Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: KE oficjalnie zaproponowała ambitny cel redukcji emisji o 90% do 2040 roku. Dziś RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian.

Wiadomości zagraniczne

USA: Przedstawiciele Fed zadowoleni z postępu w ograniczaniu inflacji, ale ostrożni w deklaracjach o szybkich obniżkach.

 • Prezes Fed z Filadelfii P. Harker powiedział, że inflacja zmierza do celu 2%, a dzięki wyważonym działaniom Fed, gospodarka jest na ścieżce tzw. miękkiego lądowania, z mocnym rynkiem pracy i poprawą nastrojów konsumentów. Harker należał do pierwszych członków FOMC, którzy już jesienią 2023 opowiadali się za zakończeniem cyklu zacieśniania. Wczoraj Harker nie wskazał kiedy Fed powinien zacząć ciąć stopy procentowe w tym roku.
 • Mester z Fed w Cleveland ostrzegała wcześniej, przed zbyt pochopną decyzją o obniżkach stóp procentowych, zgodnie z komunikacją J. Powella po posiedzeniu FOMC w ubiegłą środę. Mester powiedziała wczoraj, że nie widzi konieczności ani pilnego cięcia stóp, ani zwolnienia tempa redukcji bilansu Fed. Dodała, że w tym roku wciąż zakłada trzy obniżki stóp procentowych.
 • Natomiast prezes Fed z Minneapolis Kashkari stwierdził, że widać postęp w ograniczaniu inflacji w stronę celu 2%, ale Fed nie osiągnął jeszcze celu. Nawiązał do 3- i 6-miesięcznych miar inflacji, które są w okolicach celu 2%, co jest dla niego zaskakująco pozytywne. Spodziewa się, że gospodarka uniknie recesji w tym roku. Dodał, że Fed potrzebuje trochę czasu, aby poznać dane z gospodarki przed decyzją o obniżkach stóp. 

Strefa euro: Spadek wolumenu sprzedaży detalicznej w grudniu.

 • Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła w grudniu o 1,1%m/m i 0,8%r/r, blisko konsensusu, po wzroście o 0,3%m/m w listopadzie (rewizja w górę z -0,3%) i spadku o 0,4%r/r (rewizja w górę z -1,1%). Spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym utrzymuję się nieprzerwanie od października 2022, a wyraźny trend spadkowy od początku 2022. Dane są spójne ze słabymi wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych w rachunkach narodowych. W ostatnich miesiącach w niektórych krajach strefy euro (np. w Niemczech) konsumenci wstrzymują się z wydatkami pomimo odbudowy dochodów realnych, wynikającej w dużej mierze ze stromej dezinflacji.

UE: Zgoda Rady EU i PE na fundusz wsparcia Ukrainy €50mld.

 • Negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie ws. funduszu wsparcia Ukrainy €50mld, uzgodnionego na szczycie przywódców UE na szczycie 1 lutego. Na fundusz składa się €33mld pożyczek i €17mld dotacji.

UE: Komisja Europejska zaproponowała cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040.

 • Zgodnie z oczekiwaniami, Komisja Europejska (KE) oficjalnie zaproponowała wczoraj cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o 90% do 2040 roku w stosunku do roku bazowego 1990. Proponowany cel jest zbieżny z prawnie wiążącym już celem redukcji o 55% do roku 2030 (i pakietem regulacji Fit-for-55) oraz długoterminowym celem neutralności klimatycznej 2050 (zerowych emisji netto, tj. emisji brutto pomniejszonych o ich pochłanianie).
 • Według oceny skutków regulacji autorstwa KE, już przyjęte polityki unijne w kontekście roku 2030 skutkują istotnym ograniczeniem emisji z sektora energii i transportu (m.in. podniesienie ambicji w systemie EU ETS oraz objęcie transportu i budynków nowym systemem handlu emisjami od 2026 roku). Dodatkowy wysiłek jest potrzebny w ograniczaniu emisji procesowych w przemyśle i wdrożeniu technologii wychwytywania i wykorzystania dwutlenku węgla (carbon capture and storage / utilization).
 • Według KE proponowane rozwiązania będą miały dosyć neutralny efekt dla gospodarki EU jako całości, chociaż spodziewane zmiany produkcji czy zatrudnienia po sektorach, czy efekty dystrybucyjne dla gospodarstw domowych, będą istotne. KE nie przedstawiła jednak oceny wpływu proponowanego celu na poszczególne gospodarki krajów UE. Polska będzie się tego domagać. Wspomniała o tym U. Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska.
 • Nowy proponowany cel 90% potwierdza determinację KE w działaniach na rzecz ochrony klimatu. Takie podejście zostanie najprawdopodobniej również utrzymane po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po jego przyjęciu ograniczanie emisji w dekadzie lat 2030-tych ma przebiegać w szybszym tempie niż planowana ścieżka na obecną dekadę lat 2020-tych. Jego wejście w życie wymaga zatwierdzenia przez kraje członkowskie i Parlament Europejski.

Wiadomości krajowe

RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian.

 • Oczekujemy, że RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian (główna nadal 5,75%), pomimo niskiego wzrostu PKB w 4kw23 i słabości popytu konsumpcyjnego pod koniec 2023. Podczas wystąpienia na styczniowej konferencji prasowej prezes NBP A. Glapiński dosyć jednoznacznie sugerował, że do marca nie należy oczekiwać zmian parametrów polityki pieniężnej. Rada zdaje sobie sprawę, że szybki spadek inflacji w 1kw24 będzie w głównej mierze konsekwencją bardzo wysokiej bazy odniesienia i wydłużenia działań osłonowych (zerowy VAT na żywność, „zamrożenie” cen energii w 1poł24). Druga połowa roku przyniesie odbicie inflacji i RPP będzie chciała zapoznać się z oczekiwaną przez ekspertów NBP skalą tego wzrostu w marcowej projekcji makroekonomicznej. Chociaż krótkoterminowe perspektywy inflacyjne wyraźnie się poprawiły, to spodziewamy się, że perspektywa powrotu inflacji do celu NBP w średnim terminie pozostanie odległa. Przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych jest w naszej ocenie ograniczona.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: Ostrożne komentarze odnośnie unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90% w 2040 w stosunku do 1990.

 • W kontekście nowego proponowanego przez KE celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o 90% w stosunku do poziomów z 1990, wiceminister klimatu U. Zielińska powiedziała, że Polska widzi małą przestrzeń na kolejne zobowiązania klimatyczne. Rząd ma wypracować oficjalne stanowisko do celu 90% w ciągu najbliższych tygodniu, a do połowy roku ma przedstawić aktualizację Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Powiedziała, że Polska zamierza realizować zobowiązania redukcyjne do 2030 roku oraz cel neutralności klimatycznej 2050.
 • W naszej ocenie, priorytetem dla Polski jest radykalne przyśpieszenie inwestycji w zerowe moce energetyczne (OZE i atom) i sieci elektroenergetyczne w ciągu najbliższych 10 lat. Polska najmocniej w regionie CEE odczuwa wysokie koszty uprawnień do emisji CO2, ale do 2030 może wykorzystać finansowanie unijne (KPO i środki z polityki spójności) oraz dostęp do finansowania prywatnego, w tym bankowego, do podwojenia inwestycji energetycznych w tej dekadzie.

Fitch: Polska może zostać objęta procedurą nadmiernego deficytu.

 • Widoczne jest ryzyko, że wraz z powrotem fiskalnych reguł Unii Europejskiej (UE), Polska będzie objęta procedurą nadmiernego deficytu – powiedziała M. Krzywicka z agencji Fitch. Zwróciła uwagę, że ścieżka konsolidacji fiskalnej będzie umiarkowana, chociaż nie jest jasne na ile restrykcyjnie będą wdrażane unijne reguły fiskalne.
 • Wprawdzie rada ministrów finansów unii europejskiej (Ecofin) uzgodniła, że wzrost inwestycji w zbrojenia będzie uwzględniany jako istoty czynnik przy ocenie wysokości deficytu, jednak w naszej ocenie wyraźnie przekroczył on 5% PKB w 2023 i pozostanie powyżej tego poziomu w 2024. Oczekujemy, że nawet po uwzględnieniu nowych wydatków na zbrojenia deficyt pozostanie powyżej 3% PKB.
 • Krzywicka uważa, że perspektywa konsolidacji fiskalnej i reform związanych z wdrażaniem KPO będą obszarami, które zweryfikują zdolność rządu do implementacji polityki przez nowy rząd, wobec tarć z opozycją. W ocenie Fitch ryzyko polityczne wzrosło.

Komentarz rynkowy

We wtorek para €/US$ wyhamowała spadek, ale złoty lekko stracił.

 • Po trzech dniach spadku, kurs €/US$ ustabilizował się wczoraj przy 1,0750. Wyhamowaniu ruchu sprzyjała zarówno sytuacja techniczna (lokalne wsparcie) oraz brak nowych pozytywnych dla dolara informacji. Mimo to doszło do umiarkowanego osłabienia złotego (kurs €/PLN wzrósł z 4,34 do 4,35).
 • Na bazowych rynkach długu miała wczoraj miejsce niewielka korekta po kilku dniach wzrostów rentowności. Dochodowości Treasuries spadły 5-7pb, obligacji niemieckich mniej więcej połowę tego. W ślad za tym zyskały również SPW, choć w minimalnie mniejszej skali (3-5pb).

Osłabienie PLN prawdopodobnie krótkotrwałe.

 • W zasadzie do końca tygodnia nie ma już kluczowych danych z głównych gospodarek. Nadal tez sytuacja techniczna wskazuje, że przynajmniej krótkoterminowo para €/US$ powinna wyhamować ruch w dół. Dlatego uważamy, że na kilka dni zmienność pary powinna nieco spaść, choć nadal dominuje ryzyko jej zejścia do około 1,07. Udało się też przełamać dość istotne wsparcie w okolicach 1,08, co przynajmniej teoretycznie otwiera drogę do zejścia kursu nawet do 1,05 w horyzoncie kilku tygodni.
 • W końcówce tego roku nadal spodziewamy się wzrostu €/US$. W roku kiedy Fed zaczyna luzowanie dolar zwykle jest słaby. Skala cięć w USA powinna być też większa niż w Europie, chociaż ta różnica będzie może być mniejsza niż oczekiwaliśmy jeszcze w styczniu. Przeciw oczekiwaniom na istotnie słabszego dolara jest też wzrost poparcia dla D. Trumpa w sondażach, a jego wybór byłby postrzegany jako czynnik wspierający dolara. Sugeruje to powrót pary nie dalej jak do około 1,12 pod koniec roku.
 • Nadal uważamy, że w drugiej połowie tygodnia para €/PLN powróci do spadku. Reakcja złotego na dość duże umocnienie dolara na przełomie tygodnia była ograniczona, co sugeruje, że inwestorzy nadal liczą na dalsze umocnienie PLN. Liczymy też, że dolar, przynajmniej krótkoterminowo, wyhamuje umocnienie. Pewnym wsparciem dla PLN powinien być również komunikat po dzisiejszej decyzji RPP i jutrzejsza konferencja prof. Glapińskiego, które naszym zdaniem nieco schłodzą oczekiwania na wznowienie cyklu obniżek stóp RPP od marca. Dlatego w horyzoncie około dwóch tygodni nadal liczymy na zejście €/PLN do 4,30 lub lekko niżej w zależności od €/US$.
 • Wciąż też widzimy mocne fundamenty stojące za złotym (nadwyżka C/A, napływy funduszy z UE, czy bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Dlatego w średniej perspektywie wciąż jest potencjał do umocnienia PLN w kierunku 4,20-4,25/€.

Presja na wzrost rentowności prawdopodobnie wyhamowała.

 • W naszej ocenie w dalszej części tygodnia bazowe rynki długu przejdą w trend boczny. W najbliższych brak nowych kluczowych danych z głównych gospodarek (a pozostałe są dość słabe, np. produkcja przemysłowa z Niemiec), co powinno sprzyjać ograniczeniu zmienności. Naszym zdaniem problemy banków regionalnych w USA są też głębsze i dość prawdopodobne, że będą jeszcze ciążyć na rynkowym sentymencie. Nadal także uważamy, że w horyzoncie dwóch-trzech tygodni dominują ryzyka ponownego spadku rentowności, gdyż główne gospodarki pozostają w trendzie dezinflacji. Dlatego główne banki centralne, w tym Fed, przygotowują się do luzowania swoich polityk. Dokładają się do tego obawy o sytuację amerykańskich banków regionalnych.
 • W dalszej części tygodnia spodziewamy się lekkiego spłaszczenia krzywej SPW. Sytuacja na rynkach bazowych i ogólnie dość wysoki poziom rentowności na długim końcu mogą sprzyjać dalszym napływom na SPW. Krótki koniec może natomiast znaleźć się pod presją z uwagi na retorykę RPP. Naszym zdaniem dziś i jutro przekaz z Rady potwierdzi, że do obniżki w marcu nie dojdzie (wbrew wycenom rynkowym). Nie spodziewamy się fundamentalnych zmian w oczekiwaniach w najbliższych dniach, gdyż inwestorzy mają w pamięci ostatnią serię słabych danych z kraju.
 • Do posiedzenia w marcu pozostało już tylko kilka tygodni i nie zapowiada się aby Rada zmieniła zdanie. Dlatego bliżej posiedzenia oczekiwania na ścieżkę stóp NBP będą przesuwać się już bardziej dynamicznie, prawdopodobnie skutkując osłabieniem SPW, połączonym ze spłaszczeniem krzywej.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.