Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 1,6%r/r, zgodnie z konsensusem i wobec spadku o 3,3%r/r we wrześniu (korekta z 3,1%).

Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 1,6%r/r, zgodnie z konsensusem i wobec spadku o 3,3%r/r we wrześniu (korekta z 3,1%). Odbicie dynamiki to efekt wyższej niż przed rokiem liczby dni roboczych niż w analogicznym okresie 2022. W ujęciu m/m po odsezonowaniu niewielki spadek o 0,1% po dwóch miesiącach wzrostu. Potwierdza to wyniki wskaźników koniunktury, np. PMI, zarówno z Polski i Niemiec poprawiają się, ale pozostają na niskich poziomach.

Po raz kolejny największe spadki w ujęciu r/r notowały branże eksportowe np. produkcja urządzeń elektrycznych (16,6%r/r), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (13,0%r/r). Z kolei wzrosty notowane są m.in. w obszarach związanych z popytem wewnętrznym jak produkcja odzieży (19,1%r/r) i wyrobów farmaceutycznych (13,5%r/r). Silnie rośnie także produkcja w obszarach związanych z inwestycjami oraz energetyką, np. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 19,6%r/r. Silny wzrost obserwowaliśmy także w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (17,2%r/r). Sugeruje to, że w strukturze PKB na początku 4kw23 powinniśmy mieć nadal do czynienia z rosnącymi inwestycjami i pogłębieniem się spadku eksportu.

Ogólny obraz danych o produkcji za ostatnie miesiące wskazuje na powolną poprawę, choć na razie dotyczy to głownie branż powiązanych z popytem wewnętrznym. Poprawa wskaźników koniunktury w kraju i  u kluczowych partnerów handlowych Polski sugeruje, że przemysł dno ma za sobą i na przełomie roku będzie dochodzić do dalszej poprawy aktywności.

Z kolei spadek inflacji PPI w październiku przyspieszył do 4,1% z 2,7%r/r we wrześniu (po rewizji). W głównym stopniu wynika to z wysokiej bazy odniesienia z 2022, ale obserwowaliśmy także spadek w ujęciu m/m. W porównaniu do września najmocniej spadały ceny w sekcji wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, a więc w powiązaniu z globalnymi cenami surowców energetycznych i mocniejszym złotym. Spadki m/m wystąpiły jednak w większości sekcji produkcji. Uważamy, że najbliższe miesiące upłyną pod znakiem dalszej deflacji cen producentów.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.