Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Dziś kolejna obniżka stóp procentowych na Węgrzech. W marcu inflacja CPI prawdopodobnie przejściowo poniżej celu NBP.

Wiadomości zagraniczne

USA: Ostrożna retoryka Fed.

 • Cook z zarządu Fed powiedziała wczoraj, że bank centralny powinien przyjąć ostrożne podejście przy decyzjach o obniżkach stóp procentowych. Zauważyła spowolnienie inflacji i normalizację na rynku pracy, ale dodała, że normalny rynek pracy jest bardziej zbilansowany i płace rosną wolniej. Cook odnotowała spadek czynszów, co powinno prowadzić do wyhamowania inflacji w najbliższych miesiącach.
 • Cook stwierdziła, że Fed nie musi czekać do spadku inflacji do 2%, aby złagodzić politykę pieniężną, ale musi być przekonany, że trend inflacyjny jest korzystny, a inflacja zmierza do celu. Następnym krokiem Fed będzie obniżka stóp, ale moment rozpoczęcia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej pozostaje otwarty.
 • Prezes Fed z Chicago Goolsbee powiedział, że widzi w tym roku 3 obniżki stóp procentowych. Jego ocena znalazła się w medianie głosów członków FOMC odzwierciedlonych w wykresie kropkowym dot-plot. Goolsbeee dodał, że Fed znajduje się w okresie wymagającym zbilansowania w realizacji swojego podwójnego mandatu (stabilność cen i wsparcie rynku pracy/gospodarki).

CPB/KE: wzrost obrotów światowego handlu w styczniu.

 • Zgodnie z danymi holenderskiego CPB, przygotowywanymi na zlecenie KE, obroty w światowym handlu wzrosły w styczniu o 0,9%m/m w ujęciu odsezonowanym, po wzroście o 0,8% w grudniu. Dane CBP sugerują stopniowe ożywienie w gospodarce światowej na początku roku, co sygnalizują m.in. indeksy PMI z ostatnich miesięcy.

Węgry: dziś kolejna obniżka stóp procentowych.

 • Spodziewamy się, że na dzisiejszym posiedzeniu Narodowy Bank Węgier (MNB) obniży stopy procentowe o 75bp. Na ostatnim posiedzeniu w lutym główna stopa procentowa została obniżona o 100pb do 9%.
 • Kontynuacja cyklu łagodzenia polityki pieniężnej wynika z szybkiej dezinflacji (3,7%r/r w lutym, 0,7pp poniżej grudniowej projekcji inflacyjnej MNB) i rozczarowujących danych PKB za 4kw23 (0%r/r).

Dziś dane o zamówieniach na dobra trwałe i ceny domów w USA.

 • Dziś poznamy zamówienia na dobra trwałe w USA w lutym (nasza prognoza 1,0%m/m, konsensus 0,8%, poprzednio -6,2%), ceny domów w USA w styczniu (nasza prognoza 0,2%m/m I 6,3%r/r, poprzednio 0,2% I 6,1%).

Wiadomości krajowe

RPP: W marcu inflacja może być poniżej 2,5%r/r – J. Tyrowicz.

 • Niewykluczone, że w marcu inflacja obniży się poniżej 2,5%r/r – powiedziała J. Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Zwróciła jednak uwagę, że ceny usług rosną w tempie zbliżonym do 7%r/r, a inflacja bazowa mniej więcej dwukrotnie przekracza cel inflacyjny. Zdaniem Tyrowicz, Rada nie kontroluje procesów, które zależą od polityki pieniężnej.
 • Według naszych wstępnych szacunków inflacja CPI obniżyła się w marcu w okolice 2%r/r, a inflacja bazowa spadła poniżej 5%r/r. Główny wskaźnik inflacji najprawdopodobniej osiągnął tegoroczne minimum w tym miesiącu.

Sejm kontynuuje prace nad postawieniem prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.

 • Wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP A. Glapińskiego przed Trybunałem Stanu zostanie złożony w Sejmie dziś o 12:00 – poinformował szef sejmowej komisji finansów publicznych J. Cichoń. Poseł dodał, że do poniedziałku rano pod wnioskiem podpisało się 185 posłów (wymagana ilość podpisów to 115).
 • Wniosek trafi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie w ramach którego m.in. prezes A. Glapiński będzie miał 30 dni na pisemne odniesienie się do stawianych zarzutów. Spodziewamy się, że prace komisji będą długotrwałe, a sprawozdanie komisji wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu poznamy za kilka miesięcy.
 • Dopiero po zakończeniu prac komisji i przedstawieniu wniosku o TS Sejm będzie głosował nad uchwałą w tej sprawie. Uchwała jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Podjęcie uchwały powoduje zawieszenie w czynnościach osoby pociągniętej do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.
 • Minister finansów A. Domański wyraził wczoraj zadowolenie, że rynek zareagował spokojnie na doniesienia w sprawie wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP. Zwrócił uwagę na stabilność PLN, wycen polskich obligacji oraz utrzymanie polskiego ratingu przez Moody’s.

Pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw w 2023.

 • Wynik finansowy brutto przedsiębiorstw niefinansowych był w 2023 o 6,8% niższy niż w 2022 – poinformował GUS. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 4,7%r/r, ale koszty sprzedanych produktów zwiększyły się o 5,5%r/r. W efekcie wynik finansowy na sprzedaży spadł o 4,5% względem 2022. Pogorszyły się także wyniki na pozostałej działalności operacyjnej oraz na operacjach finansowych. Niższe niż w 2022 były w ubiegłym roku wskaźniki rentowności sprzedaży brutto (5,5% vs. 6,0%), a wskaźnik poziomu kosztów wzrósł do 94,6% z 94,0% w 2022.

EBI planuje pożyczyć Polsce w 2024 nie mniej niż €5mld.

 • Planujemy w 2024 udzielić Polsce finansowania na poziomie nie mniejszym niż €5mld – poinformowała wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) T. Czerwińska. EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowego finansowego wsparcia dużych inwestycji w krajach członkowskich.

MF: Polska otrzymała w lutym €216mln środków z UE.

 • W lutym napłynęło do Polski €216mln środków z UE, wobec €1977mln w styczniu – poinformowało Ministerstwo Finansów. Z tytułu Polityki Spójności przekazano €138mln, a na Wspólną Politykę Rolną €78mln. Nie odnotowano transferu w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-27. W lutym składka członkowska Polski do budżetu UE wyniosła €594mln.

Komentarz rynkowy

Wyższe rentowności i €/US$, umocnienie złotego.

 • Kurs €/US$ rozpoczął tydzień od umiarkowanego wzrostu z 1,08 do 1,0850. Do ostatnich szczytów po posiedzeniu Fed (1,0950) nadal sporo brakuje. Słabszy dolar pozwolił na umocnienie złotego. Para €/PLN jest rano blisko 4,30, ale do próby przełamania tego poziomu jak na razie nie doszło. Złoty od kilku dni umacnia się też na tle regionu, prawdopodobnie po serii udanych danych z kraju.
 • Na rynkach bazowych obligacji dominowały wczoraj wzrosty rentowności. Niemiecka krzywa podniosła się 5-6pb, wsparta bardziej optymistycznym wynikiem Ifo w Niemczech niż fatalne PMI z tego kraju. W USA wzrosty rentowności były o połowę niższe. Długie SPW również straciły, około 3pb. Na krótkim końcu bez dużych zmian, ale w tym segmencie ruch nastąpił w ubiegłym tygodniu po danych z kraju.

Stopniowy wzrost €/US$, €/PLN poniżej 4,30.

 • Nadal oczekujemy, że w tym tygodniu będziemy obserwować albo stabilizację €/US$ lub niewielki wzrost kursu. Do pozbywania się dolara mogą zachęcać próby umocnienia juana wobec US$ przez chiński bank centralny, po tym jak w ub. tygodniu Chiny dokonały odwrotnej operacji. Wsparciem dla wspólnej waluty jest też poprawa PMI w strefie euro oraz zaskakująco dobry wynik niemieckiego Ifo. Technicznie kurs €/US$ ma pole do powrotu do około 1,0950 w najbliższych dniach. Prawdopodobnie €/US$ zbliży się do 1,10, ale nastąpi to raczej w kwietniu. Na ruch ponad 1,10 na razie nie liczymy.
 • Stabilny lub nieco słabszy dolar powinien w tym tygodniu wspierać dalszy spadek €/PLN, podobnie jak seria solidnych danych krajowych. Powinno to pozwolić na zejście €/PLN poniżej 4,30 w tym tygodniu. Nadal liczymy też, że €/PLN podejmie próby pogłębienia ostatnich dołków, choć może to nastąpić dopiero w kwietniu.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4.20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, a wkrótce napłynie pierwsza duża transza środków z KPO. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach z uwagi na stopniowe zdejmowanie tarcz antyinflacyjnych. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Bazowe rynki długu w trendzie bocznym.

 • W tym tygodniu spodziewamy się stabilizacji notowań Treasuries. Większe pole do wzrostów rentowności widać na krzywej niemieckiej, bo wynik Ifo sugeruje, że sytuacja gospodarcza za naszą granicą jest nieco lepsza niż sugerował to wynik PMI (szczególnie przemysłowego). W horyzoncie około miesiąca, kluczowe będzie czy marcowe dane pokażą czy inflacja bazowa wraca na tory wolniejszego wzrostu (jak w 4kw23), co przywróci wiarę w większe cięcia w USA. Problemem dla dłuższych obligacji w USD jest debata rynkowa nt. wyższej stopy docelowej niż obecnie wskazuje Fed. Więcej przekonania mamy co do cięć w Europie, gospodarka jest słabsza a wypowiedzi jednoznacznie łagodne, nawet ze strony jastrzębich członków EBC.
 • Na SPW spodziewamy się uspokojenia co najmniej do danych o inflacji z kraju. Długie SPW powinny śledzić rynki bazowe co nie sugeruje dużych zmian kierunkowych. Prawdopodobnie niski odczyt krajowej inflacji CPI powinien z kolei ustabilizować lub wzmocnić krótki koniec po ubiegłotygodniowej przecenie.
 • Nadal uważamy, że w najbliższych tygodniach dojdzie do zawężenia asset swapów. Popyt z kraju na dług pozostaje mocny przez rosnące oszczędności Polaków. Być może dołączy do niego zagranica, biorąc pod uwagę mocne aukcje krajowych SPW i euroobligacji. Podaż SPW będzie też prawdopodobnie mniejsza od wcześniejszych szacunków z uwagi na napływ środków z UE i planowane dalsze emisje euroobligacji.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.