Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Tydzień głównych banków centralnych i CPI z USA.

  • W najbliższym tygodniu, posiedzenia decyzyjne ma 5 banków centralnych: USA, strefy euro, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii. Spodziewamy się, ze w środę Fed pozostawi stopy procentowe bez zmian, ale utrzyma względnie restrykcyjną retorykę. Zostanie również opublikowana aktualizacja prognoz makroekonomicznych. Decyzję Fed w środę poprzedzi publikacja danych o listopadowej inflacji CPI. Konsensus zakłada względną stabilizację inflacji bazowej (3,1%r/r po 3,2% w październiku).
  • Nie spodziewamy się na zmian stóp procentowych na innych posiedzeniach banków centralnych. EBC utrzyma stopę depozytową na poziomie 4,0%, a refinansową na poziomie 4,5% drugi miesiąc z rzędu. Od czasu poprzedniego posiedzenia w listopadzie, z Europy napłynęły dane o szybkiej dezinflacji i słabej koniunkturze, w szczególności z Niemiec. Obniżka stóp EBC o 25pb w marcu 2024 jest wyceniana obecnie z prawdopodobieństwem lekko powyżej 50%, natomiast w kwietniu - ponad 80%. Oczekiwania dot. rychłych obniżek stóp EBC powinny zostać wzmocnione po publikacji grudniowych PMI w tym tygodniu – generalnie spodziewamy się utrzymania stagnacyjnych poziomów tych wskaźników.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki