). Dzisiejsze dane wskazują na punkt zwrotny w koniunkturze. Oczekujemy dalszej poprawy aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach.
 • Pełny raport wraz ze strukturą wzrostu poznamy 30 listopada, jednak w oparciu o dostępne dane szacujemy, że 3kw23 przyniósł wyraźnie płytszy spadek konsumpcji prywatnej niż obserwowaliśmy to w 1poł23. W dalszym ciągu solidnie rosły inwestycje (największe pozytywne zaskoczenie w danych o PKB w 2023), przy czym koncentrują się one w dużych firmach. Zmiana stanu zapasów miała prawdopodobnie mniej negatywny wpływ na roczne tempo wzrostu PKB niż w poprzednich kwartałach, ale proces redukcji zapasów w przedsiębiorstwach był kontynuowany. Dane dotyczące bilansu płatniczego sugerują, że wymiana handlowa z zagranicą miała nadal pozytywny wpływ na roczną zmianę PKB.
 • Spodziewamy się, że ustępowanie szoku podażowego i dalsza dezinflacja będą sprzyjały odbudowie konsumpcji, która będzie kołem zamachowym gospodarki w najbliższych kwartałach. Prognozujemy, że w 4kw23 wzrost PKB będzie zbliżony do 2%r/r, a  w całym 2023 wyniesie ok. 0,4%. W 2024 spodziewamy się przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 2,5-3,0%.
 • Biorąc pod uwagę proinflacyjną strukturę wzrostu PKB w 2024, zdominowaną przez konsumpcję, RPP będzie ostrożnie podchodziła do dalszych obniżek stóp procentowych. Jednocześnie przy utrzymującej się ujemnej luce produktowej i obecnym poziomie restrykcyjności polityki pieniężnej powinniśmy być świadkami dalszej dezinflacji, chociaż w wolniejszym tempie niż w ostatnich miesiącach. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do końca 2024 stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie (5,75%).

PFR: Wzrost PKB w 2024 może przekroczyć 3% - P. Borys.

 • Realizuje się scenariusz „miękkiego lądowania”, a wzrost gospodarczy w Polsce w 2024 zaskoczy pozytywnie i może wynieść znacząco powyżej 3% - ocenił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) P. Borys.

Eurostat: Wzrost liczby pracujących w Polsce w 3kw23.

 • Liczba pracujących wzrosła w Polsce w 3kw23 o 77tys. osób względem 2kw23 i wyniosła 17,081tys. osób – poinformował Eurostat. Oznacza to, że liczba pracujących była w ubiegłym kwartale o 0,5% wyższa niż w 2kw22. W poprzednich dwóch kwartałach miały miejsce spadki w ujęciu r/r.

NBP: Utrzymują się wzrosty cen mieszkań.

 • W 3kw23 ceny transakcyjne na 7 największych rynkach nieruchomości wzrosły o 6,0%r/r – wynika z cyklicznego raportu Narodowego Banku Polskiego. Ceny ofertowe rosły w tempie dwucyfrowym (12,7%r/r).
 • W warunkach ograniczonej podaży nieruchomości wzrostom cen sprzyja ułatwienie dostępu do kredytów hipotecznych wskutek (1) obniżenia bufora regulacyjnego, (2) spadku rynkowych stóp procentowych oraz (3) uruchomienia programu „Pierwsze Mieszkanie”. Wspomniane czynniki zwiększyły zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców i podbiły popyt na rynku mieszkaniowym.

Komentarz rynkowy

Duża reakcja rynków na dane o inflacji w USA.

 • Opublikowane wczoraj dane o inflacji CPI w USA okazały się niższe od oczekiwań (uwagę zwraca zwłaszcza stabilizacja cen m/m). Znacząco obniżyło to wiarę rynku w jakiekolwiek dalsze podwyżki stóp w USA w tym cyklu, przybliżając też perspektywę powrotu inflacji do celu Fed i obniżek. W efekcie obserwowaliśmy mocny skok €/US$ w górę z 1,07 do 1,0870 oraz spadek rentowności Treasuries o około 20pb.
 • Reakcją na osłabienie dolara było umocnienie walut CEE. Kurs €/PLN spadł z 4,43 do 4,40. Ostatni raz w tych okolicach kurs był w wakacje. SPW umocniły się w ślad za rynkami bazowymi, ale w mniejszej skali. 10latka spadła o 10pb 2latka o 3pb.

Możliwa umiarkowana korekta po ostatnich ruchach na €/US$ i €/PLN.

 • Szybsze od oczekiwań tempo spadku inflacji w USA pogarsza perspektywy dolara zarówno na najbliższe dni, jak i końcówkę roku. Nie widać szans na jeszcze jedną podwyżkę stóp Fed w tym cyklu, a rynek będzie wyceniać bardziej agresywne obniżki w 2024. Po wczorajszym ruchu prawdopodobna jest jednak korekta / spadek €/US$, choć powrót poniżej 1,08 może się na razie nie udać. Zdecydowanie spadły też szanse, że para wróci bliżej 1,06 w tym roku. Prawdopodobnie wymagałoby to serii słabych danych z Europy, sugerujących bardzo nieodległe obniżki stóp EBC.
 • Techniczne sygnały sugerują stabilizację lub niewielką korektę po ostatnim spadku €/PLN, szczególnie gdyby krekta miała tez miejsce na €/US$. W kolejnych tygodniach rośnie jednak szansa na wyraźniejsze zejście kursu poniżej 4,40. Technicznie rysują się poziomy rzędu 4,34-35. Inwestorzy liczą na szybki dostęp do środków z KPO, a szans na obniżki stóp NBP w najbliższym czasie raczej nie ma.
 • Spodziewamy się jednak, że para €/PLN będzie w stanie utrzymywać się poniżej 4,40 jedynie na krótko. Poziomy między 4,30, a 4,40 to prawdopodobnie granice opłacalności polskiego eksportu. Dalsza aprecjacja może spotkać się z próbami jej wyhamowania przez rząd. Dlatego zakładamy, że para €/PLN zakończy rok bliżej 4,40.

SPW prawdopodobnie słabsze niż rynki bazowe.

 • Kolejne publikowane w tym tygodniu dane z głównych gospodarek będą mieć prawdopodobnie o wiele mniejsze znaczenie dla rynku niż amerykańska inflacja CPI. Powinno to na razie wyhamować spadki rentowności. Nadal jednak widzimy duże prawdopodobieństwo, że trwa dłuższy trend spadkowy rentowności. Zarówno Fed jak i EBC prawdopodobnie zakończyły już swoje cykle podwyżek stóp, rosną też obawy o koniunkturę w USA na przełomie roku.
 • Zmiany na rynkach bazowych zdeterminują zachowanie długiego końca SPW na przełomie tygodnia. Sugeruje to raczej stabilizację długich POLGBs. W przypadku krótkiego końca nadal widzimy ryzyko osłabienia. Powody są nadal te same - komentarze z RPP wskazują, że obecny cykl obniżek mógł się już zakończyć, a ścieżka stóp z projekcji NBP, sugeruje, że kolejnej obniżki raczej nie należy spodziewać się przed 2025.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.