Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Dane o inflacji z USA i krajów strefy euro. Polska inflacja w marcu poniżej celu NBP.

Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych!

Wszystkim Czytelnikom składamy najlepsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych! Następny Dziennik ING ukaże się we wtorek.

 

Wiadomości zagraniczne

USA: Wymarzona rewizja PKB za 4kw23 – wzrost w górę, inflacja w dół. Niezłe dane wysokiej częstotliwości.

 • Departament Handlu podał w III wyliczeniu, że wzrost PKB w USA w 4kw23 wyniósł 3,4%kw/kw w ujęciu odsezonowanym i zanualizowanym SAAR w porównaniu z 3,2% w II wyliczeniu. Oznacza to, że gospodarka amerykańska hamowała pod koniec 2023 dosyć łagodnie, po imponującym wzroście o 4,9% w 3kw23. W rewizji danych podniesiono wzrost konsumpcji do 3,3%kw/kw z 3,1% i lekko obniżono wzrost bazowego deflatora konsumpcji prywatnej PCE do 2,0%kw/kw z 2,1%.
 • Spodziewamy się, że wydatki konsumpcyjne pozostaną głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA w 1kw24, co wynika z dobrej kondycji rynku pracy i optymizmu konsumentów. Wczorajsze dane tygodniowe o rynku pracy nie przyniosły istotnych zmian (210tys. nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, blisko konsensusu 212tys. i poprzedniego odczytu na tym samym poziomie). Natomiast indeks nastrojów konsumentów wg Uniwersytetu Michigan finalnie wyniósł 79,4pkt. w marcu i wyraźnie przebił oczekiwania 76,5pkt. i poprawił się w stosunku do lutego (76,5pkt.). W tych danych znalazły się również dobre wiadomości dla Fed – oczekiwana inflacja w horyzoncie 1 rok naprzód spadła do 2,9% z 3,0% miesiąc wcześniej, a inflacja oczekiwana dłuższym terminie spadła do 2,8% z 2,9%.
 • Dane dot. rynku nieruchomości sugerują odporność gospodarki amerykańskiej na wysokie stopy procentowe. Liczba umów na sprzedaż domów wzrosła w lutym o 1,6%m/m w ujęciu odsezonowanym, lekko powyżej konsensusu 1,5% oraz po spadku o 4,7% miesiąc wcześniej, po nieznacznej korekcie w górę z -4,9%. W ujęciu rocznym sprzedaż domów spadł o 2,2%r/r po spadku o 6,8% miesiąc wcześniej, ale był to jeden z najpłytszych spadków od prawie półtora roku. W lokalnym dołku w październiku 2022, sprzedaż spadała o 39%, od tego czasu systematycznie się odbudowuje, choć w każdym miesiącu od tego czasu była niższa niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej.

Strefa euro: Villeroy proponuje pierwszą obniżkę stóp EBC w kwietniu lub czerwcu.

 • Prezes Banku Francji F. Villeroy de Galhau powiedział, że EBC nie może ignorować ryzyk związanych z utrzymywaniem wysokich stóp procentowych zbyt długo i proponuje pierwszą obniżkę w kwietniu lub czerwcu. Villeroy dodał, że skoro nie ma obaw o powrót inflacji do celu 2%, to EBC może wspierać tzw. miękkie lądowanie gospodarki europejskiej. Według Villeroya ryzyka dla inflacji są obecnie zbilansowane, natomiast ryzyka dla wzrostu PKB są skierowane w dół. Według niego EBC działać niezależnie od decyzji Fed, bo chociaż cykle inflacyjne w USA i Europie są dosyć zbieżne, to nie mają takiego samych przyczyn, przebiegu czy poziomów.
 • W podobnym tonie wypowiedzieli się także Prezes Banku Włoch F. Panetta (polityka EBC ogranicza popyt) oraz w środę członek Rady Zarządzającej EBC P. Cipollone (jeśli dane pottwierdzą prognozy EBC o niższym wzroście i inflacji, to bank powinien być gotowy by szybko odkręcić swoje restrykcyjne nastawienie).
 • Wspomniani przedstawiciele EBC zaliczani są do gołębiego skrzydła w Radzie Zarządzającej EBC. Instrumenty rynkowe wyceniają obniżkę stóp EBC o 25pb w kwietniu z prawdopodobieństwem 10%, natomiast w czerwcu z prawdopodobieństwem 87%.

Dziś ważne dane z USA o inflacji bazowej PCE w lutym oraz dane o inflacji CPI m.in. we Francji i Włoszech w marcu.

 • Dziś poznamy dane o inflacji konsumenckiej PCE w USA za luty. Oczekiwania rynkowe skupiają się na odczycie tego deflatora w ujęciu bazowym i prawdopodobnym spadku tempa wzrostu do 0,3%m/m w lutym z 0,4% w styczniu.
 • Po środowych danych o inflacji CPI w marcu w Hiszpanii, dziś poznamy m.in. dane dla Francji (konsensus zakłada spadek HICP do 0,6%m/m i 2,8%r/r z 0,9% i 3,2% w lutym) i Włochy (konsensus zakłada odbicie HICP, ale z niskich poziomów: do 1,4%m/m i 1,5%r/r z odpowiednio 0,0% i 0,8%).

Wiadomości krajowe

Lokalny dołek inflacji w marcu.

