Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Cykl obniżek w gospodarkach rozwiniętych rozpoczęty. Odbicie sprzedaży detalicznej w kraju, 1kw24 pokazuje ożywienie w Polsce.

Wiadomości zagraniczne

Globalny PMI pokazuje ożywienie koniunktury na świecie, mocne w USA, słabsze, ale też postępujące w Europie. Wciąż słabo niemiecki przemysł, mamy nadzieję że dzisiejsze Ifo będzie bardziej optymistyczne niż niemiecki PMI.

 • Wstępne indeksy PMI za marzec, dla krajów rozwiniętych przyniosły przeciwne zmiany po obu stronach Atlantyku: ożywienie w amerykańskim przemyśle i wolniejszy wzrost w usługach, a  w strefie euro odwrotnie – pogorszenie w przemyśle (głębszy spadek poniżj 50 pkt.) i poprawę w usługach. Zmiany PMI w Wielkiej Brytanii były bardziej zbieżne z koniunkturą w USA, w strefie euro – Francja doświadczyła pogorszenia nastrojów w obydwu sektorach.
 • Marcowy PMI w niemieckim przetwórswie przemysłowym (zaledwie 41,6pkt.) jest niepokojący dla perpektyw polskiego przemysłu, którego kondycja mocno zależy od koniunktury w Niemczech. Ten odczyt kontrastuje z pozytywnymi sygnałami poprawy w niektórych niemieckich branżach w związku z niższymi cenami gazu (np. chemicznej), ożywienie w transporcie i poprawą perspektyw gospodarczych w indeksie ZEW.
 • Dziś poznamy barometr Ifo z Niemiec, przygotowywany na podstawie szerokiej próby przedsiębiorców, który rzuci więcej światła na wyniki gospodarki niemieckiej (nasza prognoza dla indeksu oczekiwań 84,5pkt. po 84,1pkt. miesiąc wcześniej).

a

 • Podobnie jak w poprzednich miesiącach, PMI dla strefy euro jako całości, w obydwu sektorach, był wyraźnie wyższy niż w największych gospodarkach. Kraje południa Europy w większym stopniu korzystają z unijnego Funduszu Odbudowy, szczególnie Hiszpania i Włochy. Dodatkowo nie były tak silnie uzależnione od koniunktury w Chinach, jak nastawiona na eksport gospodarka niemiecka, która boryka się z szeregiem problemów strukturalnych, szczególnie po odcięciu dostaw taniego gazu po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

USA: Pozytywne dane wysokiej częstotliwości.

 • Wczorajsze dane wysokiej częstotliwości zaskoczyły po wyższej stronie. Sprzedaż domów na rynku wtórnym w lutym wyniosła 4,38mln w ujęciu rocznym przy oczekiwaniach na 3,95mln, po 4 mln w styczniu. Oznaczało to wzrost o 9,5%m/m po 3,1% miesiąc wcześniej, przy konsensusie -1,3%.
 • Indeks Philadelphia Fed o aktywności w przetwórstwie wprawdzie zwolnił do 3,2pkt. Z 5,2pkt. Miesiąc wcześniej, ale consensus zakładał spadek do -2,6pkt. Jest to zbieżne z sygnalizowanym ożywieniem w przemysłowym PMI.
 • Wreszcie dane tygodniowe o rynku pracy – 210tys. nowych wniosków o zasiłek, podobnie jak tydzień wcześniej (212tys.) i poniżej konsensusu 213tys. świadczy o kontynuacji napiętego rynku pracy w USA.

Cykl obniżek w gospodarkach rozwiniętych rozpoczęty. Pierwszą obniżkę w DM dokonał bank centralny Szwajcarii, złagodzenie nastawienia BoE. Z kolei Turcji duża podwyżka stóp.

 • Z posiedzeń banków centralnych w krajach rozwiniętych popłynął „gołębi” przekaz. W środe Fed zasygnalizował, że wyższa inflacja bazowa ze stycznia i lutego to raczej efekt początku roku, prognozy Fed wciąż zakładają trzy cięcia, a mocny rynek pracy nie przeszkodzi w luzowaniu. Chociaż Fed widzi nieco wyższe stopy docelowe.
 • Cykl obniżek w gospodarkach rozwiniętych rozpoczął wczoraj SNB. Bank Szwajcarii obniżył wczoraj stopy procentowe o 25pb do 1,50%, co było zaskoczeniem dla analityków zakładających pozostawienie stóp bez zmian. Bank uzasadnił obniżkę wyraźnym obniżeniem prognoz inflacji w porównaniu z poprzednią projekcją oraz zbyt mocnym frankiem.
 • Bank Anglii i Bank Norwegii nie zdecdowały się na zmiany stóp procentowych, podobnie jak wcześniej EBC i Fed. Odntotowały jednak osłabienie presji inflacyjnej, co zwiększa prawdopodobieństwo obniżek, prawdopodobnie za kilka miesięcy.
 • Natomiast Bank Turcji, na drugim posiedzeniu z nowym prezesem F. Krahanem, zaskoczył zdecydowaną podwyżką głównej stopy procentowej do 50% z 45%. Kraj boryka się z destabilizacją makroekonomiczną i musi przerwać spiralę płacowo-cenową.

Wiadomości krajowe

Solidne odbicie sprzedaży detalicznej na bazie dwucyfrowego wzrostu płac realnych.

 • Luty przyniósł zdecydowane ożywienie w sprzedaży detalicznej – wzrost o 6.1%r/r był wyraźnie szybszy niż 3,0% w styczniu i przebił konsensus rynkowy 4,6% i naszą prognozę 5,2%. Także dane odsezonowane pokazują bardzo duży wzrost konsumpcji o 2.9% w stosunku do stycznia, najwyżej od wielu miesięcy.
 • Dynamiczna odbudowa realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, wynikająca z dwucyfrowego wzrost płac realnych (wzrost wynagrodzeń o 12,9%r/r przy inflacji 2,8%r/r w lutym) oraz hojnej indeksacji świadczeń emerytalnych i społecznych od początku roku, coraz wyraźniej przekłada się na wzrost konsumpcji.
 • Duża skala wzrostu realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych dotychczas pozwalała na odbudowę oszczędności, uszczuplonych w okresie wysokiej inflacji. Dzisiejsze dane pokazują, że z opóźnieniem około trzech kwartałów, wyższe tempo dochodów zaczyna przekładać się na wydatki.
 • W strukturze sprzedaży największy wzrost w ujęciu realnym odnotowano w kategoriach pojazdy (+26,6%r/r), pozostała sprzedaż (+23%r/r) oraz paliwa (+13,4%r/r). Silnie wzrosłą również sprzedaż farmaceutyków i kosmetyków (6,9%r/r), wolniej sprzedaż żywności i napojów (1,3%). Największy spadek miał natomiast miejsce w przypadku tekstyliów, odzieży i obuwia (-21,5%r/r) i meble, rtv, agd (-5,2%r/r). W przypadku tych kategorii spadek sprzedaży jest jednak mniejszy niż w styczniu. Wspomniane spadki wiążemy z relatywnie wysoką bazą odniesienia na początku 2023, warunkami pogodowymi (luty był o prawie 6 stopni Celsjusza cieplejszy niż średnia długookresowa, wiec sprzedaż odzieży zimowej jest niska). Także spadek w sprzedaży mebli, RTV i AGD był jednak wyraźnie płytszy niż miesiąc wcześniej.
 • Dane o sprzedaży detalicznej to kolejny sygnał wskazujący na stopniowe ożywienie koniunktury, po tym jak wczorajsze dane z przemysły także okazały się solidniejsze od oczekiwań. Dzisiejszy indeks PMI z Niemiec dla przemysłu rozczarował, ale naszym zdaniem inne sygnały z analiz „bottom up” sugerują, że także niemiecki biznes odczuwa stopniowe ożywienie w globalnym przemyśle.

Wciąż słaba budowlanka, koniec perspektywy unijnej oraz zakończenie rządowego programu mieszkaniowego mogły zaburzyć sezonowość.

 • W lutym produkcja budowlano-montażowa spadła o 4,9% r/r, po spadku o 6,1%r/r w styczniu. To wynik gorszy od konsensusu (-2,0%r/r). W ujęciu r/r spadły wszystkie kategorie raportowane przez GUS.
 • Najmniej pogorszyło się wznoszenie budynków (-0,3%r/r), na co wpływ miały najprawdopodobniej korzystne warunki pogodowe w lutym (wysoka temperatura).
 • Najsłabiej wyglądała aktywność w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a więc związana z projektami infrastrukturalnymi (spadek o 7,8%r/r). W naszej ocenie roboty takie były rozliczane w grudniu ub.r. (aby zmieścić się w ramach poprzedniego budżetu UE na lata 2014-2020). Choć obecnie prawdopodobnie są jeszcze częściowo finalizowane to nie są uwzględnianie w statystyce GUS.
 • Fundusze z KPO dla Polski zostały odblokowane, ale ich faktyczne uruchomienie będzie wymagać czasu (rozpisanie przetargów, przygotowanie projektów itp.). Dlatego odbicie inwestycji infrastrukturalnych nastąpi najwcześniej w 2poł24 lub w 2025. Pytanie również jak wyglądać będzie aktywność firm deweloperskich, które prawdopodobnie oczekują na szczegóły rządowego programu wsparcia rynku nieruchomości – jest nadal w fazie projektu, a szczegóły poznamy prawdopodobnie w 2pol24. Chociaż wzrosła liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych, to budowy były kończone na tyle szybko, że liczba mieszkań w budowie w ostatnim czasie spada.

Perspektywy na 2024 po zestawie danych za luty: 1kw24 niesie ożywienie koniunktury widoczny w przemyśle oraz sprzedaży detalicznej. Wzrost PKB w 1kw24 wyniesie ponad 2%r/r.

 • Nasz scenariusz bazowy na bieżący rok zakłada kontynuację odbudowy realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych oraz konsumpcji. Zakładamy także wzrost inwestycji, choć w nieco niższym tempie niż w 2023, ale mamy nadzieję, że obejmujących szerszo grono firm niż parę największych.
 • Lutowe dane opublikowane w tym tygodniu wpisują się w naszą dotychczasową ocenę perspektyw gospodarczych. Wzrost płacy minimalnej podtrzymał presję na wzrost przeciętnych wynagrodzeń. Ten czynnik, w połączeniu z podwyżkami płac w sferze budżetowej (wypłaty rozpoczynają się w marcu, wyrównanie za styczeń i luty wypłacone będzie w kolejnych miesiącach) oraz wysoką indeksacją świadczeń społecznych, będą napędzać dochody gospodarstw domowych oraz wysoki wzrost sprzedaży. Marcowe dane o sprzedaży także mogą być mocne, co sugeruje solidną konsumpcję w 1kw24.
 • Nominalna dynamika dochodów do dyspozycji, która w naszej ocenie w 2024 r. przekroczy 10%, w warunkach niższej inflacji pozostawi wystarczająco przestrzeni zarówno dla odbudowy oszczędności, jak i wzrostu konsumpcji.
 • Nasza prognoza wzrostu PKB w 2024 to 3,0% ale widzimy szanse na wyższy wzrost. W 1kw24 wzrost będzie nieco wyższy od 2%r/r wobec 1,0 w 4kw23.

MF: Zawężona przestrzeń fiskalna w 2025.  Propozycja obniżenia stawki zdrowotnej dla przedsiębiorców i oczekiwania na nieznaczny wzrost cen po przywróceniu 5% stawki VAT na żywność.

 • Na wczorajszej konferencji prasowej, minister finansów A. Domański powiedział, ze przestrzeń fiskalna w 2025 uległa zawężeniu ze względu na wysokie wydatki publiczne na obronność (sięgające 4% PKB) i zdrowie.
 • Minister Domański zapowiedział obniżenie i uproszczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, która o 2025 miałaby wynieść 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia dla rozliczających się według skali podatkowej. Obniżka obciążeń ma objąć także rozliczających PIT w inny sposób, w ramach określonych limitów. Według MF, na zmianie miałoby skorzystać 93% przedsiębiorców. MF szacuje koszty tego rozwiązania na PLN4-5mld zł w 2025.
 • Wiceminister Finansów J. Neneman powiedział, że po przywróceniu 5% stawki VAT na żywność od początku kwietnia, ceny wzrosną bardzo nieznacznie. Podzielamy ten pogląd ze względu na trwającą od kilku miesięcy wojnę ce nową między głównymi sieciami dyskontowymi.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: Rząd chce wycofać się z podatku od posiadania samochodów i zmienić nową akcyzę przy pierwszej rejestracji samochodu.

 • Wiceminister klimatu i środowiska K. Bolesta powiedział wczoraj, że rząd zaproponował Komisji Europejskiej zmianę akcyzy przy pierwszej rejestracji od 2025, która miała być wprowadzona jako kamień milowy w KPO. Bolesta powiedział, że miałaby się nie zmienić lub nawet obniżyć akcyza dla samochodów z normą emisji 4 lub więcej, co dotyczy 90% samochodów sprowadzanych do Polski. KE ma się odnieść do propozycji po Wielkanocy.
 • W rewizji KPO, Polska zaproponowała także odstąpienie od wprowadzenia podatku od posiadania samochodów spalinowych. Obecnie Polska jest jednym z trzech krajów UE, w którym nie ma takiego podatku.

RPP: W lutym Rada odrzuciła wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 200pb.

 • Podczas lutowego posiedzenia, RPP odrzuciła wniosek o podwyżkę stóp procentowych NBP o 200pb. Wniosek poparła jedynie J. Tyrowicz. Członkini RPP zwraca uwagę, że jej wniosek wyraża opinię, gdzie powinny stopy dzisiaj być, a niekoniecznie jednorozową zmianę.

Komentarz rynkowy

Korekta na €/US$ po wzroście po Fed, €/PLN blisko 4,30 mimo tego.

 • We czwartek nastąpiło spore odreagowanie po wzroście €/US$ dzień wcześniej po posiedzeniu Fed. Kurs wrócił blisko 1,0850. Dolaowi prawdopodobnie pomogła m.in. niespodziewana obniżka stóp w Szwajcarii. Miało to jednak bardzo ograniczone przełożenie na złotego – choć kurs €/PLN nadal utrzymuje się ponad 4,30, to para nie była w stanie oddalić się od tego poziomu mimo mocniejszego dolara. Prawdopodbnie pomogły m.in. kolejne solidne dane z kraju, po których złoty umocnił się też na tle regionu.
 • Dochodowości Treasuries zmieniły się wczoraj nieznacznie (+2pb na krótkim końcu, -2pb na długim). Niemiecki Bund po mocniejsztym otwarciu w reakcji na retorykę Fed dzień wcześniej osłabił się o około 2pb (jest 2pb mocniejszy od środowego zamknięcia). Niemiecka 2latka pozostała praktycznie bez zmian mimo rozczarowujących PMI z Niemiec. Długie SPW również rozpoczęły dzień około 5pb mocniej, ale w ciągu dnia wróciły do poziomu z zamknięcia w środę. Na krótkim końcu rentowniości nie zmieniły się.

Presja na dolara raczej szybko wróci, stopniowe umocnienie złotego.

 • Naszym zdaniem, korekta na €/US$ nie utrzyma się. Przekaz z Fed powinien podtrzymać oczekiwania na dość agresywne obniżki stóp w USA w tym roku. Wsparciem dla euro jest poprawa PMI w strefie euro. Technicznie kurs €/US$ ma pole do wzrostu lekko ponad 1,0950 w najbliższych dniach. Prawdopodobnie €/US$ zbliży się do 1,10 w przyszłym tygodniu. Na ruch ponad 1,10 na razie nie liczymy.
 • Na przełomie tygodnia liczymy na powrót €/PLN poniżej 4,30. Presja na wzrost €/US$ powinna dość szybko wrócić, a poziomy ponad 4,30 powinny być uważane za względnie atrakcyjne dla eksporterów. Dokladają się do tego ostatnie solidne dane z kraju i ogólna poprawa koniunktury w Europie. Nadal liczymy też, że €/PLN podejmie próby pogłębienia ostatnich dołków, choć może to nastąpić dopiero na przełomie miesiąca.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4.20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, a wkrótce napłynie pierwsza duża transza środków z KPO. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach z uwagi na stopniowe zdejmowanie tarcz antyinflacyjnych. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Bazowe rynki długu raczej wrócą do umocnienia. Spłaszczenie krzywej SPW.

 • Na przełomie tygodnia oczekujemy zawężenia spreadu między amerykańskimi i niemieckimi obligacjami. Treasuries powinny dość szybko powrócić do umocnienia w reakcji na przekaz z FOMC. Z kolei w Europie (ale nie w Niemczech) widzieliśmy poprawę koniunktury w PMI. W horyzoncie około miesiąca, kluczowe będzie czy marcowe dane pokażą czy inflacja bazowa wraca na tory wolniejszego wzrostu (jak w 4kw23), co przywróci wiarę w większe cięcia w USA i może zatrzymać dalszy wzrost rentowności.
 • Seria udanych danych z Polski powinna pozwolić na dalsze, ale ograniczone wzrosty rentowności krótkich SPW. Długie SPW powinny podążać za zachowaniem Bunda. Sugeruje to albo stabilizację albo niewielkie spadki rentowności w tym segmencie na przełomie tygodnia.
 • Nadal uważamy, że w najbliższych tygodniach dojdzie do zawężenia asset swapów. Popyt z kraju na dług pozostaje mocny przez rosnące oszczędności Polaków. Być może dołączy do niego zagranica, biorąc pod uwagę mocne aukcje krajowych SPW i euroobligacji. Podaż SPW będzie też prawdopodobnie mniejsza od wcześniejszych szacunków z uwagi na napływ środków z UE i planowane dalsze emisje euroobligacji.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.