Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Postępuje ożywienie w polskim przemyśle, są podstawy do dalszej poprawy po stronie popytu krajowego ale widać także sygnały ożywienie w niemieckim przemyśle.

  • Polski przemysł podnosi się ze stagnacji. W lutym produkcja wzrosła 3,3%r/r i dane były lepsze od oczekiwań. Zrewidowano w górę dane za styczeń z +1,6 do +2,9%r/r.
  • Struktura produkcji wskazuje, że ożywienie ma różnorodne źródła, ze strony globalnego przemysłu, zamówień obronnych (remonty sprzętu), mniej krajowego popytu konsumpcyjnego.
  • Są podstawy do ożywienia zarówno u naszych partnerów handlowych, jak i  w Polsce. W Niemczech widać ożywienie w sektorach energochłonnych, które przez większość 2023 roku dołowały. Widać także odbicie w transporcie, oba sektory wyprzedzają poprawę koniunktury w innych działach przemysłu.
  • W Polsce, czekamy aż wysokie tempo płac realnych (najwyżej od grudnia 1999 roku) przełoży się na wydatki konsumpcyjne.
  • Dzisiejsze dane pokazują postępujące ożywienie i kontynuacji tego trendu spodziewamy się w kolejnych miesiącach. Konsumpcja będzie głównym motorem wzrostu krajowej gospodarki w 2024 roku, ale w dzisiejszej produkcji widać także ożywienie działów eksportowych.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki