Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Trwa solidne odbicie w budowlance, napędzane tanim kredytem rządowym oraz inwestycjami współfinansowanymi z UE.

  • W grudniu ubiegłego roku produkcja-budowlano montażowa wzrosła aż o 14%r/r, znacznie powyżej konsensusu (4,1%), po wzroście o 3,9%r/r miesiąc wcześniej. Za odbiciem dynamiki, mimo mniej korzystnych efektów kalendarzowych (2 dni robocze mniej w grudniu 2023 niż 2022), stoi kilka efektów: 1) nieco cieplejsza pogoda pod koniec 2023 niż 2022, ułatwiając prowadzenie prac budowlanych, 2) kończenie inwestycji z udziałem środków unijnych przed końcem okresu rozliczeniowego poprzedniej perspektywy UE – budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła aż 19,2%r/r, 3) dalsza poprawa w budownictwie mieszkaniowym, związana z odbiciem popytu wywołanym rządowym programem tanich kredytów – budowa budynków wzrosła o 13,4%r/r, 4) bardzo niska baza odniesienia z grudnia 2022, szczególnie w zakresie robót specjalistycznych.
  • 2024 powinien przynieść dalszą poprawę na rynku mieszkaniowym. Z dużym prawdopodobieństwem zostaną wprowadzone nowe rozwiązania mające pobudzić już solidne odbicie na rynku hipotecznym. Naszym zdaniem będzie to sprzyjać dalszej poprawie w budownictwie mieszkaniowym. Liczba mieszkań w budowie stopniowo poprawia się od dołka w wakacje 2023 i efekt ten powinien w tym roku przyspieszać. Mniej optymistycznie wyglądają kategorie powiązane z inwestycjami infrastrukturalnymi, szczególnie budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Projekty finansowane ze starego budżetu UE zostały zakończone. Z kolei inwestycje współfinansowane z KPO zaczną się z opóźnieniem, także uruchomienie projektów z nowego budżetu UE będzie wymagać czasu.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki