Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: KE obniża prognozy wzrostu PKB dla strefy euro. KE prognozuje, że Polska będzie miała w 2024 najwyższą inflację w UE.

Wiadomości zagraniczne

USA: Sprzedaż detaliczna się trzyma. Spada inflacja producencka PPI, ale są sygnały odbicia w przemyśle.

 • Choć sprzedaż detaliczna w USA spadła w październiku o 0,1%m/m w ujęciu nominalnym, to jednak był to odczyt powyżej konsensusu -0,3% oraz – w zestawieniu ze spadkami cen paliw czy samochodów we wtorkowych danych o inflacji CPI – przyzwoity w ujęciu realnym. Po wyłączeniu sprzedaży samochodów sprzedaż spadła o 0,6%m/m, głębiej od oczekiwań -0,2%. We wrześniu sprzedaż detaliczna ogółem wzrosła o 0,9%m/m (po korekcie w górę z 0,7%), a po wyłączeniu sprzedaży samochodów wzrosła o 0,8% (również po korekcie w górę – z 0,6%).
 • Inflacja producencka PPI wyraźnie zwolniła w październiku do 1,3%r/r z 2,2% we wrześniu oraz poniżej konsensusu 1,9%. W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,5m/m przy oczekiwaniach na +0,1%. Bazowa inflacja PPI (ogólny indeks po wyłączeniu cen żywności i energii) wzrósł o 2,4%r/r i 0%m/m, poniżej oczekiwań 2,7% i 0,3%.
 • Indeks aktywności przemysłowej w stanie Nowy Jork Empire Manufacturing sygnalizuje ożywienie w sektorze. W listopadzie indeks skoczył do +9,1pkt. z -4,6pkt. w październiku, powyżej konsensusu -3,0pkt. Dodatnia wartość indeksu wskazuje na ożywienie koniunktury.

Strefa euro: Komisja Europejska koryguje prognozę wzrostu PKB dla strefy euro w dół na lata 2023-24.

 • W ramach jesiennej rundy prognoz, KE obniżyła prognozę wzrostu PKB w strefie euro do 0,6% w 2023 i 1,2% w 2024 z odpowiednio 0,8% i 1,3% prognozowanych w lipcu br. Komisja spodziewa się inflacji średniorocznej HICP na poziomie 5,2% w 2023, a następnie jej spadku do 3,2% i 2,2% w latach 2024-25. KE prognozuje spadek realnego PKB w 2023 w kilku krajach strefy euro - Niemczech (o 0,3%), Austrii, Luksemburgu, Irlandii i krajach bałtyckich.
 • Wśród czynników stojących za słabą aktywnością gospodarczą w 2023, KE wskazała m.in. słaby popyt zewnętrzny, zaostrzenie polityki monetarnej i podwyższoną niepewność. Stopniowy wzrost aktywności gospodarczej w najbliższych kwartałach będzie napędzać ożywienie konsumpcji, wynikające z dobrej sytuacji na rynku pracy, wzrostu wynagrodzeń i spadku inflacji.

Dziś produkcja przemysłowa z USA i wystąpienia przedstawicieli EBC i Fed.

 • Dziś poznamy dane o produkcji przemysłowej w USA za październik (nasza prognoza -0,3%m/m, konsensus -0,4%, poprzednio +0,3%), wskaźnik Filadelfia Fed za listopad, indeks cen nieruchomości NAHB za listopad. Zaplanowane zostały również wystąpienia przedstawicieli EBC (Lagarde, de Guindos) i Fed (Mester, Williams).

Wiadomości krajowe

Szybka dezinflacja cen towarów i wolniejsza usług. W kolejnych miesiącach spadek inflacji spowolni.

