Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Dwucyfrowy wzrost realnych wynagrodzeń w lutym.

  • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 12,9%r/r, powyżej oczekiwań (11,3%r/r), po wzroście o 12,8%r/r w styczniu. Rynek pracy pozostaje napięty, a ograniczona podaż pracy w połączeniu z kolejną skokową podwyżką płacy minimalnej od początku 2024 generują presję na wzrost przeciętnych wynagrodzeń. Spadający popyt na pracę jak dotychczas widać głownie w niektórych branżach produkcyjnych (np. meblarskiej), ale w niewielkim stopniu wpływa to na ogólną dynamikę płac. Realny wzrost płac jest najwyższy od końca lat 90tych.
  • Najbliższe miesiące pokażą, czy podwyżka płac w sektorze publicznym o 20%, w tym wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 30%, będzie dodatkowym czynnikiem generującym presję na wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z powodu konkurencji o pracowników. Doświadczenia niektórych państw naszego regionu pokazują, że może to stanowić istotny impuls dla wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Dlatego spodziewamy się, ze w całym roku wzrost wynagrodzeń pozostanie dwucyfrowy.
  • Dynamika zatrudnienia wśród firm zatrudniających 10 i więcej pracowników hamuje (-0,2%r/r w lutym, konsensus -0,1%). Choć obserwujemy redukcje etatów w niektórych branżach produkcyjnych (np. meblarska), a inne (tekstylia i powiązane) borykają się z coraz większa konkurencją zagraniczną (szczególnie z Azji), to ogólny popyt na pracę w Polsce jest dość mocny. Główną barierą dla wzrostu zatrudnienia pozostaje strona podażowa, a przedsiębiorstwa są nadal niechętne do większej redukcji etatów, obawiając się, że w momencie poprawy koniunktury nie da się szybko znaleźć rąk do pracy.
  • Ogólny obraz rynku pracy pozostaje mocny, co sugeruje relatywnie silny popyt konsumpcyjny w kolejnych kwartałach (szczególnie biorąc m.in. pod uwagę wysoką waloryzację świadczeń emerytalnych i społecznych). Dlatego oczekujemy, że mimo podwyższonej skłonności do oszczędzania, konsumpcja będzie głównym motorem wzrostu krajowej gospodarki w tym roku.
  • Wysokie tempo płac jest głównym powodem utrzymywania wysokiej inflacji usług. Nawet możliwy spadek inflacji towarów do zera, nie spowoduje powrotu inflacji bazowej w okolice celu NBP (2,5%r/r), bo inflacja cen usług może utrzymać się na poziomie nawet 6-7%r/r w kolejnych kwartałach. To jeden z powodów uporczywości inflacji w Polsce. O wiele ważniejszy niż „przegadany” temat uwolnienia cen energii. Prawdziwy problem z inflacją to koszty pracy i inflacja bazowa a nie decyzje regulacyjne związane z odmrożeniem cen prądu i gazu. Nie spodziewamy się cięć stóp w 2024 roku.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki