Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Mocne dane z USA oddalają cięcia stóp, w tym tygodniu inflacja. W Polsce styczniowy CPI i PKB za 4Q23.

Wiadomości zagraniczne

USA: Niewielka rewizja wskaźnika CPI za 2023.

 • Coroczna rewizja wskaźnika inflacji CPI za poprzedni rok przyniosła niewielkie zmiany.
 • Jeśli chodzi o ostatnie dane to potwierdzono odczyt inflacji bazowej CPI w ujęciu zanualizowanym na poziomie 3,3% w 4kw23 (zannualizowana 3-miesięczna średnia z ostatnich trzech miesięcy 2023 roku), a inflacja CPI za grudzień została zrewidowana w dół do 0,2%m/m z 0,3%. Wskaźniki roczne inflacji z ub. r. zrewidowano z reguły o 0,1-0,2pp.
 • Coroczna rewizja odsezonowanych miesięcznych inflacji za 2023 rok, była na tyle niewielka że nie zmieniła obrazu spowalniającej inflacji przed końcem 2023 roku.

Najbliższy tydzień na rynkach bazowych: Inflacja CPI z USA i początek nowego roku w Chinach.

 • W tym tygodniu uwaga inwestorów będzie skupiona na wtorkowej publikacji inflacji CPI za styczeń w USA. Konsensus zakłada wzrost o 0,2%m/m i 2,9%r/r. Spodziewamy się, że inflacja bazowa ukształtowała się blisko konsensusu (nasza prognoza 0,3%m/m i 3,8%r/r, konsensus 0,3% i 3,7%). Styczeń może przynieść różne dostosowania cenowe, które mogą zaburzyć trend dezinflacji widoczny od wielu miesięcy, ale ścieżka wydaje się być ustalona. Po licznych komentarzach Fed, mocnych danych makro oraz wynikach spółek z USA (w ub. tygodniu) szanse na obniżkę stóp w marcu są niskie. Trwa dyskusja czy będzie to maj czy czerwiec. Spodziewamy się pierwszej obniżki o 25pb w maju.
 • Drugi ważny wskaźnik z USA to sprzedaż detaliczna, która w styczniu może być nieco słabsza niż przed końcem roku. Powodem nieco wolniejszego wzrostu sprzedaży jest pogoda i odreagowanie po bardzo mocnych wzrostach przed końcem roku.
 • W tym tygodniu zaplanowane zostały również liczne wystąpienia przedstawicieli Fed (Bowman, Barr, Bostic, Daly), spodziewamy się – podobnie jak większość wystąpień w ostatnim tygodniu – że będą gasić oczekiwania na rychłe obniżki.
 • W Europie poznamy szczegóły PKB za 4kw23. W Chinach (i wielu krajach Azji) 10 lutego rozpoczął się Księżycowy Nowy Rok. Cały najbliższy tydzień jest w Chinach ustawowo wolny od pracy, choć świętowanie Drewnianego Roku Smoka (połączenie znaku zwierzęcia – smoka – i żywiołu – drewna - w tym roku) potrwa do 24 lutego. Wydarzenia w tym tygodniu:
  • Poniedziałek: Wystąpienie M. Bowman z Fed,
  • Wtorek: Indeks ZEW z Niemiec za luty; inflacja CPI w USA w styczniu (nasza prognoza 0,2%m/m i 3,0%r/r, konsensus 0,2% i 2,9%, w grudniu 0,3% i 3,4%), dla inflacji bazowej prognozujemy 0,3%m/m i 3,8%r/r, konsensus 0,3% i 3,7%, w grudniu 0,3% i 3,9%)
  • Środa: rewizja PKB ze strefy euro za 4kw23 (wstępny odczyt 0%kw/kw i 0,1%r/r); produkcja przemysłowa ze strefy euro w grudniu (w listopadzie -0,3%m/m i -6,8%r/r); wystąpienie M. Barra z zarządu Fed,
  • Czwartek: sprzedaż detaliczna (nasza prognoza -0,2%m/m, konsensus -0,1%, w grudniu +0,6%m/m) i produkcja przemysłowa (nasza prognoza 0,3%m/m, konsensus 0,4%, w grudniu 0,1%) w USA w styczniu, wystąpienie C. Wallera z Fed,
  • Piątek: inflacja producencka PPI w USA za styczeń (nasza prognoza 0,1%m/m i 0,7%r/r, poprzednio odpowiednio -0,1% i 1,0%), rozpoczęte budowy domów i pozwolenia na budowę w styczniu; wystąpienie przedstawicieli Fed (R. Bostic, M. Barr, M. Daly).

Wiadomości krajowe

Wstępny szacunek PKB w 4kw23 i CPI w styczniu 2024 oraz bilans płatniczy za grudzień.

 • We wtorek Narodowy Bank Polski (NBP) opublikuje wstępny szacunek kształtowania się bilansu płatniczego w grudniu. Prognozujemy, że saldo obrotów bieżących zamknęło się deficytem w wysokości €932mln (konsensus: +€53mln). Szacujemy, że eksport wyrażony w € obniżył się w grudniu o 6,2%r/r (konsensus: -1,0%r/r), a import o 7,1%r/r (konsensus na tym samym poziomie). Grudzień jest miesiącem, kiedy zwykle saldo obrotów bieżących notuje deficyt. Szacujemy, że w 2023 nadwyżka sala obrotów bieżących wyniosła 1,5% PKB, wobec deficytu w wysokości 2,4% PKB w 2022.
 • W środę GUS opublikuje wstępny szacunek PKB za 4kw23. Na bazie wstępnego szacunku wzrostu gospodarczego w całym 2023 (0,2%) szacujemy, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku PKB wzrósł o ok. 1%r/r, po wzroście o 0,5%r/r w 3kw24. Inwestycje zwiększyły się o ok. 7,6%r/r (7,2%r/r w 3kw23), a konsumpcja gospodarstw domowych nie zmieniła się istotnie w ujęciu r/r, po wzroście o 0,8%r/r w 3kw23. Szacujemy także, że w 4kw23 saldo wymiany handlowej z zagranicą pozytywnie oddziaływało na PKB, podczas gdy zmiana stanu zapasów nadal negatywnie wpływała na koniunkturę. Ożywienie koniunktury jest kontynuowane, ale jego tempo jest niskie, głównie za sprawą wyhamowania odbicia konsumpcji. Konsumenci pozostają ostrożni i zwiększają oszczędności, co może wynikać m.in. z obaw przed wzrostem inflacji w 2poł24.
 • W czwartek poznamy wstępny szacunek inflacji CPI w styczniu. Szacujemy, że ceny konsumpcyjne wzrosły w ubiegłym miesiącu o 3,8%r/r (konsensus: 4,2%r/r), po wzroście o 6,2%r/r w grudniu 2023. Styczniowa publikacja będzie miała wstępny charakter. Odczyt będzie bazował na koszyku inflacyjnym z 2023 i zostanie zrewidowany w marcu na bazie nowych wag koszyka. Publikacja będzie miała okrojony charakter. Poznamy dane o żywności, cenach energii i paliw. Według naszych szacunków ceny żywności nie zmieniły się w styczniu istotnie względem grudnia. Spadły natomiast ceny paliw, podczas gdy w przypadku cen energii odnotowano niewielki wzrost. Spadkowi rocznej inflacji w ujęciu rocznym sprzyja m.in. wysoka baza odniesienia ze stycznia 2023, kiedy przywrócono podstawowe stawki VAT na nośniki energii.

RPP: Widać argumenty za skorygowaniem błędu obniżek stóp z 2023 – P. Litwiniuk.

 • Widoczne są argumenty, które w określonych warunkach, mogłyby przemawiać za skorygowaniem błędu obniżek stóp z ubiegłego roku – uważa P. Litwiniuk z Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Członek RPP poinformował, że wycofanie zerowego VAT na żywność podniesie inflację CPI o ok. 1pkt. proc., a odmrożenie cen energii o 4,1pkt. proc. W ocenie Litwiniuka obniżka stóp nie byłaby zasadna obecnie, a każdy kolejny miesiąc niesie ryzyka w drugą stronę. Zdaniem członka Rady inflacja bazowa nie spada w satysfakcjonującym tempie.

