Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Imponujący wzrost nowych miejsc pracy w USA w styczniu. RPP pozostawi w tym tygodniu stopy NBP bez zmian.

Wiadomości zagraniczne

USA: Payrolls za styczeń zdecydowanie przebiły oczekiwania.

 • Według raportu payrolls, w styczniu powstało aż 353tys. nowych miejsc pracy, konsensus zakładał wzrost o 185tys., po solidnym odczycie 216tys. w grudniu. Jednocześnie dane za poprzednie dwa miesiące zostały zrewidowane w górę o 126tys. Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w edukacji i ochronie zdrowia (112tys.), usługach biznesowych (74tys.), handlu i transporcie (64tys.), sektorze rządowym (36tys.), zakwaterowaniu i rozrywce (11tys.). Stopa bezrobocia 3,7% ukształtowała się poniżej oczekiwań (3,8%), ale podobnie jak miesiąc wcześniej, a wskaźnik zatrudnienie wyniósł 62,5%. Stawki godzinowe wzrosły o 4,5%r/r i 0,6%m/m, również powyżej oczekiwań odpowiednio 4,1% i 0,3%.
 • Piątkowe dane niemal wykluczają obniżkę stóp procentowych Fed w marcu, co zresztą sygnalizował prezes J. Powell na konferencji po ostatnim posiedzeniu FOMC. Prognozujemy, że Fed rozpocznie cykl łagodzenia polityki pieniężnej w maju, do końca roku zakładamy cięcia łącznie o 150pb, a  w 2025 o 100bp.

USA: Stabilizacja zamówień, duży optymizm konsumentów.

 • W drugim wyliczeniu, Departament Handlu potwierdził stabilizację zamówień na dobra trwałe za grudzień (0,0%), po wzroście o 5,5%m/m w listopadzie, co wynikało wówczas ze skokowego wzrostu zamówień na środki transportu. Po ich wyłączeniu, zamówienia wzrosły o 0,5%m/m, podobnie jak miesiąc wcześniej. Również wzrost zamówień przemysłowych (0,2%m/m) był zgodny z odczytem wstępnym i konsensusem. Wreszcie finalny odczyt indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan w styczniu (79,0pkt.), był bliski wartości wstępnej (78,8pkt.) i sygnalizuje solidne wydatki konsumpcyjne na początku 2024.

Kolejna obniżka stóp w Czechach, prawdopodobnie o 50pb.

 • Spodziewamy się, że w czwartek Narodowy Bank Czech dokona drugiej obniżki stóp w tym cyklu zwiększając jej skalę z 25bp w grudniu do 50pb. Z ostatnich wypowiedzi z banku centralnego wynika, że gołębie skrzydło będzie naciskać na szybsze tempo obniżek stóp, biorąc pod uwagę dane inflacyjne wskazujące na szybki powrót do celu inflacyjnego 2% w tym roku. Wsparciem dla przyspieszenia tempa obniżek stóp powinna być też nowa projekcja inflacyjna, potwierdzająca szybkie zejścia inflacji CPI do celu. Zwracamy jednak uwagę, że bank centralny generalnie preferuje ostrożne nastawienie, więc nie można wykluczyć utrzymania tempa luzowania na 25pb w tym tygodniu.

Najbliższy tydzień na rynkach bazowych: uwaga skupiona na retoryce Fed i EBC.

 • Ten tydzień jest dosyć ubogi w publikacje danych gospodarczych z rynków bazowych, ważne będzie komunikacja przedstawicieli Fed i EBC. Na nastroje inwestorów w dalszym ciągu będą wpływać napięcia na Bliskim Wschodzie. Wydarzenia w tym tygodniu:
  • Poniedziałek: finalne PMI w usługach za styczeń w Chinach, USA, Europie; usługowy ISM w USA; inflacja producencka PPI ze strefy euro za grudzień; wystąpienia przedstawicieli Fed (Bostic),
  • Wtorek: zamówienia w niemieckich przemyśle w grudniu; sprzedaż detaliczna w strefie euro w grudniu; wystąpienia przedstawicieli Fed (Mester, Kashkari, Collins),
  • Środa: produkcja przemysłowa w Niemczech w grudniu; wystąpienia przedstawicieli Fed (Harker, Kugler, Collins, Barkin, Bowman),
  • Czwartek: zapasy hurtowników w USA w grudniu, wystąpienia przedstawicieli EBC (Lane) i Fed (Barkin),
  • Piątek: wystąpienia przedstawicieli EBC (Nagel).

Wiadomości krajowe

RPP pozostawi w środę stopy procentowe bez zmian.

 • Oczekujemy, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawi stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian (główna nadal 5,75%), pomimo niskiego wzrostu PKB w 4kw23 i słabości popytu konsumpcyjnego pod koniec 2023, które wskazują na kontynuację dezinflacji. Podczas wystąpienia na styczniowej konferencji prasowej prezes NBP A. Glapiński dosyć jednoznacznie sugerował, że do marca nie należy oczekiwać zmian parametrów polityki pieniężnej. Rada zdaje sobie sprawę, że dalszy szybki spadek inflacji w 1kw24 będzie w dużej mierze konsekwencją bardzo wysokiej bazy odniesienia i wydłużenia działań osłonowych (zerowy VAT na żywność, „zamrożenie” cen energii w 1poł24).
 • Druga połowa roku przyniesie odbicie inflacji (głównie za sprawą decyzji regulacyjnych) i RPP będzie chciała zapoznać się z oczekiwaną przez ekspertów NBP skalą tego wzrostu w marcowej projekcji makroekonomicznej.
 • Chociaż krótkoterminowe perspektywy inflacyjne wyraźnie się poprawiły (za sprawą stabilizacji cen żywności w styczniu ale także PKB za 2023 i 4kw23 z wciąż słabą konsumpcją wskazującą na kontynuację obecnej dezinflacj), to spodziewamy się, że perspektywa powrotu inflacji do celu NBP w średnim terminie pozostanie odległa.
 • Przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych jest w naszej ocenie ograniczona. Zakładamy symboliczne cięcie o 25pb, pod wpływem decyzji innych banków centralnych (obniżki w regionie oraz przez największe banki centralne w krajach rozwiniętych).

MF: W 2023 deficyt budżetu państwa wyniósł PLN86mld.

 • Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów (MF) deficyt budżetu państwa (kasowo) w 2023 wyniósł PLN85,6mld, wobec limitu w znowelizowanej ustawie budżetowej na poziomie PLN92mld. Według stanu na koniec listopada deficyt wynosił PLN42,6mld. Oznacza to, że w samym grudniu deficyt zwiększył się w takiej samej skali jak na przestrzeni poprzednich 11 miesięcy. MF poinformowało, że wydatki funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyniosły w grudniu PLN27,8mld.
 • W 2023 dochody budżetowe były 4,5% niższe od planu, a wydatki o 4,9%. Dochody podatkowe w ubiegłym roku wyniosły PLN506,9mld i były o PLN30mld niższe od planowanych. Było to głównie wynikiem wyraźnie gorszych od oczekiwań wpływów z podatku VAT. Okazały się on PLN28,6mld niższe od planu. Niższe od prognoz wpływy z CIT (o PLN9,7mld) były w dużej mierze skompensowane wyższymi dochodami z PIT.
 • W naszej ocenie założenia dotyczące dochodów z VAT w ustawie budżetowej na 2024 są zbyt optymistyczne. Rząd zakłada wzrost dochodów z tego podatku o PLN72,1mld tj. o blisko 30%. Słaby VAT pod koniec 2023 roku i brak odbicia konsumpcji są kolejnymi argumentami wskazującym na zbyt optymistyczne prognozy dochodów budżetowych. Budżet najprawdopodobniej nie otrzyma również zakładanych w ustawie wpływów z zysku NBP (PLN6mld).
 • W efekcie, naszym zdaniem, na przestrzeni tego roku rząd będzie zmuszony do nowelizacji ustawy budżetowej, a potrzeby pożyczkowe brutto mogą ostatecznie okazać się wyższe od rekordowo wysokich PLN449,0mld szacowanych obecnie.

MFiPR: W kwietniu Polska otrzyma blisko €7mld z KPO.

 • Oczekujemy, że na początku kwietnia Polska otrzyma blisko €7mld z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej K. Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, ze w lutym ma się zakończyć audyt programów w ramach KPO, który przyniesie rewizję tego programu. Prognozujemy, że w 2024 roku saldo netto napływów środku z UE (pożyczek i grantów) wyniesie aż 2,7%PKB wobec 2,1%PKB w 2023.

Solidny popyt na nowe i używane samochody w styczniu.

 • W styczniu zarejestrowano 47,4tys. nowych samochodów, co oznacza wzrost o 17,9%r/r – poinformował instytut Samar. W 2024 Samar prognozuje, że liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrośnie do 500tys. (wcześniej oczekiwano 485tys.). Import używanych samochodów do Polski wzrósł w styczniu o 24,6%r/r do 72.7tys. sztuk.
 • Sprzedaż samochodów jest jasnym punktem w generalnie bardzo pesymistycznym obrazie popytu na dobra trwałe.

Komentarz rynkowy

Istotne umocnienie dolara po payrolls.

 • Para €/US$ kontynuowała spadek w ubiegłym tygodniu z 1,0850 poniżej 1,08. Dolar znalazł się pod presją z uwagi na obawy o kondycję amerykańskich banków regionalnych i potencjalnie obniżki Fed już od marca. Sytuacja zmieniła się jednak po znacznie mocniejszych od oczekiwań payrolls i ponownym spadku oczekiwań na obniżkę Fed w marcu. Umocnienie dolara jedynie wyhamowało spadek €/PLN. Para pogłębiła ruch z 4,37 do 4,32, czyli blisko tegorocznych dołków.
 • Tydzień rozpoczął się spadkami rentowności na rynkach bazowych, m.in. z uwagi na obawy o regionalne banki w USA. Trwało do jednak tylko do piątku, kiedy po payrolls rentowności wróciły do poziomów blisko poniedziałkowego otwarcia. Odbicie rentowności na rynkach bazowych jedynie ograniczyło natomiast umocnienie SPW. Tydzień zaczął się zdecydowanymi spadkami rentowności i nawet ich odbicie w piątek oznaczało, że od poniedziałku SPW zyskały od 5pb (krótki koniec) do aż 20pb (długi).

Dalsze umocnienie PLN mimo spadku €/US$ ale wsparte niższymi oczekiwaniami na obniżki NBP.

 • Kurs €/US$ nie przebił na razie jednoznacznie wsparcia w okolicach 1,08. Ten tydzień jest dość ubogi w dane z głównych gospodarek, więc zakładamy, że może się to w najbliższych dniach nie udać. Szczególnie, że w tle pozostają negatywne dla dolara obawy o sytuację regionalnych banków w USA, które mogą wymusić szybsze cięcia Fed mimo ciągle mocnej sytuacji gospodarczej. Dlatego oczekujemy stabilizacji €/US$ blisko 1,08 do końca tygodnia.
 • W końcówce tego roku nadal spodziewamy się wzrostu €/US$. W roku kiedy Fed zaczyna luzowanie dolar zwykle jest słaby, a oczekiwana skala cięć w USA powinna być większa niż w Europie, co sugeruje powrót pary do 1,12-1,15. Z drugiej strony, przeciw oczekiwaniom na słabszego dolara pojawia się wzrost poparcia dla D. Trumpa w sondażach, a jego wybór byłby postrzegany jako czynnik wspierający dolara.
 • Spodziewana stabilizacja €/US$ w najbliższych dniach powinna pozwolić na pogłębienie spadkowego ruchu na €/PLN. Mimo sporego ruchu spadkowego na €/US$ w piątek, złoty był względnie stabilny. Sugeruje to, że inwestorzy nadal liczą na dalsze umocnienie PLN. Dlatego w horyzoncie tygodnia-dwóch liczymy na zejście €/PLN do 4,30 lub lekko niżej w zależności od €/US$.
 • Wciąż też widzimy mocne fundamenty stojące za złotym (nadwyżka C/A, napływy funduszy z UE, czy bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Dlatego w średniej perspektywie wciąż jest potencjał do umocnienia PLN w kierunku 4,20-4,25/€.

Nadal pole do umocnienia SPW.

 • Spodziewamy się, że bazowe rynki długu w tym tygodniu utrzymają się w trendzie bocznym, choć przy zdecydowanie niższej zmienności niż w ubiegłym tygodniu. W horyzoncie dwóch-trzech tygodni dominują jednak ryzyka dalszego spadku rentowności, gdyż główne gospodarki pozostają w trendzie dezinflacji. Dlatego główne banki centralne, w tym Fed, przygotowują się do luzowania swoich polityk. Dokładają się do tego ww. obawy o sytuację amerykańskich banków regionalnych.
 • W naszej ocenie SPW będą kontynuować umocnienie w tym tygodniu, szczególnie na długim końcu. Sytuacja na rynkach bazowych powinna neutralna. Ciągle też atrakcyjnie wyglądają rentowności dłuższych SPW względem np. stawek IRS wyceniających agresywne cięcia stóp w najbliższych 2 latach, a także na tle gospodarek rozwiniętych. Dokłada się do tego umocnienie złotego, co dodatkowo zachęca do zakupów SPW. Obrazu tego nie powinno zmienić posiedzenie NBP – inwestorzy prawdopodobnie skupią się na ostatniej serii słabych krajowych danych oraz luzowaniu w regionie, co powinno zneutralizować niechętną cięciom retorykę prezesa NBP.
 • Widzimy jednak ryzyko dalszej przeceny SPW bliżej posiedzenia NBP w marcu, kiedy wyceniane jest wznowienie cyklu obniżek stóp.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.