Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Zaskakująco duża odporność gospodarki USA na wysokie stopy. Do końca roku nie będzie większości za cięciem stóp NBP.

  • Rentowności na głównych rynkach od początku miesiąca kontynuują wzrost mimo spadającej inflacji. Fed skutecznie gasi oczekiwania na szybkie obniżki, a inwestorzy zastanawiają się czy docelowa stopa w USA nie będzie wyższa niż dotychczas oczekiwano, gdyż gospodarka USA wykazuje dużą odporność na wysoki poziom stóp.
  • W tym tygodniu mamy dość dużo istotnych danych z głównych gospodarek, szczególnie z USA. Naszym zdaniem ukształtują się one blisko oczekiwań. Sugeruje to utrzymanie pary €/US$ w trendzie bocznym kolejny tydzień. Liczymy także na kolejne próby wyłamania €/PLN poniżej ostatnich dołków, ale naszym zdaniem nieskuteczne. Spodziewamy się, że CPI z Polski zaskoczy istotnie po niższej stronie, co przejściowo wzmocni oczekiwania na cięcia stóp NBP, wbrew retoryce Rady, która pokazała że dzisiaj koncentruje się głównie na walce z inflacją, a do niedawna równorzędny cel tj. wspieranie PKB tracił na znaczeniu.
  • W tym tygodniu nie oczekujemy dużej zmiany percepcji kolejnych decyzji Fed, czy EBC przez rynek, ani większych zmian rentowności na niemieckiej czy amerykańskiej krzywej. W najbliższych dniach spodziewamy się natomiast wystromienia krajowej krzywej. Oczekujemy, że dane o CPI z Polski wesprą na chwilę rynek w przekonaniu, że Rada będzie musiała zmienić swoje nastawienie i wznowić cykl obniżek stóp począwszy od marca. Wskazuje to na umiarkowane umocnienie krótkich SPW.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki