Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Dziś inflacja CPI w USA za styczeń, a w kraju grudniowe dane o saldzie obrotów bieżących.

Wiadomości zagraniczne

USA: Dziś inflacja konsumencka CPI za styczeń.

 • Dzisiejsze dane o inflacji CPI za styczeń w USA są najbardziej wyczekiwanym odczytem dla inwestorów w tym tygodniu. Konsensus zakłada wzrost CPI o 0,2%m/m i 2,9%r/r. Oczekujemy bardzo zbliżonego wyniku (0,2%m/m i 3,0%r/r). Punktem uwagi rynków finansowych będzie inflacja bazowa, która ukształtowała się blisko konsensusu (nasza prognoza 0,3%m/m i 3,8%r/r, konsensus 0,3% i 3,7%).
 • Obserwowane na rynku czynsze hamują, ale sposób, w jaki seria jest skonstruowana w CPI oznacza, że zanim pojawią się w oficjalnych danych o CPI miną miesiące. Ceny na aukcjach samochodów używanych Manheim sugerują, że ceny pojazdów będą czynnikiem obniżającym styczniową inflację. Z drugiej strony styczniowe podwyżki mogą być widoczne w cenach niektórych usług, np. transportowych (innych niż samoloty), medycznych, produktach farmaceutycznych.
 • Styczeń może jednak przynieść różne dostosowania cenowe, które mogą zaburzyć trend dezinflacji widoczny od wielu miesięcy, ale ścieżka wydaje się być ustalona. Piątkowa rewizja czynników sezonowości przyniosła wyraźniejszy niż w pierwotnych danych spadek tempa inflacji usług bazowych i czynszów w 2poł23, w tym także czynszów własnych (own equivalent rents). Kategorie te należą do danych wrażliwych dla członków Fed.
 • Po licznych komentarzach Fed, mocnych danych makro oraz wynikach spółek z USA (w ub. tygodniu) szanse na obniżkę stóp w marcu są jednak niskie. Trwa dyskusja czy będzie to maj czy czerwiec.

USA: Podwyższona presja inflacyjna wymaga cierpliwości Fed.

 • Prezes Fed z Richmond T. Barkin powiedział, że po okresie podwyższonych obrotów i zysków w ostatnich latach w USA, firmy będą raczej niechętne do obniżania marż, co wpłynie na podtrzymanie presji inflacyjnej. Według niego jest za wcześnie aby ogłosić zwycięstwo nad inflacją. Natomiast M. Bowman z zarządu Fed stwierdziła, że jest za wcześnie by mówić kiedy i  o ile Fed obniży stopy procentowe, według niej nie nastąpi to to w najbliższej przyszłości. Stopy Fed są obecnie na właściwym poziomie. Zbyt pochopna obniżka mogłaby wymagać zmiany kursu w przyszłości i podwyżek stóp procentowych.
 • Rynki finansowe wyceniają obecnie obniżkę stóp Fed w marcu z prawdopodobieństwem 17%, w połowie stycznia było to prawie 70%. Spodziewamy się pierwszej obniżki w maju.

Wiadomości krajowe

Dziś poznamy wstępne szacunki bilansu płatniczego za grudzień.

 • Dziś NBP opublikuje wstępny szacunek bilansu płatniczego w grudniu. Prognozujemy, że saldo obrotów bieżących zamknęło się deficytem €932mln (konsensus: +€53mln). Szacujemy, że eksport wyrażony w € obniżył się w grudniu o 6,2%r/r (konsensus: -1,0%r/r), a import o 7,1%r/r (konsensus na tym samym poziomie). Grudzień jest miesiącem, kiedy zwykle saldo obrotów bieżących notuje deficyt. Szacujemy, że w całym 2023 nadwyżka salda obrotów bieżących wyniosła 1,5% PKB, wobec deficytu w wysokości 2,4% PKB w 2022.

MF: W 2kw24 będzie można zawiesić 2 raty w ramach wakacji kredytowych.

 • W 2kw24 kredytobiorcy będą mogli zawiesić dwie raty kredytu hipotecznego, a próg skorzystania z wakacji kredytowych został ustanowiony na poziomie PLN1,2mln – poinformował minister finansów A. Domański. Resort opracował projekt ustawy w sprawie tzw. wakacji kredytowych. W ocenie ministerstwa przy utrzymaniu obecnej partycypacji w programie, jego wydłużenie będzie kosztowało sektora bankowy PLN2,5mld.

W 3kw23 silny spadek importu z Ukrainy i Chin. Spadkowi cen importu sprzyjały tańsze paliwa.

 • W 3kw23 import z Ukrainy obniżył się o 50,1%r/r, na co duży wpływ miał mniejszy import produktów rolnych – wynika z raportu NBP poświęconego bilansowi płatniczemu w 3kw23. Ponadto obserwowano spadek półproduktów z żelaza oraz zmniejszenie importu paliw.
 • Import z Chin spadł w 3kw23 o 25,8%r/r tj. najmocniej w historii – wynika z tego samego raportu. Bank centralny wskazuje, że wynikało to zarówno ze zmniejszenia eksportu, który ma znaczący komponent importowy (spadek importu towarów zaopatrzeniowych), ale również słabszego popytu krajowego (niższy import towarów konsumpcyjnych i inwestycyjnych).
 • W raporcie zwrócono uwagę na dużą rolę spadku cen paliw (-38,6%r/r) w obniżeniu cen importu. Wzrost importu notowano jedynie w przypadku środków transportu, za sprawą rosnącego popytu na samochody osobowe.
 • W rachunku kapitałowym NBP odnotował duże zakupy zagranicznych obligacji i instrumentów rynku pieniężnego przez krajowych inwestorów (głównie banki). Było to najprawdopodobniej związane z dużą nadpłynnością banków w walutach obcych, przy utrzymującej się nadwyżce na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego oraz korzystnym notowania basis swaps (dzisiejsze notowania tych instrumentów powodują, że inwestor kupujący zagraniczne aktywa otrzymuje dodatkową premię).

W 3kw23 ponownie ujemne saldo transferów od migrantów.

 • Transfery do Polski od emigrantów w 3kw23 wyniosły PLN4,9mld, podczas gdy transfery z Polski od pracujących imigrantów wyniosły PLN6,9mld – poinformował NBP. Najwięcej przekazów do Polski trafia od emigrantów pracujących w Niemczech i Wielkiej Brytanii (48% wszystkich transferów). W przypadku transferów z Polski za największą część odpowiadają przekazy na Ukrainę (63% całości).

Dwucyfrowy wzrost cen nieruchomości w 4kw23.

 • Ceny transakcyjne nieruchomości na rynku pierwotnym na 7 najważniejszych rynkach wzrosły w 4kw23 o 11,0%r/r, a ceny ofertowe o 16,0%r/r – wynika z danych NBP. Wzrostom cen nieruchomości pod koniec ubiegłego roku sprzyjał m.in. rządowych program „Bezpieczny Kredyt 2,0%”. Program nie poprawił dostępności mieszkań dla osób nie posiadających jeszcze swojej nieruchomości, a więc nie spełnił swoich celów, ale spowodował znaczące podbicie cen.

Na aukcji zamiany MF zaoferuje do sprzedaży 6 serii obligacji.

 • Na jutrzejszej aukcji zamiany Ministerstwo Finansów zaoferuje do sprzedaży 6 serii obligacji (3 stałokuponowe i 3 zmiennokuponowe) w zamian za papiery zapadające w tym roku.

Komentarz rynkowy

Dalsze umocnienie złotego. Nieudane wyłamanie €/US$ w górę.

 • Tydzień rozpoczął się od nieudanej próby wyłamania się €/US$ ponad 1,08. Po tym kurs cofnął się do 1,0770. Nie przeszkodziło to jednak w dalszym umocnieniu złotego. Para €/PLN spadła z 4,3250 do 4,31, lekko pogłębiając tegoroczne dołki.
 • Początek tygodnia nie przyniósł istotnych zmian na bazowych rynkach długu. Inwestorzy najprawdopodobniej czekają na kluczowe dane z głównych gospodarek, przede wszystkim CPI z USA. Na krótkich SPW nie doszło wczoraj do istotnych zmian. Rynek prawdopodobnie czeka na jutrzejsze dane o CPI z kraju. Na długim końcu rentowności podniosły się o około 5pb, ale w ramach trendu bocznego.

Dziś dane o inflacji z USA, jutro z kraju.

 • Dziś rozpoczyna się seria kluczowych danych z głównych gospodarek w tym tygodniu – od CPI z USA. Spodziewamy się, że amerykańska inflacja będzie bliska oczekiwaniom, choć z ryzykiem po wyższej stronie. Dlatego w pierwszej połowie tygodnia nie spodziewamy się udanych prób wyłamania €/US$ ponad 1,08. W kolejnych dniach liczymy jednak na pewne rozczarowania (np. sprzedaż detaliczna z USA), co daje szanse na przełamanie ww. poziomu. Technicznie sugerowałoby to powrót pary do trendu wzrostowego. Dlatego rośnie ryzyko, ze kurs €/US$ może dotrzeć do ostatnich szczytów (okolice 1,11) w marcu.
 • Pod koniec roku nadal spodziewamy się wzrostu €/US$. W roku kiedy Fed zaczyna luzowanie dolar zwykle jest słaby. Skala cięć w USA powinna być też większa niż w Europie, chociaż ta różnica będzie może być mniejsza niż oczekiwaliśmy jeszcze w styczniu. Dane makro z USA oraz publikowane ostatnio wyniki spółek w USA pokazują dużą odporność gospodarki na podwyżki stóp. Sugeruje to powrót pary nie dalej jak do około 1,12 pod koniec roku.
 • W tym tygodniu spodziewamy się prób przebicia kursu €/PLN poniżej 4,30, chociaż raczej nieudanych. Kluczowe mogą okazać się dane o krajowej inflacji CPI (jutro), które naszym zdaniem zaskoczą po niższej stronie. Naszym zdaniem, dane wzmocnią oczekiwania na szybkie obniżki stóp NBP, wbrew retoryce RPP. Ryzykiem jest też ew. dalszy spadek €/US$, gdyby inflacja z USA zaskoczyła po wyższej stronie. Dlatego trwałe wyłamanie poniżej 4,30 najprawdopodobniej się nie uda w tym tygodniu.
 • Wciąż widzimy mocne fundamenty stojące za złotym w tym roku (saldo C/A, napływy funduszy z UE, czy bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Dlatego w średniej perspektywie spodziewamy się umocnienia PLN w kierunku 4,20-4,25/€ około połowy roku.

Jutrzejsze dane o CPI z kraju powinny podtrzymać oczekiwania na obniżki wbrew retoryce RPP.

 • W naszej ocenie bazowe rynki długu utrzymają się w tym tygodniu w trendzie bocznym. W najbliższych dniach mamy szereg danych z głównych gospodarek, szczególnie USA, ale spodziewamy się wyników zbliżonych do oczekiwań. W przypadku danych z USA widzimy ryzyko zaskoczenia po wyższej stronie przez CPI, a m.in. sprzedaży detalicznej po niższej. Dlatego nie oczekujemy dużej zmiany percepcji kolejnych decyzji Fed czy EBC przez rynek ani większych zmian rentowności na niemieckiej czy amerykańskiej krzywej.
 • W horyzoncie dwóch-trzech tygodni widzimy stabilizację lub niewielkie wzrosty rentowności. Choć główne gospodarki pozostają w trendzie dezinflacji, przeciw spadkowi rentowności przemawiają powolne sygnały odbicia globalnej gospodarki. Także dane z USA i wyniki spółek za 4kw23 pokazują dużą odporność amerykańskiej gospodarki na wysokie stopy. Z drugiej strony, wciąż utrzymują się obawy o sytuację amerykańskich banków regionalnych. Niemniej jednak rynki finansowe pamiętają, że Fed i regulatorzy nie chcą popełniać błędu bezczynności jak po upadku Lehman Brothers, co może oznaczać, że ewentualne problemy banków w USA spotkają się szybką reakcją.
 • Oczekujemy, że jutrzejsze dane o CPI z Polski wesprą na chwilę rynek w przekonaniu, ze Rada będzie musiała zmienić swoje nastawienie i wznowić cykl obniżek stóp począwszy od marca. Wskazuje to na umiarkowane umocnienie krótkich SPW – na większy ruch się nie zanosi, gdyż obniżki stóp NBP są już w cenach. Sytuacja na rynkach bazowych powinna oddziaływać neutralnie, co nie zapowiada dużych zmian krajowego długiego końca. Dlatego spodziewamy się wystromienia krajowej krzywej w tym tygodniu.
 • Do posiedzenia w marcu pozostało tylko kilka tygodni i nie zapowiada się, aby Rada zmieniła zdanie mimo bieżących danych z kraju i rozpoczęła wówczas obniżki. Dlatego bliżej posiedzenia oczekiwania na ścieżkę stóp NBP będą przesuwać się już bardziej dynamicznie, prawdopodobnie skutkując osłabieniem SPW, połączonym ze spłaszczeniem krzywej.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.