Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Oczekiwania na dalsze podwyżki Fed wygasły. Dane z kraju powinny potwierdzić odbicie koniunktury.

  • Zachowanie rynków w ubiegłym tygodniu zdeterminowały dane o inflacji z USA. Choć spadek dynamiki cen by spodziewany m.in. z uwagi na tańsze paliwa, to wzrost cen wyhamował do zera m/m. Skutkiem było praktycznie wygaśnięcie oczekiwań na jakiekolwiek dalsze podwyżki stóp Fed. Wzrosły też oczekiwania na szybkie obniżki stóp w USA, gdyż tak szybkie hamowanie cen m/m oznacza, że CPI ma szansę wrócić do celu Fed już w połowie przyszłego roku. W efekcie obserwowaliśmy duży wzrost €US$ (z 1,07 do ponad 1,09 dziś rano), a także umocnienie obligacji (rentowność Treasuries obniżyła się 15-20b, mocniej na długim końcu). Rynek zignorował natomiast wystąpienia z FOMC, nie wspierające scenariusza szybkich obniżek stóp.
  • Rozpoczynający się tydzień przyniesie publikacje październikowych danych z polskiej gospodarki. Dane ze sfery realnej powinny potwierdzić kontynuację odbicia koniunktury. Spodziewamy się pozytywnych dynamik rocznych o aktywności w głównych gałęziach gospodarki. Oceniamy, że przemysł powoli wychodzi z dekoniunktury, co sugerują m.in. krajowe i niemieckie wskaźniki PMI.
  • Według naszych prognoz październik był pierwszym od stycznia miesiącem, kiedy sprzedaż detaliczna wzrosła realnie r/r. Spadek inflacji w ostatnich miesiącach i utrzymywanie się dwucyfrowego wzrostu płac przełożyły się na odbudowę realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Konsumenci nadal ostrożnie podchodzą do zakupów dóbr trwałych, ale obserwowana od początku roku poprawa nastrojów konsumenckich sugeruje, że kwestią czasu jest odbicie popytu także na tego typu produkty.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki