Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Wciąż słabo wygląda sprzedaż detaliczna, ale to kategoria zaburzona przez napływ i odpływ migrantów, realnie dochody Polaków rosną już tak szybko jak przed pandemią, ale chętniej oszczędzamy bo "ceny odjechały".

  • Sprzedaż detaliczna w grudniu 2023 spadła o 2,3%r/r w ujęciu realnym (konsensus: +1,7%), po spadku 0,3% w listopadzie. Dotychczasowe ożywienie wydatków konsumpcyjnych postępuje wolno, pomimo wyraźnego odbicia dynamiki realnych wynagrodzeń w związku ze spadkiem CPI. Nastroje Polaków, w tym plany wydatkowe poprawiły się, ale wzrosła też skłonność do oszczędzania, prawdopodobnie z uwagi na wysoki wzrost cen w poprzednich kwartałach.
  • Nadal najsłabiej wyglądają zakupy towarów najdroższych, a więc dóbr trwałego użytku (Meble, RTV, AGD -11%r/r). Pogłębił się również spadek sprzedaży paliw względem listopada (-6,4% wobec -0,9%r/r w listopadzie). Złamanie popytu w tej kategorii zaczęło się w listopadzie gdy wygasł efekt promocyjnych cen paliw. Prawdopodobnie Polacy nadal korzystali z październikowych zapasów. Niezmiennie najwyższa dynamika sprzedaży utrzymuje się w kategorii pojazdy samochodowe, motocykle, części (10,2%r/r), choć nieco słabiej niż przed miesiącem (11,8%). Nadal trwa realizacja opóźnionych zamówień z okresu pandemii. W pozostałych kategoriach dynamika sprzedaży r/r była zbliżona do poziomów sprzed miesiąca.
  • Pomimo słabszych danych za końcówkę 2023, nadal wierzymy w scenariusz odbicia konsumpcji w tym roku. Realny wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych jest już wyższy niż przed pandemią. W naszej ocenie podtrzyma go m.in. wysoki wzrost wynagrodzeń, indeksacja świadczeń społecznych (oparta na kresie wysokiej inflacji) i dalsze hamowanie inflacji w 1kw24. Widać również poprawę nastrojów gospodarstw domowych, w tym deklarowanych planów wydatkowych. Problemem jest równocześnie deklarowany wzrost skłonności do oszczędzania. Sugeruje to, że dynamika wydatków konsumpcyjnych w 2024 może poprawiać się wolniej niż spodziewaliśmy się dotychczas.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki