Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Stopy NBP bez zmian. Komunikat wskazuje, że szanse na nawet niewielkie cięcia w 2024 roku spadają.

Zgodnie z oczekiwaniami rynku i naszą prognozą Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała w lutym stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian (stopa referencyjna: 5,75%).

Komunikat

Ogólna wymowa komunikatu RPP po posiedzeniu wskazuje, że obniżki oddalają się albo nie będzie ich w ogóle w 2024 roku. Komunikat bardziej wyraziście niż przed miesiącem przedstawia przebieg inflacji w kształcie litery V. Krótkoterminowo będzie spadek CPI (naszym zdaniem do 2,5%r/r w marcu), ale przebieg inflacji później budzi większe obawy RPP niż miesiąc temu.

Wskazują na to następujące zmiany w komunikacie:

-przed miesiącem RPP mówiła ogólnie o niepewności nt inflacji w 2poł24, teraz iż "może istotnie wzrosnąć",

-pojawiło się zdanie o ryzyku dla CPI ze strony podwyżek płac, w przeszłości nie było takich uwag,

-RPP w paragrafie nt przyszłych decyzji wskazuje, że chce trwałego powrotu inflacji do celu,

Rada powtarza także iż ryzykiem dla ścieżki inflacji w 2poł24 są (1) przywrócenia VAT na żywność, (2) podwyżki cen energii. Jednocześnie zwrócono uwagę na słabe wyniki gospodarki w 4kw23 i spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

Następne decyzje

Tak jak należało oczekiwać, Rada zapewne poczeka na napływ nowych informacji i marcową projekcję makroekonomiczną przed decyzjami co do dalszego kierunku polityki pieniężnej. W marcu będziemy znali wstępny szacunek inflacji CPI za styczeń oraz powinniśmy zapoznać się z planami Ministerstwa Klimatu i Środowiska co do „odmrożenia” cen energii dla gospodarstw domowych.

Na chwilę obecną nasze szacunki wskazują na dalszy spadek inflacji w najbliższych miesiącach (do 2,5%r/r) i jej odbicie w 2poł24 (ponad 5%).

Dotychczas nasz scenariusz bazowy zakładał jedną symboliczną obniżkę stóp procentowych (o 25pb) w maju. Jednak zaostrzenie tonu komunikatu RPP w lutym, pomimo poprawy perspektyw inflacji jakie widzieliśmy ostatnio wskazują, że szanse na to niewielkie cięcie stóp mocno spadły. PKB za 2023 rok wskazuje, iż w 4kw23 ożywienie konsumpcji zatrzymało się, co sugeruje że okres spadku inflacji bazowej może się przedłużyć. Wciąż uważamy, że wysoka dynamika kosztów pracy oraz ożywienie gospodarcze spowodują ponowne odbicie inflacji bazowej na przełomie 2024-25, jednak sprzyjające warunki krajowe i zagraniczne mogły wskazywać, że to moment odbicia bazowej oddala się. Dodatkowo stabilizacja ceny żywności w styczniu prowadzi do spadku CPI do 2,5%r/r w marcu. Pomimo tych zmian RPP wskazuje iż inflacja „może istotnie wzrosnąć”, stąd zakładamy, że szanse na ciecia są bardzo niskie.

Dodatkowo Rada podkreśla, że dąży do „trwałego” powrotu inflacji do celu, co może sugerować, że decydenci nie będą reagowali na spodziewany przejściowy spadek inflacji w 1kw24 (nawet do celu NBP w marcu).

Uważamy, że prezes podczas czwartkowej konferencji prasowej może gasił oczekiwania na cięcia stóp.

 

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.