 • Dziś o 10:00 GUS opublikuje szacunkowe dane (flash) o inflacji konsumenckiej w marcu. Prognozujemy, że inflacja CPI wyhamowała do 2,1%r/r z 2,8% w lutym, przy względnie stabilnych cenach żywności, paliw i energii względem lutego. Spodziewamy się natomiast, że tempo wzrostu inflacji bazowej z wyłączeniem cen energii pozostało wysokie (ok. 0,5%m/m), chociaż roczny wskaźnik powinien wyhamować w okolice 4,6%r/r.
 • Z dużym prawdopodobieństwem będzie to najniższy poziom inflacji w tym roku, a kolejne miesiące przyniosą jej wzrost. Oczekujemy, że w takich warunkach Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zachowa stopy procentowe NBP bez zmian do końca roku.

NBP: Profesjonalni progności oczekują utrzymywania się podwyższonej inflacji.

 • Według najnowszej ankiety NBP wśród profesjonalnych prognostów inflacja CPI wyniesie 4,3% w 2024, 4,1% w 2025 i 3,4% w 2026, a prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji CPI powyżej górnej granicy przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5%) wynosi 76% dla 2024, 67% dla 2025 i 49% dla 2026. Centralne prognozy wzrostu PKB wynoszą: 3,1% w 2024, 3,6% w 2025 i 3,4% w 2026.
 • Jesteśmy nieco bardziej optymistyczni, jeżeli chodzi o prognozy inflacji na 2024. Spodziewamy się średniorocznego wzrostu cen konsumpcyjnych w 2024 w okolicach 3,6-3,8%, a  w 2025 nieco powyżej 4%. Nasze prognozy wzrostu PKB wynoszą 3% w 2024 i 3,5% w 2025.

Komentarz rynkowy

Spadek €/US$ przyspiesza, ale złoty zyskuje.

 • Spadek €/US$ w czwartek przybrał na sile. Para dotarła z 1,0810 do 1,0770. Pomogły zarówno gorsze od oczekiwań dane ze strefy euro (m.in. sprzedaż detaliczna z Niemiec), jak i lepsze z USA (np. rewizja PKB za 4kw24) oraz seria łagodnych komentarzy ze strefy euro. Co ciekawe nie przeszkodziło to w wyraźnym spadku €/PLN – kurs dziś rano jest poniżej 4,30.
 • Na bazowych rynkach długu było generalnie spokojnie, a zmiany amerykańskiej i niemieckiej krzywej nie przekroczyły 3pb. Długie SPW kontynuowały jednak umocnienie (5pb), a na krótkim końcu do dużych zmian nie doszło.

Krótkoterminowe pole do spadku €/US$ mogło się wyczerpać.

 • Krótkoterminowe pole do spadku €/US$ raczej się wyczerpało (tak przynajmniej sugerują wskaźniki techniczne). Nie można jednak wykluczyć, że do połowy kwietnia para dotrze bliżej 1,07. Nadal jednak uważamy, że w 2kw24 dominują raczej ryzyka wzrostu kursu, choć raczej nie dalej jak do 1,10. Preferowana miara inflacji bazowej przez Fed jest bardzo bliska bazowej HICP, a stopy w USA o 100pb wyższe niż w strefie euro. Dlatego rynek powinien nadal zakładać, że cykl obniżek stóp w USA będzie mocniejszy niż EBC, a to historycznie prawie zawsze kończyło się wzrostem €/US$.
 • Przełom tygodnia może być nerwowy dla złotego, raczej z ryzykiem jego osłabienia, szczególnie z obecnych poziomów. Z jednej strony, część inwestorów może chcieć domykać długie pozycje w PLN przed świętami, z drugiej, brak inwestorów z kraju w poniedziałek, to zwykle ryzyko dla PLN. Wraz z powrotem normalnego handlu od wtorku para powinna jednak wrócić poniżej 4,30 i ruszyć w kierunku ostatnich dołków. Inwestorzy mają świadomość dużych napływów z UE w kwietniu i będą raczej utrzymywać pozycje na spadek €/PLN.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4.20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, a wkrótce napłynie pierwsza duża transza środków z KPO. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach z uwagi na stopniowe zdejmowanie tarcz antyinflacyjnych. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Bazowe rynki długu spokojne, SPW mogą zyskać.

 • Na przełomie tygodnia liczymy na stabilizację bazowych rynków długu. Ostatnie dni pokazują dość słabą reakcję na napływające dane. Inwestorzy raczej nie chcą budować dużych pozycji kierunkowych na okres świąt. W kwietniu okaże się, czy marcowe dane pokażą czy inflacja bazowa wraca na tory wolniejszego wzrostu, co przywróci wiarę w większe cięcia w USA. Na razie jednak na większe umocnienie, szczególnie Treasuries, nie pozwala niepewność co do stopy docelowej Fed w tym cyklu. Wielu analityków uważa, że będzie ona wyższa niż obecnie wskazuje Fed.
 • W kraju liczymy raczej na umocnienie SPW. Do długich papierów powinien dołączyć się krótki koniec. Prawdopodobnie niski odczyt krajowej inflacji CPI powinien wzmocnić oczekiwania na obniżki stóp NBP jeszcze w 2023. To powinno okazać się wsparciem dla SPW, szczególnie krótkich.
 • Nadal uważamy, że w najbliższych tygodniach dojdzie do zawężenia asset swapów. Popyt z kraju na dług pozostaje mocny przez rosnące oszczędności Polaków. Być może dołączy do niego zagranica, biorąc pod uwagę mocne aukcje krajowych SPW i euroobligacji. Podaż SPW będzie też prawdopodobnie mniejsza od wcześniejszych szacunków z uwagi na napływ środków z UE i planowane dalsze emisje euroobligacji.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).