Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Rozczarowujące dane z Niemiec. UE zaakceptowała pierwszy wniosek Polski o płatność z KPO.

Wiadomości zagraniczne

USA: Ostrożny Waller z Fed. Dziś rewizja danych PKB za 4kw23.

 • Prezes Fed z St. Luis C. Waller powiedział, że Fed nie powinien się śpieszyć z obniżkami stóp procentowych w warunkach „lepkiej” inflacji i mocnego wzrostu gospodarczego i odpornego rynku pracy. Według niego Fed powinien poczekać na nowe dane o inflacji, te z początku roku zaskoczyły po wyższej stronie i nie uzasadniają pośpiechu w obniżkach stóp procentowych.
 • Dziś poznamy rewizję amerykańskiego PKB za 4kw23 (poprzednio 3,2%kw/kw w ujęciu SAAR) oraz finalne dane o nastrojach konsumentów wg Uniwersytetu Michigan w marcu (wstępnie 76,5pkt.).

Strefa euro: lekka poprawa nastrojów w gospodarce w marcu.

 • Indeks nastrojów w gospodarce ESI, raportowany przez Komisję Europejską na podstawie badań 25tys. firm, nieznacznie poprawił się w marcu (96,3pkt.) w porównaniu z lutym (95,5pkt.) i był blisko konsensusu 96,2pkt. W strukturze indeksu poprawiły się wciąż nieco minorowe nastroje konsumentów (-14,9pkt. w porównaniu z -15,5pkt. miesiąc wcześniej). Podobna zmiana dotyczyła przemysłu (-8,8pkt. w porównaniu z -9,4pkt. poprzednio). W niewielkim stopniu poprawiły się dobre nastroje w usługach (6,3pkt. w marcu po 6,0pkt. w lutym), choć analitycy zakładali wyraźniejszą poprawę tego komponentu (konsensus 7,8pkt.).
 • Odczyt indeksu jest zbieżny innymi wskaźnikami wyprzedzającym takimi jak PMI czy badania konsumentów wg GfK. Sugerują istotnie lepszą koniunkturę w europejskich usługach niż przemyśle i stopniową poprawę oczekiwań konsumentów, którzy korzystają z umocnienia dochodów realnych w związku z hamowaniem inflacji przy rosnących płacach nominalnych.
 • Wczorajsze wstępne dane o inflacji w Hiszpanii były zbieżne z oczekiwaniami. Indeks cen HICP wzrósł o 1,3%m/m i 3,2%r/r przy oczekiwaniach 1,4% i 3,3%, choć przyśpieszył w stosunku do lutego (0,4%m/m i 2,9%r/r).

Niemcy: Fatalne wyniki sprzedaży detalicznej w lutym.

 • Sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła w lutym o 1,9%m/m, zdecydowanie poniżej konsensusu +0,4% oraz po -0,4%w styczniu, po minimalnej rewizji w dół z -0,3%. Był to czwarty z rzędu spadek miesięczny. W ujęciu rocznym sprzedaż spadła o 2,7%r/r. Dane o nastrojach konsumenckich wg GfK publikowane w tym tygodniu sygnalizowały poprawę warunków do oszczędzania, przy utrzymaniu słabych ocen dotyczących skłonności do zakupów.
 • Dane o sprzedaży detalicznej obniżają szanse na ożywienie napędzane przez konsumpcję prywatną.

UE- Ukraina: kompromis w sprawie przedłużenia liberalizacji handlu z Ukrainą.

 • Belgijska prezydencja w Radzie UE poinformowała o wypracowaniu przez ambasadorów krajów członkowskich przy UE kompromisu w sprawie przedłużenia liberalizacji handlu z Ukrainą, która ma obowiązywać przez kolejny rok od 6 czerwca br. Przyjęte poprawki częściowo uwzględniają uwagi zgłoszone przez Polskę dot. roku 2021 jako referencyjnego przy ustaleniu ograniczeń w imporcie produktów rolnych z Ukrainy – jaj, drobiu, cukru, zbóż i miodu. W kompromisowym rozwiązaniu kwoty importowe będą kalkulowane od czerwca 2021 do grudnia 2023 (Polska postulowała uwzględnienie całego 2021 roku).

Wiadomości krajowe

MFiPR: Rada UE pozytywnie zaopiniowała pierwszy wniosek o płatność z KPO.

 • Rada Unii Europejskiej (UE) pozytywnie zaopiniowała pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej J. Szyszko. Polska złożyła wniosek o pierwszą płatność z KPO na kwotę €6,3mld w grudniu ubiegłego roku.

NBP: Prezes A. Glapiński wysłał list do premiera D. Tuska.

 • Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że zapowiadany w jednym z ostatnich wywiadów prezesa list A. Glapińskiego do premiera D. Tuska został wysłany. Celem jest zakończenie coraz bardziej zaciekłego sporu, który w ocenie prezesa NBP szkodzi międzynarodowemu wizerunkowi Polski.

RPP: Wojna cenowa może częściowo zniwelować wzrost VAT na żywność – L. Kotecki.

 • Wyższy VAT będzie odczuwalny, ale wojna cenowa może zaabsorbować część wzrostów cen żywności – powiedział członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP), w kontekście przywrócenia VAT na żywność od kwietnia. Kotecki powtórzył, że spadek inflacji poniżej 2,5% w marcu będzie krótkotrwały.

MKiŚ: Decyzja w sprawie cen energii jednak po świętach.

 • Po świętach na obrady rządu trafi pakiet ustaw związany z cenami energii – poinformowała minister klimatu i środowiska P. Hennig-Kloska. Resort ma zaproponować nowe naliczenie taryf, gdyż w ocenie ministerstwa jest przestrzeń do ich obniżek. Zapowiedziano także wprowadzenie bonu energetycznego dla osób z najniższymi dochodami.

S&P obniża prognozę wzrostu PKB Polski w 2024.

 • Agencja ratingowa S&P obniżyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2024 o 0,3pkt. proc. do 2,8%, a  w 2025 spodziewa się wzrostu o 3,1%. S&P oczekuje średniorocznego wzrostu cen w 2024 w wysokości 5,4%, a  w kolejnych dwóch latach odpowiednio 4,1% i 3,7%. W ocenie agencji, stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian (na poziomie 5,75%) do końca 2024, a  w 2025 spodziewa się trzech obniżek łącznie o 100pb. Do końca 2026 stopa referencyjna spadnie do 3%.
 • Nasze prognozy procesów gospodarczych i cenowych są zbliżone do scenariusza przedstawionego przez S&P. Podobnie widzimy również perspektywy polityki pieniężnej, przy czym - w naszej ocenie - docelowa stopa procentowa ukształtuje się najprawdopodobniej wyżej niż oczekuje tego agencja.

KE: Do 2030 fundusze spójności podbiją polski PKB nawet o 6%.

 • Programy z polityki spójności UE na lata 2014-20 i 2021-27 mogą zwiększyć PKB Polski w 2030 nawet o 6% w stosunku do sytuacji bez wsparcia z unijnego budżetu – wynika z raportu Komisji Europejskiej (KE) na temat efektów unijnej polityki spójności.

KE: Niewielka poprawa nastrojów i spadek oczekiwań inflacyjnych w Polsce w marcu.

 • Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (ESI) wyniósł w marcu 101,8pkt., wobec 101,5pkt. – poinformowała Komisja Europejska (KE). Poprawa nastąpiła w przemyśle oraz usługach.
 • Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych obniżył się do 21,5pkt. z 23.1pkt. miesiąc wcześniej.

Eurostat: Wysoki wzrost kosztów pracy w Polsce w 2023.

 • W 2023 koszty pracy wzrosły w Polsce o 12,4%, przy średnim wzroście w UE o 5,3% - poinformował Eurostat. Najniższe godzinowe koszty pracy odnotowano w Bułgarii (€9,3), Rumunii (€11,0) i na Węgrzech (€12,8), a najwyższe w Luksemburgu (€53,9), Danii (€48,1) i Belgii (€47,1). W Polsce było to €14,5.
 • Wysoka inflacja, napięty rynek pracy i dynamiczny wzrost płacy minimalnej sprzyjają szybkiemu wzrostowi wynagrodzeń w Polsce, co może stopniowo ograniczać lokowanie w naszym kraju inwestycji zagranicznych bazujących na niskich kosztach pracy. Polska wciąż należy jednak do krajów UE z najtańszą siłą roboczą.

Komentarz rynkowy

Na rynkach nadal spokojnie.

 • Środa nie przyniosła przełomu jeżeli chodzi o notowania €/US$. Kurs minimalnie przesunął się niżej. Inwestorzy prawdopodobnie nadal czekają na istotniejsze dane jak publikowane dziś zrewidowane wyniki amerykańskiego PBK za 4kw23. Na złotym również ograniczone ruchy. Wczoraj para przesunęła się z 4,3120 do 4,3160. W tym przypadku inwestorzy mogą czekać na jutrzejsze dane o inflacji z Polski.
 • Nieco więcej działo się na europejskim rynku długu. Dominowały spadki rentowności, 4-5pb na krzywej niemieckiej. Na amerykańskiej krzywej ruchy były o połowę mniejsze. Nadal jednak oznacza to, że np. niemiecka 2latka utrzymuje się w trendzie bocznym od około tygodnia. Na SPW umocnienie długiego końca o około 5pb, 2latki praktycznie bez zmian.

€/US$ w trendzie bocznym. Domykanie pozycji w złotym przed świętami.

 • Od początku tygodnia nie widać większej gotowości inwestorów do budowania większych pozycji na wzrost czy spadek €/US$. Sytuację mogą nieco zmienić publikowane dziś i jutro dane, ale na duże ruchy przed świętami się już nie zanosi. Nadal spodziewamy się, że €/US$ zbliży się do 1,10, ale nastąpi to już w kwietniu, możliwe, że w drugiej połowie.
 • Inwestorzy na razie raczej redukują długie pozycje w złotym przed świętami i raczej nie zmieni się to już dziś i jutro. Nie spodziewamy się większego osłabienia złotego, bo inwestorzy mają świadomość dużych napływów z UE w kwietniu. Po świętach popyt na PLN powinien się poprawić w oczekiwaniu na wspomniane napływy. Powinno to pozwolić na zejście €/PLN poniżej 4,30. Nadal liczymy też, że €/PLN w kwietniu podejmie próby pogłębienia ostatnich dołków.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4.20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, a wkrótce napłynie pierwsza duża transza środków z KPO. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach z uwagi na stopniowe zdejmowanie tarcz antyinflacyjnych. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Rynki długu w trendzie bocznym przed świętami.

 • Do końca tygodnia liczymy na stabilizację bazowych rynków długu. Inwestorzy z rezerwą podeszli do ostatnich danych Ifo z Niemiec, a publikowane dziś i jutro odczyty nie powinny zaskoczyć na tyle, aby ktoś chciał budować duże pozycje kierunkowe na okres świąt. W horyzoncie około miesiąca, kluczowe będzie czy marcowe dane pokażą czy inflacja bazowa wraca na tory wolniejszego wzrostu (jak w 4kw23), co przywróci wiarę w większe cięcia w USA. Problemem dla dłuższych obligacji w US$ jest debata rynkowa nt. wyższej stopy docelowej niż obecnie wskazuje Fed. Więcej przekonania mamy co do cięć w Europie, gospodarka jest słabsza a wypowiedzi jednoznacznie łagodne, nawet ze strony jastrzębich członków EBC.
 • Chociaż zmienność na długich SPW jest generalnie większa niż na rynkach bazowych, to nadal odbywa się w ramach szerszej konsolidacji. Raczej nie zmieni się to przed świętami. Długie SPW powinny nadal podążać za rynkami bazowymi, co nie sugeruje dużych zmian kierunkowych. Prawdopodobnie niski odczyt krajowej inflacji CPI powinien z kolei ustabilizować lub wzmocnić krótki koniec.
 • Nadal uważamy, że w najbliższych tygodniach dojdzie do zawężenia asset swapów. Popyt z kraju na dług pozostaje mocny przez rosnące oszczędności Polaków. Być może dołączy do niego zagranica, biorąc pod uwagę mocne aukcje krajowych SPW i euroobligacji. Podaż SPW będzie też prawdopodobnie mniejsza od wcześniejszych szacunków z uwagi na napływ środków z UE i planowane dalsze emisje euroobligacji.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).