Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Stopy EBC bez zmian, rynek wyczulony na ewentualne łagodzenie retoryki. RPP zapozna się z projekcją NBP.

  • Oczekujemy, że para €/US$ utrzyma się w trendzie bocznym również w tym tygodniu. Z jednej strony dane z USA wciąż oddalają ryzyko recesji, co powinno służyć dolarowi, ale jednocześnie trwa umocnienie na wielu rynkach ryzykownych aktywów, co nie sprzyja na ogół umocnieniu dolara. W tym tygodniu spodziewamy się kolejnych prób zejścia €/PLN poniżej 4,30. Oczekuje my, że RPP potwierdzi małe szanse na obniżki stóp w tym roku. Pozycje na zakup waluty poniżej 4,30 zostały już również prawdopodobnie pokryte w dużej mierze w poprzednią środę. Technicznie poziomy docelowe to około 4,27 w horyzoncie 2-3 tygodni.
  • W tym tygodniu również dominują ryzyka umiarkowanego wzrostu rentowności na bazowych rynkach długu, szczególnie w USA. Liczymy raczej na udane usługowe ISM i payrolls, co wzmocni retorykę Fed o braku szybkich obniżek oraz debatę nt wyższego poziomu stóp docelowych niż pokazywane przez Fed 2,5%.
  • W kraju poznamy decyzję RPP oraz marcową projekcję NBP. Zakładamy, że stopy pozostaną bez zmian, a na czwartkowej konferencji prezes utrzyma jastrzębią retorykę. W krótkim terminie trend dezinflacyjny pozostaje silny. Przebieg ścieżki inflacji w 2poł24 zależy od decyzji administracyjnych, ale to temat nadinterpretowywany. Ze strony rządu płyną sygnały, że odmrożenie cen energii nie spowoduje ich skoku w 2poł24, dodatkowo ceny hurtowe energii i gazu redukują ryzyko dużego wzrostu CPI w 2025. Widzimy także inne czynniki poprawiające perspektywy inflacji w 2024: niższa bazowa w 4kw23-1kw24 niż zakładał NBP, bariera popytu która nasiliła konkurencję sieci handlowych, tani import. Zakładamy jednak, że w marcu prezes NBP powtórzy jastrzębie komentarze jak w lutym.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki