Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Spokojna reakcja rynków na formalny wniosek o postawienie Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.

Wiadomości zagraniczne

USA: Umiarkowane wzrosty cen domów.

 • Indeks cen domów S&P/Case-Shiller w 20 największych miastach USA wzrósł w styczniu o 6,6%r/r i 0,1%m/m w ujęciu odsezonowanym, zgodnie z konsensusem oraz po 6,2% i 0,3% miesiąc wcześniej. Miesięczne tempo wzrostu pozostaje w trendzie spadkowym od połowy 2023 roku, w lokalnym szczycie w lipcu 2023 sięgało 1%m/m. Spowolnienie wzrostów cen domów przekłada się na niższą dynamikę czynszów, które – także z uwzględnieniem czynszów własnych - stanową istotną część koszyka inflacji konsumenckiej. Można się spodziewać spowolnienia wzrostów w tej kategorii, co sygnalizowały już ostatnie dane CPI za luty.
 • Wyhamowanie wzrostów cen nieruchomości widać także w indeksie średnich cen domów jednorodzinnych FHFA, który spadł w styczniu o 0,1%m/m, poniżej oczekiwań zakładających wzrost o 0,3% oraz po wzroście o 0,1% w grudniu. W przypadku tego indeksu również zarysował się trend spadkowy z lokalnym szczytem 0,8%m/m w lipcu 2023.

USA: Odbicie zamówień na dobra trwałe w lutym. Słabsze nastroje konsumentów w marcu.

 • Zamówienia na dobra trwała w lutym wzrosły o 1,4%m/m i zdecydowanie przebiły konsensusu zakładający spadek o 1%. Miesiąc wcześniej zamówienia spadły o 6,9%, po korekcie w dół z -6,2%. Po wyłączeniu środków transportu, zmiany były znacznie łagodniejsze – wzrost o 0,5%m/m w lutym, blisko oczekiwań 0,4% oraz po spadku o 0,3% miesiąc wcześniej. Wahnięcie w lutym wynikało z dużych zmian w kategorii transport lotniczy: zamówienia na samoloty cywilne wzrosło o 24,6%m/m, po spadku o 63,5% miesiąc wcześniej, a zamówienia na samoloty wojskowe wzrosło o 9,8%, po spadku o 0,3% miesiąc wcześniej.
 • Nastroje konsumentów w marcu według Conference Board pozostały stabilne biorąc pod uwagę zrewidowane dane (104,7pkt. w marcu po 104,8pkt. w lutym), jednakże wstępne dane za luty zostały mocno zrewidowane w dół z 106,7pkt. i zapewne wpłynęły na uformowanie się konsensusu rynkowego 107pkt.

Niemcy: Wciąż słabe nastroje niemieckich konsumentów.

 • Kwietniowy indeks nastrojów konsumentów wg badania GfK (-27,4pkt.) nieznacznie się poprawił w stosunku do marca (-28,8pkt.) i był bliski konsensusu -28pkt. W strukturze indeksu (dane dostępne do marca) negatywne oceny dotyczyły kształtowania się oczekiwanych cen i dochodów i skłonności do zakupów, a pozytywne – skłonności do oszczędzania. Oczekiwania dotyczące dochodów istotnie się poprawiały w poprzednich miesiącach, co można wiązać z hamowaniem inflacji.
 • Ożywienie koniunktury w Niemczech w trakcie br. będzie zależeć od decyzji gospodarstw domowych i przeznaczenia wyższych dochodów realnych na konsumpcję lub odbudowę oszczędności.

Węgry: Obniżka stóp procentowych o 75pb do 8,25%.

 • Zgodnie z oczekiwaniami większości analityków, Narodowy Bank Węgier (MNB) obniżył stopy procentowe o 75pb, w tym główną 3-miesięczną stopę depozytową do 8,25%. W lutym MNB obniżył stopy procentowe o 100pb. Zmiana wynikała z korzystnych prognoz inflacji i obniżenia prognoz wzrostu PKB.
 • Retoryka MNB pozostała jastrzębia i wskazuje na spowolnienie cyklu obniżek w 2kw24. W najbliższych miesiącach spodziewamy się dalszych obniżek, do poziomu 6,5% w końcu czerwca br.

Dziś decyzja Banku Szwecji, dane o inflacji w Hiszpanii. 

 • Dziś decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie Bank Szwecji, spodziewamy się, że podstawowa stopa procentowa pozostanie na poziomie 4,0%. Z danych poznamy wstępną inflację CPI w Hiszpanii w marcu (konsensus 0,6%m/m i 3,1%r/r, po 0,4%m/m i 2,8%r/r w lutym), dane o inflacji w całej strefy euro zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.

Wiadomości krajowe

Grupa posłów złożyła formalny wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.

 • Grupa posłów złożyła w Sejmie wniosek o postawienie prezesa NBP A. Glapińskiego przed Trybunałem Stanu (TS) w związku z zarzutami naruszeń Konstytucji RP i ustaw. We wniosku stwierdzono, że zarzuty stawiane są wyłącznie prezesowi banku centralnego, pomimo, że część zarzucanych czynów została popełniona wspólnie i  w porozumieniu z niektórymi członkami Zarządu i Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Prawo nie przywiduje pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej innych organów NBP.
 • Pierwsze posiedzenie sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK) w sprawie TS dla prezesa NBP może odbyć się na najbliższym posiedzeniu Sejmu tj. ok. 10-12 kwietnia – zapowiedział przewodniczący ODK Z. Gawlik. Marszałek Sejmu S. Hołownia ocenił, że postępowanie przez ODK dotyczące wniosku w sprawie prezesa NBP może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy.
 • Podczas zwołanej przez NBP konferencji członek zarządu banku P. Szałamacha stwierdził, że wniosek przeciwko prezesowi A. Glapińskiemu to próba złamania niezależności banku centralnego. Dyrektor departamentu prawnego NBP D. Szymanek zapowiedziała, że bank centralny odniesie się do wniosku o TS dla prezesa, kiedy wniosek dotrze do banku.

RPP: Obniżki stóp raczej w 2poł25 lub 2026 – G. Masłowska.

 • Przy braku nowych szoków, o obniżkach stóp procentowych można będzie myśleć w drugiej połowie 2025 lub na początku 2026 - ocenia członkini RPP G. Masłowska. Jej zdaniem, jest tak wiele czynników niepewności mogących podbijać inflację, że nie jest wykluczona możliwość podwyżki stóp pod koniec 2024. Wg Masłowskiej, utrzymywanie w obecnej sytuacji stóp proc. bez zmian sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Zdaniem Masłowskiej jest jeszcze pewna przestrzeń do aprecjacji złotego, którą można byłoby tolerować.

RPP: Inflacja wkrótce zacznie rosnąć – L. Kotecki.

 • Inflacja zacznie rosnąć w kwietniu-czerwcu i może osiągnąć poziom 7-8% lub nieco wyżej – uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) L. Kotecki. Przedstawiciel Rady zwrócił uwagę, że od ponad 30 miesięcy inflacja jest ponad celem NBP, a procesy inflacyjne w gospodarce nie skończyły się.

Niewielki spadek ogólnego wskaźnika koniunktury w marcu. Firmy nie planują większych zmian zatrudnienia.

 • Ogólny syntetyczny wskaźnik koniunktury wyniósł w marcu 96,9, wobec 97,8 w lutym – poinformował GUS. Gorsze niż w lutym oceny koniunktury formułowały firmy zajmujące się handlem hurtowym, transportem i magazynowaniem oraz informacją i telekomunikacją. Poprawiły się oceny w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i handlu detalicznym.
 • Z badania wynika, że w marcu 49,8% firm przetwórczych planowało wydatki inwestycyjne, podczas gdy w badaniu z października 2023 odsetek ten wynosił 44,3%. W przypadku budownictwa odsetek wzrósł odpowiednio do 34,8% z 29,8%.
 • Badania GUS wskazują, że formy planują utrzymać zatrudnienie na poziomie zbliżonym do obecnego, zarówno w przypadku pracowników łatwych jak i trudnych do zastąpienia. W odniesieniu do pracowników łatwych do zastąpienia częściej planowane jest ograniczenie niż zwiększenie zatrudnienia, z wyjątkiem przetwórstwa. W przypadku pracowników relatywnie trudnych do zastąpienia przeważają wskazania na zwiększenie zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i usługach. W porównaniu do badania z grudnia wyraźnie wzrósł odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia w obu kategoriach pracowników w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

EBI pożyczył Polsce €600mln.

 • Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Polsce finansowania w wysokości €600mldn w celu wzmocnienia gospodarki. Inwestycje ze środków EBI mają pobudzić rozwój cyfrowy i gospodarczy i uzupełniać środki pochodzące z dotacji UE.

MF sprzedał obligacje za PLN7,3mld.

 • Na wczorajszej aukcji Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało 5 serii obligacji za PLN7,3mld, przy popycie PLN8,6mld.

Komentarz rynkowy

Spokojny wtorek na rynkach.

 • Wtorek nie przyniósł większych zmian €/US$ i €/PLN. Inwestorzy prawdopodobnie czekają na dane o inflacji z USA i Polski, które poznamy w tym tygodniu. Inwestorzy nie wydają się też przejęci wnioskiem o postawienie Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.
 • Również na bazowych rynkach długu wtorek nie przyniósł istotnych zmian. Mocniej otworzyły się Treasuries, ale w ciągu dnia zmiany były już minimalne. Długie SPW natomiast zyskały odrabiając straty z dnia wcześniej (około 5pb). Na krótkim końcu zmiany niewielkie.

Lekkie osłabienie dolara, umocnienie złotego.

 • Uważamy, że w tym tygodniu €/US$ utrzyma się w trendzie bocznym lub niewielki wzrost kursu. Do pozbywania się dolara mogą zachęcać próby umocnienia juana wobec US$ przez chiński bank centralny, po tym jak w ub. tygodniu Chiny dokonały odwrotnej operacji. Wsparciem dla wspólnej waluty była poprawa PMI w strefie euro oraz zaskakująco dobry wynik niemieckiego Ifo. Technicznie kurs €/US$ ma pole do powrotu do około 1,0950 w najbliższych dniach. Prawdopodobnie €/US$ zbliży się do 1,10, ale nastąpi to raczej w kwietniu. Na ruch ponad 1,10 na razie nie liczymy.
 • Stabilny lub nieco słabszy dolar powinien w tym tygodniu wspierać dalszy spadek €/PLN, podobnie jak ostatnia seria solidnych danych krajowych. Powinno to pozwolić na zejście €/PLN poniżej 4,30 w tym tygodniu. Nadal liczymy też, że €/PLN podejmie próby pogłębienia ostatnich dołków, choć może to nastąpić dopiero w kwietniu.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4.20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, a wkrótce napłynie pierwsza duża transza środków z KPO. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach z uwagi na stopniowe zdejmowanie tarcz antyinflacyjnych. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Rynki długu nadal w trendzie bocznym.

 • Do końca tygodnia spodziewamy się stabilizacji Treasuries. Większe pole do wzrostów rentowności widać na krzywej niemieckiej, bo wynik Ifo sugeruje, że sytuacja gospodarcza za naszą granicą jest nieco lepsza niż sugerował PMI (szczególnie przemysłowy). W horyzoncie około miesiąca, kluczowe będzie czy marcowe dane pokażą czy inflacja bazowa wraca na tory wolniejszego wzrostu (jak w 4kw23), co przywróci wiarę w większe cięcia w USA. Problemem dla dłuższych obligacji w US$ jest debata rynkowa nt. wyższej stopy docelowej niż obecnie wskazuje Fed. Więcej przekonania mamy co do cięć w Europie, gospodarka jest słabsza a wypowiedzi jednoznacznie łagodne, nawet ze strony jastrzębich członków EBC.
 • Na SPW oczekujemy stabilizacji co najmniej do danych o inflacji z kraju. Długie SPW powinny podążać za rynkami bazowymi, co nie sugeruje dużych zmian kierunkowych. Prawdopodobnie niski odczyt krajowej inflacji CPI powinien z kolei ustabilizować lub wzmocnić krótki koniec po ubiegłotygodniowej przecenie.
 • Nadal uważamy, że w najbliższych tygodniach dojdzie do zawężenia asset swapów. Popyt z kraju na dług pozostaje mocny przez rosnące oszczędności Polaków. Być może dołączy do niego zagranica, biorąc pod uwagę mocne aukcje krajowych SPW i euroobligacji. Podaż SPW będzie też prawdopodobnie mniejsza od wcześniejszych szacunków z uwagi na napływ środków z UE i planowane dalsze emisje euroobligacji.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.