 • GUS zrewidował październikową inflację CPI do 6,6%r/r, wobec wstępnego szacunku na poziomie 6,5%r/r. Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych zrewidowano z 0,4%m/m do 0,5%m/m. Ceny towarów wzrosły o 5,7%r/r, a ceny usług zwiększyły się o 9,3%r/r, wobec odpowiednio 7,6% i 9,7%r we wrześniu. Hamowanie inflacji cen usług jest wyraźnie wolniejsze niż w przypadku cen towarów.
 • Do spadku rocznego wskaźnika inflacji w ubiegłym miesiącu, względem września, w największym stopniu przyczyniło się dalsze spowolnienie wzrostu cen żywności (7,6%r/r w październiku vs. 10,1% we wrześniu), głębszy niż przed miesiącem spadek cen paliw (-14,4%r/r vs. -7,0%) oraz wolniejszy wzrost cen nośników energii (8,3% vs. 9,9%). Szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się do ok. 8,0% z 8,4% we wrześniu. W ujęciu miesięcznym mieliśmy jednak do czynienia z wysokim wzrostem cen bazowych (ok. 0,6%m/m).
 • Perspektywy inflacji są obarczone wyjątkowo wysoką niepewnością z uwagi na brak ostatecznych decyzji w kwestii przyszłości zerowej stawki VAT na żywność oraz działań ochronnych na rynku energii, a także rozstrzygnięć Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych w 2024. W oparciu o dotychczasowe deklaracje przedstawicieli przyszłej koalicji rządowej zakładamy na chwilę obecną, że stawka VAT na żywność zostanie podniesiona od 1 stycznia 2024, a ceny prądu będą mrożone do połowy przyszłego roku. W takim scenariuszu średnioroczna inflacja CPI w 2024 może wynieść nawet 6%, nie pozostawiając przestrzeni do obniżek stóp procentowych. Prognozujemy, że pozostaną one bez zmian do końca przyszłego roku (główna stopa NBP na poziomie 5,75%).

KE oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB, nadal wysokiej inflacji i spadku deficytu fiskalnego w 2024.

 • W najnowszej (jesiennej) rundzie prognoz makroekonomicznych Komisja Europejska (KE) obniżyła szacunek wzrostu PKB w Polsce w 2023 do 0,4% (wcześniej 0,5%), a  w 2024 nadal oczekuje przyspieszenia do 2,7%. Z kolei inflacja HICP ma się obniżyć z 11,1% w 2023 do 6,2% w roku przyszłym, przy czym KE zakłada wygaśnięcie zerowej stawki VAT na żywność i działań ochronnych w zakresie cen energii z końcem 2023. Tym samym inflacja HICP w Polsce będzie w przyszłym roku najwyższa wśród krajów Unii Europejskiej (UE).
 • Eksperci Komisji szacują, że deficyt sektora general government w 2023 wyniesie 5,8%PKB, a  w 2024 zostanie obniżony do 4,6%PKB, przy czym jest to projekcja bazująca na założeniu braku zmian polityki fiskalnej względem projektu budżetu na 2024. W naszej ocenie prognozy dochodów podatkowych zakładane w projekcie są optymistyczne. Ponadto nowa koalicja rządząca zapowiada zwiększenie wydatków, w tym m.in. podwyżki płac nauczycieli o 30% i administracji o 20%. W efekcie deficyt w 2024 może sięgnąć nawet 6%PKB.

Harmonogram posiedzeń RPP na 2024.

 • Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej (RPP) na 2024. Pierwsze jest zaplanowane na 8-9 stycznia. Podobnie jak w poprzednich latach harmonogram nie przewiduje posiedzenia decyzyjnego w sierpniu.

Duża skala aukcji zamiany. Mniej środków walutowych na rachunkach MF.

 • Na wczorajszej aukcji zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało 5 serii obligacji za PLN10,0mld i odkupiło papiery warte PLN9,9mld, zapadające w 2024, prefinansując tym samym część przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych. Ministerstwo poinformowało, że prefinansowanie potrzeb pożyczkowych brutto na 2024 według projektu ustawy budżetowej wynosi 7%.
 • Resort poinformował również, że na koniec października stan środków walutowych na rachunkach obniżył się do €5,8mld z €6,5mld na koniec września. Płatności kapitału i odsetek od zadłużenia zagranicznego wyniosły ok. €240mln.

