Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Po listopadzie 2023 nadwyżka obrotów bieżących wzrosła do 1,4% PKB, ale dodatnie miesięczne saldo handlu zagranicznego towarami było w listopadzie najniższe w całym 2023.

Nadwyżka salda obrotów bieżących bilansu płatniczego w listopadzie wyniosła €1,3mld (ING: 2,1 mld; konsensus: €1,6mln), wobec €2,1mln w październiku (po rewizji). Na dodatni wynik złożyły się nadwyżki na rachunku usług (€2,9mld), towarów (€0,2mld) oraz deficyty w dochodach pierwotnych i wtórnych (łącznie €1,8mld). W ujęciu ostatnich 12 miesięcy nadwyżka obrotów bieżących wzrosła do 1,4% PKB z 1,1% PKB po październiku.

Nadwyżka w handlu towarami była wynikiem głębszego spadku eksportu (2,1%r/r) niż importu (8,0%r/r), jednak miesięczna nadwyżka handlowa była w listopadzie najniższa w 2023. Nasze prognozy zakładały nieco głębszy spadek importu. Do niższych obrotów przyczyniły się m.in. niskie ceny w handlu międzynarodowym w związku z umocnieniem PLN. Nakładają się na to stagnacyjne tendencje w kraju i na głównych rynkach eksportowych. 

Spadek eksportu jest związany ze słabością popytu zewnętrznego, a  w szczególności niekorzystną kondycją niemieckiej gospodarki, która jest największym odbiorcą polskich wyrobów eksportowych. Z informacji NBP wynika, że listopad przyniósł spadek eksportu towarów konsumpcyjnych, w tym dóbr trwałego użytku (RTV, AGD). Spadki odnotowano także w eksporcie towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, natomiast wyższy niż przed rokiem był eksport środków transportu. Wg NBP wzrosła sprzedaż aut ciężarowych, autobusów i pojazdów osobowych na wschód (zarówno nowych jak i używanych).

Z kolei niższa nominalna wartość importu wynika z obniżonych względem ubiegłego roku cen surowców (głównie paliw). Spadał także import komponentów potrzebnych do produkcji na eksport. Rósł z kolei import środków transportu (w tym dostawy samolotów i śmigłowców). Wraz z odbudową popytu krajowego, w szczególności konsumpcyjnego, oczekujemy stopniowej poprawy dynamiki importu.

Dzisiejsze dane potwierdzają silną pozycję zewnętrzną polskiej gospodarki, co sprzyja utrzymywaniu się notowań PLN na relatywnie mocnym poziomie. Krajową walutę powinno wspierać także ostrożne podejście Narodowego Banku Polskiego do ewentualnego dalszego łagodzenia polityki pieniężnej, podczas gdy zarówno na rynkach bazowych jak i  w regionie CEE oczekiwane są cięcia stóp. Rynek gra na obniżki stóp Fed i EBC w skali ok. 125-150pb do końca 2024. Perspektywa odblokowania funduszy z Unii Europejskiej, w tym w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), także przyczyniają się do pozytywnego postrzegania PLN.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.