RPP: Nie można wykluczyć pewnych zmian stóp w 2024 – H. Wnorowski.

 • W ocenie H. Wnorowskiego z RPP nie można wykluczyć pewnych zmian stóp procentowych w 2024, a  w sytuacji spadku inflacji w styczniu poniżej 4% i do celu w marcu, dywagacje na temat podwyżek stóp są kompletnie nieuzasadnione.

Niektórzy członkowie oceniali w styczniu, że stopy procentowe są zbyt niskie.

 • W ocenie niektórych członków RPP poziom stóp procentowych był zbyt niski dla zapewnienia powrotu inflacji do celu w średnim okresie oraz obniżenia oczekiwań inflacyjnych, żeby były spójne z celem – wynika z opisu dyskusji na styczniowym posiedzeniu Rady. Wcześniejsze opisy dyskusji wskazywały, że „pojawiła się opinia”, że stopy są zbyt niskie, co sugeruje, że grono osób dokonujących takich ocen powiększyło się.

MF: Inwestycje na obronność nie będą uwzględniane w procedurze nadmiernego deficytu.

 • Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie nowych zasad budżetowych, zgodnie z którym zwiększone inwestycje w obronność nie będą brane pod uwagę w procedurze nadmiernego deficytu – poinformował minister finansów A. Domański.
 • Szacujemy, że w 2023 deficyt sektora general government przekroczył 5% PKB i  w 2024 także będzie powyżej 5% PKB i Polska będzie w grupie krajów z najwyższym deficytem w UE. Wprawdzie uwzględnienie zwiększonych wydatków na zbrojenia najprawdopodobniej nie wystarczy, aby Polska uniknęła wejścia w procedurę nadmiernego deficytu (od deficytu odejmuje się nowe wydatki na zbrojenia), ale reforma Paktu zakłada bardziej elastyczne traktowanie przekroczeń progów referencyjnych dla deficytu, szczególnie w przypadku krajów o niskim długu jak Polska. Konsekwencje dla Polski wejście w procedurę nadmiernego deficytu będą mniejsze niż zakładał Pakt Stabilności przed reformą. W szczególności wydłużono czas na korektę nadmiernego deficytu.

MRPiPS: Waloryzacja rent i emerytur w 2024 wyniesie 12,1%.

 • Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 wyniesie 112,12 – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na ok. PLN43mld.
 • Z szacunków MRPiPS wynika, że w styczniu stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 5,4% z 5,1% w grudniu. Szacunek ministerstwa jest zgodny z naszą prognozą.

Komentarz rynkowy

RPP nie przekonała rynku długu.

 • Próby pogłębienia spadków przez parę €/US$ w ubiegłym tygodniu nie powiodły się. Kurs dziś rano utrzymuje się blisko 1,08, czyli nieco ponad poziomem otwarcia sprzed tygodnia. Na bazowych rynkach długu trwało natomiast odbicie rentowności, w większości segmentów o około 10pb.
 • Kurs €/PLN na początku ubiegłego tygodnia odbił się od ostatnich minimów nieco ponad 4,30, ale dziś rano znów jest względnie blisko tych poziomów. Zmiany SPW były mniejsze niż na rynkach bazowych. Dochodowości podniosły się o nie więcej niż 5pb. Inwestorzy po raz kolejny nie uwierzyli w zapowiedzi RPP, że na obniżki stóp trzeba będzie poczekać.

Rośnie ryzyko odbicia €/US$. Inflacja z kraju może zaszkodzić PLN.

 • W tym tygodniu mamy dość dużo istotnych danych z głównych gospodarek, szczególnie z USA. Naszym zdaniem wypadną one jednak dość blisko oczekiwań. Sugeruje to utrzymanie pary €/US$ w trendzie bocznym kolejny tydzień. Krótkoterminowe wskaźniki techniczne dają jednak szanse na wybicie kursu ponad 1,08. Wygląda na to, ze rynek chce zanegować wcześniejszy sygnał sugerujący, że kurs może pogłębić spadek do 1,05 w horyzoncie kilku tygodni. Rośnie natomiast ryzyko, ze kurs €/US$ może dotrzeć do ostatnich szczytów (okolice 1,11) w marcu.
 • Pod koniec roku nadal spodziewamy się wzrostu €/US$. W roku kiedy Fed zaczyna luzowanie dolar zwykle jest słaby. Skala cięć w USA powinna być też większa niż w Europie, chociaż ta różnica będzie może być mniejsza niż oczekiwaliśmy jeszcze w styczniu. Dane makro z USA oraz publikowane ostatnio wyniki spółek w USA pokazują dużą odporność gospodarki na podwyżki stóp, co pociągnęło za sobą wypowiedzi członków Fed sugerujące późniejsze rozpoczęcie luzowania w USA. Przeciw oczekiwaniom na istotnie słabszego dolara jest też wzrost poparcia dla D. Trumpa w sondażach, a jego wybór byłby postrzegany jako czynnik sprzyjający dolarowi. Sugeruje to powrót pary nie dalej jak do około 1,12 pod koniec roku.
 • W tym tygodniu spodziewamy się kolejnych prób dotarcia przez €/PLN do ostatnich dołków w okolicach 4,30. Sytuacja na €/US$ powinna być dla walut CEE neutralna lub umiarkowanie pozytywna. Pod koniec tygodnia poznamy jednak CPI z kraju, który jak się spodziewamy zaskoczy po niższej stronie. Naszym zdaniem dane wzmocnią oczekiwania na szybkie obniżki stóp NBP. Dlatego wyłamanie poniżej 4,30 najprawdopodobniej się nie uda.
 • Wciąż widzimy mocne fundamenty stojące za złotym w tym roku (nadwyżka C/A, napływy funduszy z UE, czy bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Dlatego w średniej perspektywie spodziewamy się umocnienia PLN w kierunku 4,20-4,25/€ około połowy roku.

CPI z kraju powinny wzmocnić oczekiwania na wznowienie obniżek NBP w marcu.

 • Spodziewamy się, że publikowane w tym tygodniu dane z głównych gospodarek będą zbliżone do oczekiwań. Dlatego nie oczekujemy dużej zmiany percepcji kolejnych decyzji Fed, czy EBC przez rynek ani większych zmian rentowności na niemieckiej czy amerykańskiej krzywej.
 • Nadal jednak uważamy, że w horyzoncie dwóch-trzech tygodni widzimy stabilizację lub niewielkie wzrosty rentowności. Choć główne gospodarki pozostają w trendzie dezinflacji, przeciw spadkowi rentowności przemawiają powolne sygnały odbicia globalnej gospodarki. Także dane z USA i wyniki spółek pokazują dużą odporność amerykańskiej gospodarki na wysokie stopy. Z drugiej strony wciąż panują obawy o sytuację amerykańskich banków regionalnych, chociaż rynki finansowe pamiętają, że Fed i regulatorzy nie chcą popełniać błędu bezczynności jak po upadku Lehman Brothers, co może oznaczać, że problemy banków w USA spotkają się szybką reakcją i zapobiegną rozlaniu się kryzysu.
 • W tym tygodniu spodziewamy się wystromienia krajowej krzywej. Oczekujemy, ze czwartkowe dane o CPI z Polski wesprą na chwilę rynek w przekonaniu, ze Rada będzie musiała zmienić swoje nastawienie i wznowić cykl obniżek stóp począwszy od marca. Wskazuje to na umiarkowane umocnienie krótkich SPW – na większy ruch się nie zanosi gdyż obniżki stóp NBP są już w cenach. Z kolei sytuacja na rynkach bazowych powinna być bliska do neutralnej, co nie zapowiada dużych zmian krajowego długiego końca.
 • Do posiedzenia w marcu pozostało już jednak tylko kilka tygodni i nie zapowiada się aby Rada zmieniła zdanie mimo bieżących danych z kraju i rozpoczęła wówczas obniżki. Dlatego bliżej posiedzenia oczekiwania na ścieżkę stóp NBP będą przesuwać się już bardziej dynamicznie, prawdopodobnie skutkując osłabieniem SPW, połączonym ze spłaszczeniem krzywej.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.