W październiku sprzedano obligacje detaliczne za PLN7,1mld.

 • Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła w październiku PLN7,1mld, wobec PLN4,7mld we wrześniu – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Komentarz rynkowy

Niewielka korekta na €/US$ na razie zatrzymała spadek €/PLN.

 • Na €/US$ miała wczoraj miejsce mała korekta (poniżej 1,0850) po silnym wzroście dzień wcześniej. Ruch wspomogły wskaźniki techniczne oraz nieco lepsze od oczekiwań dane z USA (sprzedaż detaliczna). Mocniejszy dolar jak na razie zahamował próby wyłamania się pary €/PLN poniżej 4,40. Kurs dziś rano pozostaje w tych okolicach.
 • Po znaczącym spadku we wtorek, wczoraj odbiły się także rentowności Treasuries (około 5pb) i  w podobnej skali Bunda. Tu także spore znaczenie miały dane z USA. W przypadku SPW zmiany były minimalne, ale też krajowy dług dużo słabiej zareagował na umocnienie Treasuries we wtorek.

Możliwa dalsza korekta na €/US$. €/PLN blisko 4,40.

 • W naszej ocenie kurs €/US$ ma ciągle miejsce na spadek / korektę, ale powrót kursu poniżej 1,08 będzie trudny. Szybsze od oczekiwań tempo spadku inflacji w USA pogarsza perspektywy dolara, co najmniej do końca roku. Nie widać szans na jeszcze jedną podwyżkę stóp Fed w tym cyklu, a rynek będzie wyceniać bardziej agresywne obniżki w 2024.  Zdecydowanie spadły przez to szanse, że para wróci bliżej 1,06 w tym roku. Prawdopodobnie wymagałoby to serii słabych danych z Europy, sugerujących bardzo nieodległe obniżki stóp EBC.
 • Na razie nie widać chęci inwestorów do zajmowania większych pozycji na odbicie €/PLN. Widzimy duże szanse, że para utrzyma się blisko 4,40 do końca tygodnia. W dłuższym horyzoncie spodziewamy się jednak zejścia kursu poniżej 4,40. Technicznie rysują się poziomy rzędu 4,34-35. Inwestorzy liczą na szybki dostęp do środków z KPO, a szans na obniżki stóp NBP w najbliższym czasie raczej nie ma.
 • Spodziewamy się jednak, że para €/PLN będzie w stanie utrzymywać się poniżej 4,40 jedynie na krótko. Poziomy między 4,30, a 4,40 to prawdopodobnie granice opłacalności polskiego eksportu. Dalsza aprecjacja może spotkać się z próbami jej wyhamowania przez rząd. Dlatego zakładamy, że para €/PLN zakończy rok bliżej 4,40.

Uspokojenie na rynkach bazowych. Rentowności krótkich SPW mogą jeszcze wzrosnąć.

 • Do końca tygodnia oczekujemy utrzymania rentowności na rynkach bazowych dość blisko obecnych poziomów. Najważniejsze dane w tym tygodniu są już za nami i nie zapowiada się, aby rynek miał istotnie zweryfikować swoje oczekiwania na kolejne ruchy Fed, czy EBC. Nadal jednak widzimy duże prawdopodobieństwo, że trwa dłuższy trend spadkowy rentowności. Zarówno Fed jak i EBC prawdopodobnie zakończyły już swoje cykle podwyżek stóp, rosną też obawy o koniunkturę w USA na przełomie roku.
 • Do końca tygodnia spodziewamy się stabilizacji długich POLGBs. Powinno pomóc w tym uspokojenie na rynkach bazowych. W przypadku krótkiego końca nadal widzimy jednak ryzyko osłabienia. Powody są nadal te same - komentarze z RPP wskazują, że obecny cykl obniżek mógł się już zakończyć, a ścieżka stóp z projekcji NBP sugeruje, że kolejnej obniżki raczej nie należy spodziewać się przed 2025.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.