Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: W tym tygodniu inflacja z USA, ale Fed już obniżył poprzeczkę do rozpoczęcia luzowania. W Polsce tegoroczne minimum inflacji.

Wiadomości zagraniczne

USA: Budżet uchwalony kilka godzin po terminie, ale shutdownu nie będzie.

 • Amerykański Senat uchwalił wydatki w budżecie federalnym o wartości US$1,2bln w nocy z piątku na sobotę większością 74:24. Choć był to prawie dwie godziny po terminie, Prezydent J. Biden podpisał tę ustawę w sobotę i tym samym zakończył się wielomiesięczny spór polityczny i zatwierdzone zostało finansowanie w obecnym roku budżetowym, trwającym do końca września br.
 • Część mniej kontrowersyjnych ustaw została przyjęta na początku marca. Do ostatniej chwili spór dotyczył finansowania agencji związanych z obronnością, usługami finansowymi, służbą zdrowia i usługami społecznymi i bezpieczeństwem wewnętrznym. W tym pakiecie znalazło się m.in. US$300mln na zakup broni dla Ukrainy.
 • Jednakże uchwalony przez Senat w lutym pakiet wsparcia dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu o łącznej wartości US$95mld będzie głosowany w Izbie Reprezentantów prawdopodobnie dopiero po 2-tygodniowej przerwie świątecznej.

USA: Pomysł emisji US$50mld w obligacjach w oparciu o zyski z zamrożonych rosyjskich aktywów.

 • Agencja Bloomberg poinformowała, że USA zaproponowały partnerom z G7 powołanie specjalnego podmiotu, który wyemitowałby obligacje o wartości co najmniej US$50mld dla Ukrainy w oparciu o zyski z zamrożonych rosyjskich aktywów. Łączna wartość rosyjskich rezerw banku centralnego zamrożonych przez kraje G7 i UE wynosi US$280mld. Łączna wartość obligacji, które mogłyby być wyemitowane w ten sposób odpowiada pakietowi pomocowemu dla Ukrainy, który został uchwalony przez Senat, lecz pozostaje zablokowany w Izbie Reprezentantów. Państwa europejskie, w tym Niemcy i Francja, podchodzą do tej propozycji z rezerwą.

UE: Komisja Europejska proponuje podniesienie ceł na import zboża z Rosji.

 • W piątek KE zaproponowała podniesienie ceł na import do UE zbóż, nasion oleistych i produktów zbożowych z Rosji i Białorusi. Cła nie będą dotyczyć tranzytu do krajów trzecich. W 2023 Rosja wyeksportowała do UE te produkty o wartości €1,3mld, natomiast Białoruś o wartości €0,3mld. Propozycja KE musi być rozpatrzona przez Radę UE.

Niemcy: Poprawa indeksu Ifo w marcu.

 • Indeks nastrojów wśród niemieckich przedsiębiorców (próba 9tys. firm z różnych branż) istotnie się poprawił w marcu. Łączny indeks wzrósł do 87,8pkt. Z 85,7pkt., powyżej konsensusu 85,9pkt. Indeks oczekiwań wzrósł do 87,5pkt. Z 84,4pkt. Miesiąc wcześniej, natomiast indeks ocen bieżącej sytuacji wzrósł do 88,1pkt. z 86,9pkt. miesiąc wcześniej.
 • Odczyt sugeruje stopniowe, choć powolne, ożywienie w gospodarce niemieckiej w najbliższych miesiącach. Jest przy tym zdecydowanie bardziej optymistyczny niż fatalne wyniki przemysłowego PMI dla Niemiec.

Najbliższy tydzień na rynkach bazowych: Dane o inflacji w USA i pierwsze publikacje ze strefy euro.

 • Najbliższy tydzień przedświąteczny zapowiada się dosyć spokojnie. Najważniejsze dane zostaną opublikowane pod koniec tygodnia. W drugiej połowie tygodnia poznamy dane o inflacji CPI w marcu w kilku krajach strefy euro (m.in. Hiszpanii, Włoch i Francji, pozostałe po świętach wielkanocnych). Natomiast w piątek poznamy dane o inflacji konsumenckiej PCE w USA za luty i oczekiwania rynkowe skupiają się na odczycie tego deflatora w ujęciu bazowym i prawdopodobnym spadku tempa wzrostu do 0,3%m/m w lutym z 0,4% w styczniu.
 • Fed obniżył poprzeczkę do kolejnych cięć, podniósł projekcje inflacji na 2024 rok ale wciąż utrzymał zapowiedź trzech cięć stóp, nawet pomimo mocnych danych z rynku pracy. Fed chce obniżyć stopy zaczynając od czerwca ale łączna skala obniżek może być mniejsza niż do niedawna zakładana.
 • W tym tygodniu decyzje w polityce pieniężnej podejmą dwa banki centralne: Szwecji i Węgier. Ten pierwszy nie powinien zmienić poziomu stóp procentowych, podobnie jak główne banki centralne w ostatnich dwóch tygodniach. Natomiast ten drugi powinien dokonać obniżki o 75pb, ale połączonej z ostrożną retoryką z powodu słabego forinta.
 • W ciągu tygodnia głos zabiorą przedstawiciele Fed i EBC, którzy będą tłumaczyć przesłanki do ostatnich decyzji o niezmienianiu stóp procentowych. Wydarzenia w tym tygodniu:
  • Poniedziałek: sprzedaż nowych domów w USA w lutym (nasza prognoza 0,68mln, konsensus 0,675mln, poprzednio 0,661mln); wystąpienie R. Bostica z Fed,
  • Wtorek: zamówienia na dobra trwałe w USA w lutym (nasza prognoza 1,0%m/m, konsensus 0,8%, poprzednio -6,2%), ceny domów w USA w styczniu (nasza prognoza 0,2%m/m I 6,3%r/r, poprzednio 0,2% I 6,1%), decyzja Narodowego Banku Węgier ws. stóp procentowych,
  • Środa: inflacja CPI w Hiszpani w marcu (w lutym 0,4%m/m I 2,8%r/r), wystąpienie C. Wallera z Fed, decyzja Banku Szwecji ws. stop procentowych (podstawowa stopa procentowa 4,0%),
  • Czwartek: rewizja PKB za 4kw23 w USA (poprzednio 3,2%kw/kw w ujęciu SAAR), finalne dane o nastrojach konsumentów wg Uniwersytetu Michigan w marcu (wstępnie 76,5pkt.),
  • Piątek: inflacja konsumencka CPI we Francji i Włoszech w marcu, dochody i wydatki Amerykanów i inflacja PCE w USA za luty (nasza prognoza dla bazowego deflatora PCE 0,3%m/m, zgodnie z konsensusem, po 0,4%m/m w styczniu), wystąpienie J. Powella.

Wiadomości krajowe

Dziś poznamy dane o bezrobociu w lutym. W piątek szacunek CPI w marcu.

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 5,4% (konsensus: 5,5%). To wynik zgodny z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Mimo sygnałów pogorszenia w części branż przetwórstwa, krajowy rynek pracy pozostaje napięty.
 • W piątek poznamy wstępny szacunek inflacji CPI w marcu. Wstępnie szacujemy, że wzrost cen konsumpcyjnych wyhamował w okolice 2%r/r, wobec wzrostu o 2,8%r/r w lutym. Ceny nośników energii i paliw nie zmieniły się istotnie m/m, a  w przypadku cen żywności mamy nadal pozytywny wpływ wojny cenowej między dużymi sieciami handlowymi. Momentum inflacji bazowej pozostaje podwyższone, ale w ujęciu rocznym powinniśmy być świadkiem dalszego jej spadku z uwagi na wysoką bazę odniesienia.

Agencja Moody’s potwierdziła polski rating na poziomie „A2” ze stabilną perspektywą.

 • Agencja ratingowa Moody’s potwierdziła długoterminowy ranking Polski w walucie obcej na poziomie „A2”, a jego perspektywa pozostaje stabilna. Moody’s zwróciła uwagę na poprawę stosunków polskich władz z Unią Europejską (UE) po jesiennych wyborach parlamentarnych, co m.in. doprowadziło do odblokowania znaczących funduszy unijnych. Jednocześnie agencja spodziewa się jedynie ograniczonych postępów w zakresie przywrócenia niezależności sądownictwa do czasu wyborów prezydenckich w połowie 2025 z uwagi na nastawienie obecnego prezydenta.
 • Według Moody’s wzrost PKB w 2024 przyspieszy do 2,8% z zaledwie 0,2% w 2023, a  w 2025 wyniesie 3,5%, a  w kolejnych latach 2026-29 średnio 3%, m.in. napływowi środków z UE w skali 3%PKB rocznie w latach 2025-26, co wesprze inwestycje od końca 2024.
 • W ocenie agencji wysokie wydatki na obronność, wyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym i inne instrumenty budżetowe przełożą się na utrzymywanie się deficytów fiskalnych na wysokim poziomie. Moody’s szacuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 wyniesie 5,1% PKB, w 2025 obniży się do 4,2% PKB i będzie się stopniowo poprawiał do 3% PKB do 2028.
 • Zdaniem ekspertów agencji obciążenie długiem publicznym rośnie, ale pozostaje umiarkowane i zgodne z medianą dla krajów z analogicznym poziomem ratingu. Relacja długu publicznego do PKB wzrośnie z 49% w 2023 do blisko 59% w 2028, a następnie ustabilizuje się na tym poziomie.
 • W ocenie Moody’s, Polska jest narażona na ryzyko wydarzeń geopolitycznych w związku z wojną w Ukrainie, jednak jest ono ograniczane przez członkostwo Polski w UE i NATO oraz obecność wojsk NATO. Agencja zwróciła także uwagę, że wydatki na obronność w relacji do PKB w Polsce należą do najwyższych wśród krajów NATO.

NBP: Inflacja bazowa powyżej celu w całym horyzoncie projekcji – M. Kightley.

 • Narodowy Bank Polski (NBP) zakłada, że inflacja bazowa będzie się nadal obniżać, ale w 2024 pozostanie dość wysoka – powiedziała wiceprezes banku centralnego M. Kightley. Dodała, że w scenariuszach NBP inflacja bazowa pozostaje powyżej celu inflacyjnego w całym horyzoncie projekcji.
 • W ocenie M. Kightley, utrzymywanie stóp procentowych bez zmian wynika z oczekiwań dynamicznego wzrostu konsumpcji w reakcji na wzrost realnych wynagrodzeń. Będzie to czynnik ograniczający spadek inflacji bazowej.
 • Zdaniem wiceprezes NBP, aby doszło do obniżki stóp procentowych w tym roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) musiałaby mieć przekonanie, że presja popytowa nie będzie tak silna jak oczekuje tego NBP, a inflacja będzie pod kontrolą.

Prezes NBP A. Glapiński będzie apelował do premiera D. Tuska o zakończenie sporu.

 • W wywiadzie dla dziennika Financial Times prezes NBP A. Glapiński stwierdził, że nie jest gotowy do rezygnacji, gdyż byłoby to „przyznaniem się do winy”, ale wyraził gotowość do spotkania i rozmowy z premierem w celu wyjaśnienia nieporozumień. Jeżeli jego oferta rozejmu zostanie odrzucona, to prezes A. Glapiński jest gotów bronić swoich działań przed Trybunałem Stanu.

MF: Nie ma możliwości podniesienia kwoty wolnej od podatku PIT w 2025 – A. Domański.

 • Na chwilę obecną nie ma miejsca aby kwota wolna od podatku PIT wzrosła do PLN60tys. w przyszłym roku – powiedział minister finansów A. Domański. Resort będzie oceniał, czy będzie to możliwe w 2026.
 • To wypowiedź wspierająca polski rynek długu. Od czasu wyborów odbyliśmy około 4-5 roadshows wśród inwestorów zagranicznych i nie widać poprawy nastawienia do polskiego długu. Wciąż finansowanie polskich potrzeb pożyczkowych odbywa się głównie z krajowych oszczędności. Dane MinFin wskazują, że w styczniu czyli pod kwartale od wyborów zagraniczni inwestorzy nie zaczęli kupować polskiego długu w PLN, jedynie obligacje w twardych walutach, ale to mało optymistyczne dla Polski której dług przed 2015 rokiem był postrzegana jako alternatywa dla niemieckich Bundów.

Część detalistów deklaruje utrzymanie cen żywności bez zmian po podwyżce VAT.

 • Duża sieci marketów zapowiedziały, że w kwietniu utrzyma ceny ponad 1600 produktów (m.in. owoce, warzywa, nabiał, mięso) na dotychczasowym poziomie, pomimo zakończenia obowiązywania zerowej stawki podatku VAT na żywność.
 • Trwająca między dużymi sieciami handlowymi wojna cenowa powoduje, że część detalistów nie podniesie cen żywności proporcjonalnie do wzrostu stawek VAT. W efekcie wpływ przywrócenia VAT na żywność na inflację CPI może okazać się niższy niż 0,9pp szacowane przez NBP.
 • Minister finansów A. Domański ocenił, że potencjalne podwyżki cen po przywróceniu VAT na żywność będą umiarkowane, gdyż obserwujemy spadające ceny na rynkach światowych oraz ograniczenie marż.

Koniunktura gospodarcza w marcu nieznacznie korzystniejsza niż w lutym.

 • Według danych GUS w marcu w większości obszarów gospodarki wskaźniki koniunktury poprawiły się lub były zbliżone do odnotowanych w lutym. Potwierdza to, że gospodarka znajduje się w fazie ożywienia. Szacujemy, że w 1kw24 wzrost PKB przekroczy 2%r/r, a  w całym 2024 wyniesie ok. 3%.

MF zaoferuje jutro obligacje za PLN5-7mld.

 • Na jutrzejszej aukcji sprzedaży Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje do sprzedaży 5 serii obligacji o łącznej wartości PLN5-7mld.

Podaż pieniądza wzrosła w lutym o 7,4%r/r.

 • Podaż pieniądza mierzona agregatem M3 wzrosła w lutym o 7,4%r/r, po wzroście o 7,7%r/r w styczniu – poinformował NBP. W ujęciu transakcyjnym (po wyeliminowaniu zmian z tytułu wyceny) depozyty gospodarstw domowych zwiększyły się względem stycznia o PLN16,3mld (12,2%r/r), a depozyty firm o PLN0,3mld (4,4%r/r). Z kolei kredyty dla gospodarstw domowych zwiększyły się względem poprzedniego miesiąca o PLN3,1mld (+2,1%r/r), a kredyty dla przedsiębiorstw o PLN1,8mld (-0,9%r/r).

Komentarz rynkowy

Stopniowe umocnienie dolara i obligacji zagranicznych, słabszy złoty.

 • Ubiegły tydzień przyniósł dalszy spadek €/US$, w pobliże 1,08. Dolarowi prawdopodobnie pomogła m.in. niespodziewana obniżka stóp w Szwajcarii oraz sygnały osłabiania yuana przez chińskie władze. Dolar, co prawda wyraźnie osłabił się po posiedzeniu Fed, ale już następnego dnia odrobił straty. Kurs €/PLN roz,począł ubiegły tydzień ponad 4,30 i szybko dotarł do 4,3250. Złoty pozostał jednak w marę stabilny, chociaż dolar kontynuował umocnienie. Prawdopodobnie krajowej walucie pomogły m.in. kolejne solidne dane z kraju, po których złoty umocnił się też na tle regionu.
 • Na bazowych rynkach długu w ubiegłym tygodniu trwało umocnienie. Amerykańskie i niemieckie papiery zyskały 10-12pb. To efekt utrzymania trzech obniżek stóp w tym roku w projekcjach Fed, pomimo podniesienie projekcji inflacji. SPW również osłabiły się. Na krótkim końcu to efekt ww. danych z kraju, na długim ogólnego osłabienia popytu na lokalne aktywa.

€/PLN powinien wrócić poniżej 4,30.

 • Ten tydzień jest dosyć ubogi w dane z głównych gospodarek. Dlatego nie spodziewamy się dalszego spadku €/US$. Para powinna przejść w trend boczny lub lekko wzrosnąć. Do pozbywania się dolara mogą zachęcać próby umocnienia juana wobec US$ przez chiński bank centralny, po tym jak w ub. tygodniu Chiny dokonały dokładnie odwrotnej operacji. Wsparciem dla euro jest też poprawa PMI w strefie euro. Technicznie kurs €/US$ ma pole do powrotu do około 1,0950 w najbliższych dniach. Prawdopodobnie €/US$ zbliży się do 1,10, ale nastąpi to raczej już w kwietniu. Na ruch ponad 1,10 na razie nie liczymy.
 • Zachowanie złotego w najbliższych dniach powinno zależeć od sytuacji na €/US$. Wyhamowanie umocnienia dolara powinno pozwolić na zejście €/PLN poniżej 4,30 w tym tygodniu. Presja na wzrost €/PLN wygasła jeszcze w ubiegłym tygodniu mimo dalszego umocnienia dolara. Nadal liczymy też, że €/PLN podejmie próby pogłębienia ostatnich dołków, choć może to nastąpić dopiero w kwietniu.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4.20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, a wkrótce napłynie pierwsza duża transza środków z KPO. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach z uwagi na stopniowe zdejmowanie tarcz antyinflacyjnych. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Bazowe rynki długu w trendzie bocznym.

 • W tym tygodniu spodziewamy się stabilizacji na bazowych rynkach długu. Obligacje umocniły się w reakcji na Fed już w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu nie będzie istotnych danych czy wydarzeń. W horyzoncie około miesiąca, kluczowe będzie czy marcowe dane pokażą czy inflacja bazowa wraca na tory wolniejszego wzrostu (jak w 4kw23), co przywróci wiarę w większe cięcia w USA. Problemem dla dłuższych obligacji w USD jest debata rynkowa nt wyższj stopy docelowej niż obecnie wskazuje Fed. Więcej przekonania mamy co do cięć w Europie, gospodarka jest słabsza a wypowiedzi jednoznacznie łagodne, nawet ze strony jastrzębi.
 • Presja na wzrost rentowności SPW powinna w tym tygodniu wygasnąć. Liczymy na niski odczyt krajowej inflacji CPI. Wygasła także presja na osłabienie złotego, co sugeruje stabilizację lub lekkie umocnienie długich SPW.
 • Nadal uważamy, że w najbliższych tygodniach dojdzie do zawężenia asset swapów. Popyt z kraju na dług pozostaje mocny przez rosnące oszczędności Polaków. Być może dołączy do niego zagranica, biorąc pod uwagę mocne aukcje krajowych SPW i euroobligacji. Podaż SPW będzie też prawdopodobnie mniejsza od wcześniejszych szacunków z uwagi na napływ środków z UE i planowane dalsze emisje euroobligacji.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.