Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy |

Szybka dezinflacja cen towarów i wolniejsza usług. W kolejnych miesiącach spadek inflacji spowolni.

  • GUS zrewidował październikową inflację CPI do 6,6%r/r, wobec wstępnego szacunku na poziomie 6,5%r/r. Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych zrewidowano z 0,4%m/m do 0,5%m/m. Ceny towarów wzrosły o 5,7%r/r, a ceny usług zwiększyły się o 9,3%r/r, wobec odpowiednio 7,6% i 9,7%r we wrześniu. Hamowanie inflacji cen usług jest wyraźnie wolniejsze niż w przypadku cen towarów.
  • Do spadku rocznego wskaźnika inflacji w ubiegłym miesiącu, względem września, w największym stopniu przyczyniło się dalsze spowolnienie wzrostu cen żywności (7,6%r/r w październiku vs. 10,1% we wrześniu), głębszy niż przed miesiącem spadek cen paliw (-14,4%r/r vs. -7,0%) oraz wolniejszy wzrost cen nośników energii (8,3% vs. 9,9%). Szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się do ok. 8,0% z 8,4% we wrześniu. W ujęciu miesięcznym mieliśmy jednak do czynienia z wysokim wzrostem cen bazowych (ok. 0,6%m/m).
  • Perspektywy inflacji są obarczone wyjątkowo wysoką niepewnością z uwagi na brak ostatecznych decyzji w kwestii przyszłości zerowej stawki VAT na żywność oraz działań ochronnych na rynku energii, a także rozstrzygnięć Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych w 2024. W oparciu o dotychczasowe deklaracje przedstawicieli przyszłej koalicji rządowej zakładamy na chwilę obecną, że stawka VAT na żywność zostanie podniesiona od 1 stycznia 2024, a ceny prądu będą mrożone do połowy przyszłego roku. W takim scenariuszu średnioroczna inflacja CPI w 2024 może wynieść nawet 6%, nie pozostawiając przestrzeni do obniżek stóp procentowych. Prognozujemy, że pozostaną one bez zmian do końca przyszłego roku (główna stopa NBP na poziomie 5,75%).

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.