Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Środki z KPO i polityki spójności dla Polski odblokowane. Dolar nadal pod presją.

  • Oczekujemy, że w tym tygodniu para €/PLN przetestuje 4,30. Waluty EM ogólnie radzą sobie dobrze, a lokalnie mamy jeszcze kwestię odblokowania środków z KPO. Na €/PLN nadal dominują też sygnały techniczne sugerujące spadek, więc skłaniamy się do tego, że złamanie przynajmniej tymczasowo się uda. Pod koniec tygodnia poznamy raczej solidne dane z USA, co powinno lekko wzmocnić dolara i wywołać powrót €/PLN ponad 4,30.
  • Przewodnicząca KE ogłosiła odblokowanie środków unijnych z KPO (€60mld, w tym dotacje i pożyczki) i polityki spójności (€77mld). Szacujemy, że łączny napływ środków unijnych do Polski (wszystkie dotacje i pożyczki pomniejszone o składkę członkowską) w br. wyniesie około 2,7%PKB, po około 1,6%PKB w 2023.
  • Jeśli chodzi o napływ środków w KPO, to w tym roku spodziewamy się dwóch płatności – w kwietniu i październiku – łącznie o wartości ponad €18mld. Napływ środków unijnych ułatwi zaspokojenie wysokich publicznych potrzeb pożyczkowych i zarządzanie płynności budżetu, tym samym będą istotnym wsparciem dla obligacji skarbowych i kursu złotego w br.
  • Choć przepływy finansowe związane z wykorzystaniem KPO będą w tym roku znaczące, to ich wpływ na PKB, w szczególności inwestycje, będzie raczej ograniczony, spodziewamy się zwiększenia aktywności inwestycyjnej z tego tytułu w 2025 i 2026 roku. Efektywna absorpcja środków z KPO będzie wyzwaniem - muszą być wykorzystane do 2026 roku. Ministerstwo Funduszy planuje szybką renegocjację KPO w najbliższych miesiącach i aktualizację kamieni milowych.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki