Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

W 1kw24 szybki spadek inflacji, ale RPP pozostanie w trybie wait-and-see w najbliższych miesiącach. Wysoka niepewność co do przebiegu ścieżki inflacji w 2poł24.

Według ostatecznych danych w grudniu inflacja CPI obniżyła się do 6,2%r/r (wstępnie szacowano 6,1%), z 6,6%r/r w listopadzie. Ceny towarów wzrosły o 5,5%r/r, a usług o 8,2%r/r, wobec odpowiednio 5,9%r/r i 8,6%r/r w listopadzie. Do spadku rocznej inflacji względem listopada w głównej mierze przyczyniło się hamowanie wzrostu cen żywności (5,5%r/r, wobec 6,9%r/r w listopadzie). W trendzie spadkowym pozostaje także inflacja bazowa, chociaż wciąż jest na wysokim poziomie. Szacujemy, że w grudniu inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się do ok. 6,9%r/r z 7,3%r/r. W porównaniu do listopada wyraźnie potaniała odzież i obuwie (-1,2%m/m).

Krótkoterminowe perspektywy inflacji przedstawiają się korzystnie, a główny wskaźnik CPI w 1kw24 powinien znaleźć się w przedziale dopuszczalnych wahań wokół celu NBP (2,5%, +/- 1 pkt. proc.). Wynika to ze splotu szeregu czynników. Po pierwsze, mamy do czynienia z wysoką bazą odniesienia z ubiegłego roku, kiedy m.in. przywrócono podstawowe stawki VAT na prąd, gaz, ciepło i paliwa. Po drugie, rząd wydłużył „mrożenie” cen energii dla gospodarstw domowych do końca czerwca 2024 oraz zerowy VAT na żywność do końca marca tego roku.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdaje sobie sprawę, że spadek inflacji CPI w okolice celu NBP w 1kw24 będzie przejściowy, a perspektywy inflacyjne na drugą połowę roku obarczone są wyjątkowo wysoką niepewnością. Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej prezes NBP A. Glapiński ocenił, że „nawis inflacyjny” z powodu utrzymujących się interwencji w zakresie cen energii i VAT wynosi ok. 5pkt. proc. Dlatego w naszej ocenie do marca RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian (główna na poziomie 5,75%), a oceny ewentualnych działań w 2poł24 dokona po zapoznaniu się z marcową projekcją makroekonomiczną.

Pomimo oczekiwanego głębokiego spadku inflacji w 1kw24, perspektywy powrotu inflacji do celu pozostają równie odległe jak w listopadowej projekcji NBP (koniec 2025), co nie pozostawia większej przestrzeni do cięć stóp procentowych w najbliższych miesiącach, chociaż rynek wycenia obniżki w skali ok. 100pb na przestrzeni 2024 i pierwszego ruchu oczekuje już w marcu. Nasz scenariusz bazowy zakłada spadek stóp o 25-50pb, a decyzja o łagodzeniu polityki pieniężnej może nastąpić w maju.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.