Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Sygnały pogorszenia koniunktury w USA. Dalszy spadek inflacji bazowej w październiku.

Wiadomości zagraniczne

USA: Sygnały pogorszenia koniunktury w USA z przemysłu, budowlanki i rynku pracy.

 • Produkcja przemysłowa w USA spadła w październiku o 0,6%m/m, poniżej konsensusu -0,4%, po lekkim wzroście o 0,1% we wrześniu (korekta w górę z -0,3%). Wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło do 78,9% z 79,5%. Na słabsze dane częściowo wpłynęły strajki w amerykańskim przemyśle motoryzacyjnym.
 • Indeks nastrojów w przemyśle Philadelphia Fed za listopad (-5,9pkt.) nie sugeruje istotnej poprawy w kolejnym miesiącu. Wprawdzie był nieco lepszy od oczekiwań (-8,0pkt.) i odczytu październikowego (-9,0pkt.), to jednak pozostaje ujemny i wskazuje na słabą koniunkturę.
 • W listopadzie załamały się nastroje w firmach budowlanych, a indeks NAHB (National Association of Home Builders) spadł do 34pkt. z 40pkt. w październiku i konsensusu na tym samym poziomie. Sektor budowlany jest wrażliwy na rekordowo wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych, wynikające z restrykcyjnej polityki pieniężnej Fed.
 • Z wczorajszych danych negatywnie zaskoczyły również dane tygodniowe o liczbie nowych bezrobotnych (231tys. powyżej konsensusu 220tys. i 218tys. w poprzednim tygodniu). Również liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku (1,865mln) była o 20tys. wyższa od oczekiwań analityków.
 • Wczorajsze dane sugerują pogorszenie koniunktury w gospodarce amerykańskiej, która zaskakiwała pozytywnie w poprzednich miesiącach. Dane utwierdzają oczekiwania rynkowe, że stopy Fed osiągnęły poziom docelowy w obecnym cyklu zacieśniania i jesteśmy w okresie oczekiwania na pierwszą obniżkę. W naszej ocenie, nastąpi to w połowie przyszłego roku.

USA: Fed na razie unika dyskusji o obniżkach stóp procentowych.

 • Przedstawiciele Fed na razie unikają dyskusji o obniżkach stóp Fed. Prezes Fed w Cleveland L. Mester powiedziała, że dyskusja o obniżkach stóp procentowych jest przedwczesna i powinna skupiać się na długości okresu utrzymywania podwyższonych stóp procentowych. Podkreśliła, że FOMC będzie reagował na dane z gospodarki, w szczególności potrzebne jest trwałe obniżenie inflacji.
 • Natomiast Prezes Fed z San Francisco L. Cook stwierdziła, że nie spodziewa się nagłego załamania aktywności gospodarczej, choć dostrzega , że niektóre sektory są wrażliwe na restrykcyjne warunki finansowe, m.in. sektor budowlany, firmy MŚP czy gorzej sytuowane gospodarstwa domowe. Spodziewa się realizacji scenariusza miękkiego lądowania z dezinflacją i silnym rynkiem pracy, choć nie ma przy tym pewności.

EBC: Prezes EBC o ryzykach dla sektora bankowego.

 • Podczas konferencji nt. ryzyka w systemie finansowym, Prezes EBC C. Lagarde zaleciła ostrożność w ocenie ryzyk dla sektora finansowego. Wspomniała, że kombinacja niskiego wzrostu i wysokich kosztów obsługi jest obciążeniem dla wrażliwych gospodarstw domowych i firm i może skutkować wzrostem kredytów zagrożonych. Wspomniała również o ryzykach dla funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych, które inwestują w mniej płynne aktywa.

Dziś dane z rynku nieruchomości z USA i finalny odczyt HICP w strefie euro

 • Dziś poznamy dane o rozpoczętych budowach domów w USA (nasza prognoza 1340tys., konsensus 1350tys., poprzednio 1358tys.) i pozwoleniach na budowę domów w październiku. Z Europy, zostanie opublikowany finalny odczyt inflacji HICP w strefie euro za październik. Na dziś zaplanowane jest kolejne wystąpienie Prezes EBC C. Lagarde oraz wystąpienie Prezes Fed z San Francisco M. Daly.

Wiadomości krajowe

Spadek inflacji bazowej w październiku.

 • Inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się w październiku do 8,0%r/r z 8,4%r/r we wrześniu. W ujęciu m/m ceny bazowe wzrosły jednak o 0,6%, po spadku o 0,1%m/m we wrześniu. Obniżyły się także pozostałe miary inflacji bazowej.

Sprzedaż euroobligacji na rynku japońskim i obligacje BGK.

 • Ministerstwo Finansów dokonało wyceny 3-, 10- i 20-letnich obligacji w JPY o łącznej wartości JPY85,4mld (równowartość PLN2,3mld). Uzyskano rentowności na poziomie odpowiednio 0,93%, 1,75% i 2,41%.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował 4-letnie zmiennokuponowe obligacje własne o wartości PLN1,3mld.

Komentarz rynkowy

Umocnienie złotego, €/US$ stabilny.

 • Przez ostatnie dwa dni kurs €/US$ utrzymuje się w trendzie bocznym przy 1,0850. Wcześniej zaskakująco niski wzrost CPI w USA spowodował spadek oczekiwań na dalsze podwyżki stóp Fed i osłabienie amerykańskiej waluty. W przypadku bazowych rynków długu wczoraj cofnął się wzrost rentowności ze środy i znów dochodowości są w okolicach ostatnich minimów osiągniętych po wspomnianych danych z USA.
 • Kurs €/PLN przesunął się wczoraj poniżej 4,40 po raz pierwszy od 2020, osiągając 4,37. Złotemu pomagają oczekiwania na napływ środków z UE, czy ostatnio słabszy dolar. Na SPW miały miejsce spadki rentowności, od 8pb na krótkim końcu do 15pb na długim. Najprawdopodobniej obserwujemy dalsze napływy na rynek SPW z zagranicy.

€/PLN może wkrótce pogłębić spadek.

 • Na przełomie tygodnia liczymy na powrót €/US$ w okolice 1,08, głównie na bazie technicznej korekty, jednak o większy ruch będzie trudno. Co prawda koniunktura w USA pozostaje względnie dobra, pomimo sygnałów osłabienia z sektorów wrażliwych na restrykcyjną politykę Fed, ale szybszy od oczekiwań spadek inflacji CPI praktycznie przekreśla dalsze podwyżki stóp Fed. Rynek powinien też wyceniać bardziej agresywne obniżki w 2024. Zdecydowanie spadły przez to szanse, że para wróci bliżej 1,06 w tym roku. Prawdopodobnie wymagałoby to serii słabych danych z Europy, sugerujących nieodległe obniżki stóp EBC.
 • Rosną szanse na osiągnięcie przez €/PLN poziomów rzędu 4,34-35 już w perspektywie tygodnia. Powody umocnienia złotego są cały czas te same. Inwestorzy liczą na szybki dostęp do środków z KPO, a szans na obniżki stóp NBP w najbliższym czasie raczej nie ma. Prawdopodobnie dochodzi do tego napływ kapitału z zagranicy m.in. na rynek SPW.
 • Spodziewamy się jednak, że para €/PLN będzie w stanie utrzymywać się poniżej 4,40 jedynie na krótko. Poziomy między 4,30 a 4,40 to prawdopodobnie granice opłacalności polskiego eksportu. Dalsza aprecjacja może spotkać się z próbami jej wyhamowania przez rząd. Dlatego zakładamy, że para €/PLN zakończy rok bliżej 4,40.

Spłaszczenie krzywej SPW.

 • Próby korekty / wzrostów rentowności na rynkach bazowych nie udały się. Inwestorzy wierzą, że Fed i EBC zakończyły cykle podwyżek, a niepewna koniunktura wymusi obniżki w głównych gospodarkach w 1poł24. Dlatego na przełomie tygodnia liczymy albo na stabilizację wycen lub spadki rentowności w USA i Niemczech. Widzimy też duże prawdopodobieństwo, że trwa dłuższy trend spadkowy rentowności. Zarówno Fed jak i EBC prawdopodobnie zakończyły już swoje cykle podwyżek stóp, rosną też obawy o koniunkturę w USA na przełomie roku.
 • W przypadku SPW liczymy na spłaszczenie krzywej. Na długim końcu mogą wystąpić napływy z zagranicy, szczególnie gdyby umocnienie na rynkach bazowych było kontynuowane. W przypadku krótkiego końca szanse na dalsze spadki rentowności są zdecydowanie mniejsze. Powodem jest spadek oczekiwań na obniżki stóp NBP w kolejnych kwartałach. Na taki scenariusz wskazuje np. ścieżka inflacji z projekcji NBP czy zaskakująco wysoki wzrost inflacji bazowej m/m w danych za październik.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.