Serwis Ekonomiczny ING

Kurier Ekonomiczny ING |

Kurier ekonomiczny ING: Prognozy na 2024 - nowe możliwości, stare wyzwania.

Rynki i świat:

 • Koniec 2023 roku przyniósł nadzieję, że ostatni, najtrudniejszy, etap sprowadzania inflacji do celu, będzie szybszy niż zakładały banki centralne oraz sugerowała historia lat 70-80tych. W 2poł23 inflacja bazowa w gospodarkach G10 (w tym USA i Eurolandzie) oraz największych rynkach wschodzących bardzo mocno spowolniła. W reakcji na te dane Fed dokonał zaskakującego złagodzenia nastawienia (dovish pivot). Jest kwestią czasu kiedy tym śladem pójdzie EBC i inne banki centralne.
 • Na rynkach zapanowała nie tylko chwilowa ekscytacja niższymi odczytami inflacji bazowej. Jest więcej czynników wskazujących, że Fed udało się zapanować nad inflacją. Wśród nich można wymienić: spowolnienie tempa płac w USA, spadek nierównowagi na rynku pracy (różnica między podażą a popytem na pracowników zmniejszyła się z 6 do 2 mln), odblokowanie spadków cen niektórych usług, np. czynszów za mieszkania. Ważne są też czynniki zewnętrzne, w tym słabość chińskiej gospodarki i stabilizacja cen na rynkach surowców, zarówno energetycznych, jak i metali szlachetnych.
 • W 2024 roku spodziewamy się cięć stóp procentowych o 150pb w USA, 75pb w Eurolandzie, 375pb na Węgrzech, 300pb Czechach i 150bp w Rumunii. W takich warunkach NBP będzie trudno utrzymać niezmienione stopy bez dużej aprecjacji złotego.
 • Jednym z ważniejszych sygnałów z grudniowego posiedzenia Fed była wypowiedź sugerująca, że ostatnie poluzowanie tzw. warunków finansowych jest niewystarczające, co może wyrażać przekonanie Fed, iż udało się sprowadzić inflację na niskie poziomy i obecne perspektywy inflacyjne są wystarczająco dobre, aby powrócić ze stopami na poziom zbliżony do neutralnego. Spodziewamy się rozpoczęcia cięć stóp już w 1poł24 roku z ryzykiem, iż może się do wydarzyć wcześniej - nawet przed końcem 1kw24.
 • Gospodarka USA jest w trakcie spowolnienia, trwa debata czy będzie to miękkie lądowanie, czy w 2024 techniczna recesja.
 • Gospodarka strefy euro tkwi w stagnacji od 1,5 roku. Spowodowała ją kombinacja czynników cyklicznych (podwyżki stóp, skok inflacji), ale także strukturalnych, szczególnie w Niemczech. Ten kraj boryka się z wysokimi cenami energii, problemami sektora motoryzacyjnego (silna konkurencja azjatyckich elektryków), drogą pracą i niskimi inwestycjami z ostatnich lat, które przełożyły się także na obniżoną innowacyjność, szczególnie w porównaniu do gigantów z USA i Azji. Płytka recesja w Niemczech w 2023 (-0,2%) może wystąpić także w 2024 (-0,4%), co utrudni/spowolni odbicie polskiej gospodarki.
 • W 2024 oczekujemy dalszego wzrostu €/US$. Fed obniży stopy bardziej niż EBC. Spodziewamy się też umocnienia złotego do euro i dolara. Przemawia za tym powrót Polski jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania, zarówno dla przedsiębiorstw jak i inwestorów finansowych, a także tylko niewielkie cięcia stóp NBP.
 • Według naszych prognoz ścieżka swapów w PLN jest zbyt niska, szczególnie na krótkim końcu (2-3lata). Rynek wycenia obecnie około 200pb obniżek stóp procentowych w horyzoncie 2 lat. Z uwagi na m.in. inflację bazową nie spodziewamy się, aby było istotnie więcej niż 25-50pb w 2024. Krótkoterminowo nie kontestujemy wycen rynkowych, bo początek roku przyniesie dalszy istotny spadek inflacji. Zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Polska:

 • Rok 2024 będzie okresem nowych szans, ale także starych wyzwań. Polska gospodarka odbije, a PKB wzrośnie o około 3%r/r, ale możemy liczyć głównie na popyt wewnętrzny. Niemiecka gospodarka pozostanie w stagnacji, co razem z mocnym złotym spowoduje, że warunki zewnętrzne będą mniej sprzyjające dla eksporterów.
 • Dostępność pracy nie poprawi się, a konkurencja o pracownika może wzrosnąć, bo liczymy na więcej inwestycji nearshoringowych, które będą przejmowały polskich pracowników. Także bardzo hojna podwyżka pensji minimalnej, płac w budżetówce i innych świadczeń spowoduje, że realne dochody (do dyspozycji) wrócą do wysokiego tempa sprzed pandemii.
 • Oczekujemy kontynuacji dezinflacji. W 1poł24, inflacja CPI spadnie poniżej 4%, a średnio w roku wyniesie 5,5% albo mniej. Cel inflacyjny może zostać osiągnięty dopiero w 2026. Wcześniejsze osiągnięcie celu wymaga korzystnego splotu czynników globalnych (spadek cen surowców, dalszy spadek inflacji towarów, korzystna sytuacja na rynku żywności), dużego umocnienia złotego oraz wyhamowania wzrostu wynagrodzeń. O ten ostatni czynnik będzie trudno w 2024 roku.
 • W 2024 roku oczekujemy wysokiego deficytu w sektorze finansów publicznych, tj. 5,5-6% PKB. Założyliśmy, że tylko część obietnic nowej koalicji zostanie wdrożona, stąd do wysokiego deficytu w projekcie budżetu premiera Morawieckiego dodaliśmy 1-1,5% PKB. W połowie to wyższe wydatki, a druga część to nasz ostrożniejszy szacunek dochodów niż zakłada obecnie MinFin. W kontekście finansów publicznych zachowujemy ostrożny optymizm. Rok 2024 przyniesie rekordowo wysokie potrzeby pożyczkowe (7,5% PKB), ale duże umocnienie na globalnym rynku długu i ostatnie decyzje nowego rządu stwarzają korzystne otoczenie do finansowania. 2024 będzie rokiem obligacji, a to oznacza, że łatwiej będzie finansować potrzeby.
 • Widzimy pole do niewielkich obniżek stóp: 25pb w 2024 i 75pb w 2025. Istnieje wiele argumentów zarówno za jak i przeciw obniżkom. Za stabilizacją stóp przemawia podwyższony poziom inflacji, ożywienie koniunktury, ekspansywna polityka fiskalna oraz mocne odbicie popytu na kredyt w sektorze gospodarstw domowych (m.in. w wyniku programu bezpieczny kredyt). Z kolei decyzja o zaostrzeniu polityki pieniężnej byłaby trudna do zakomunikowania po jesiennych decyzjach RPP, zwłaszcza w warunkach spadającej inflacji oraz dużych obniżek jakich spodziewamy się ze strony innych banków centralnych. W takich warunkach NBP będzie trudno utrzymać niezmienione stopy procentowe bez dużej aprecjacji złotego.
 • W 2024 w Polsce ruszy opóźniona transformacja energetyczna. Już dziś polskie firmy wydają na uprawnienia do emisji CO2 aż 1% PKB powyżej kwoty która wraca do polskiego budżetu lub w postaci darmowych uprawnień. Okazało się, że system EU ETS działa tak jak miał działać, ale o wiele bardziej boleśnie karze wysokoemisyjny miks i brak zielonych inwestycji z ostatnich lat. Warto wykorzystać wszystkie środki z UE, by stymulować rozwój w sektorze energetycznym, sieciach oraz przedsiębiorstwach.
 • Na horyzoncie widzimy sporo szans do wykorzystania. Wybory odblokowały potencjał polskiej gospodarki w paru ważnych obszarach: ożywienie potencjału krajowych firm i inwestycji prywatnych, odblokowanie środków z UE i więcej inwestycji zagranicznych. Zachodni biznes chce przenosić produkcję do Polski bo uważa, że gdyby stracił dziś dostęp do azjatyckich producentów, to byłby to 10-krotnie większy problem niż zakręcenie kurka z rosyjskim gazem w 2022!

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki