Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Wnioski z opublikowanych dzisiaj danych za grudzień.

Wnioski:

-ostrożne sygnały odbicia w przemyśle, po dwóch bardzo słabych miesiącach 4kw23, dane odsezonowane za grudzień pokazują wzrost produkcji m/m SA w przetwórstwie przemysłowym, mocne odbicie produkcji łącznie (+2,9%m/m SA) jest prawdopodobnie zaburzone przez energetykę, gdzie GUS tradycyjnie ma problem z pomiarem zmian cen;

-lepsze dane o zatrudnieniu, skok liczby etatów w ujęciu odsezonowanym pierwszy raz od kwietnia 2023, ale głównie dzięki usługom a nie przemysłowi;

-słabszy wzrost płac, to raczej sytuacja jednorazowa, (przewidzieliśmy) efekt wcześniejszych premii w okresie wyborczym, firmy przygotowują się na dużą podwyżkę pensji minimalnej w styczniu 2024, co także zaniżyło przejściowo wzrost płac w grudniu;

-wciąż słabo wygląda sprzedaż detaliczna, ale to kategoria zaburzona przez napływ i odpływ migrantów, realnie dochody Polaków rosną już tak szybko jak przed pandemią, ale chętniej oszczędzamy bo "ceny odjechały";

-trwa solidne odbicie w budowlance, napędzane  tanim kredytem rządowym oraz inwestycjami współfinansowanymi z UE;

-ogólnie gospodarka zbiera się do odbicia, w 4kw23 impet do poprawy spadł po lepszym 3kw23, ale grudzień przynosi nadzieję, że wracamy do ożywienia, chociaż przy słabym Eurolandzie i dużej skłonności Polaków do oszczędzania może ono wyglądać mniej dynamicznie niż do niedawna.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.