Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Korekta dolara po słabszych danych z USA. NBP pozostawi dziś stopy bez zmian.

Wiadomości zagraniczne

USA: Liczba miejsc pracy wg ADP wzrosła w marcu o 184tys.

 • Według danych ADP zatrudnienie wzrosło w marcu o 184tys. (oczekiwano 148tys.), wobec wzrostu o 155tys. w lutym (po rewizji ze 140tys.). Był to największy wzrost od lipca 2023.
 • Marcowy raport wskazuje także na presję płacową. Dla osób zmieniających pracę największe wzrosty wynagrodzeń odnotowano w budownictwie, usługach finansowych i przetwórstwie.
 • Utrzymujący się wzrost zatrudnienia i presja płacowa mogą ograniczyć dalszą dezinfalcję w amerykańskiej gospodarce.

Niespodziewane pogorszenie w marcowym ISM dla usług.

 • Marcowy indeks ISM dla amerykańskiego usług spadł do 51,4pkt. z 52,6pkt. w lutym (konsensus 52,8pkt.). Szczegóły pokazują, że aktywność biznesowa utrzymuje się na przyzwoitym poziomie, ale nowe zamówienia spadły poniżej sześciomiesięcznej średniej, podczas gdy subindeks zatrudnienia pozostaje w strefie wskazującej na spadek. Zaległości produkcyjne znacznie obnizyły się. Co ważne, składnik dotyczący płaconych cen znacznie zwolnił do najniższego poziomu od czterech lat.
 • Zwracamy jednak uwagę, że od pandemii korelacja pomiędzy wskaźnikami ISM oraz PKB, czy payrolls, wyraźnie spadła. Wskaźniki ISM znajdują się na poziomach historycznie spójnych z PKB rosnącym w tempie poniżej 1%, a nie 3%+, jak wskazują oficjalne dane.

Inflacja HICP w strefie euro poniżej oczekiwań.

 • Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się w marcu do 2,4%r/r z 2,6%r/r (oczekiwano 2,5%), a inflacja bazowa odpowiednio do 2,9%r/r z 3,1%r/r miesiąc wcześniej (oczekiwano 3,0%).
 • W tym roku, w danych inflacyjnych nie widać wpływu Świąt Wielkanocnych, które zwykle podbijały ceny m.in. w takich kategoriach jak hotele, restauracje, czy usługi turystyczne. Inflacja usług od listopada pozostaje na poziomie 4%r/r. W ujęciu miesięcznym główny wskaźnik HICP wzrósł o 0,8%, a inflacja bazowa aż o 1,0%m/m.
 • Niższy od oczekiwań odczyt inflacji w marcu raczej nie przekona Rady Prezesów EBC do obniżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu. Spodziewamy się, że rozpocznie cykl łagodzenia polityki pieniężnej w czerwcu, a do końca 2024 główna stopa spadnie łącznie o 75pb.

Stopa bezrobocia w strefie euro nadal 6,5%.

 • Stopa bezrobocia w strefie euro pozostała w lutym na takim samym poziomie jak w styczniu tj. 6,5%. Bez pracy pozostawało 11,1mln osób. Najwyższa stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej (UE) jest w Hiszpanii (11,5%), a najniższy odsetek osób aktywnych zawodowo pozostających bez pracy odnotowano w Czechach (2,6%).

OPEC+ za brakiem zmian w polityce wydobycia ropy naftowej.

 • Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami OPEC+ zalecił brak zmian w polityce wydobywczej grupy na pozostałą część 2kw24. Prawdopodobnie utrzyma to deficyt podaży ropy naftowej na rynku i wesprze już wysokie ceny, które odbiły po atakach na rafinerie w Rosji. Wydaje się, że spotkanie skupiło się na przestrzeganiu cięć podaży, a członkowie, którzy przekroczyli limity podaży w pierwszym kwartale roku, mają przedstawić plany rekompensat do końca kwietnia. Kolejne spotkanie odbędzie się 1 czerwca.

Wiadomości krajowe

RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian.

 • Spodziewamy się, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawi dziś stopy procentowe bez zmian. Wprawdzie inflacja CPI w marcu znalazła się wyraźnie poniżej celu NBP (2,5%, +/- 1pkt. proc.), jednak nie jest to spadek trwały, a kolejne miesiące przyniosą wzrost rocznego wskaźnika inflacji. Nie podzielamy retoryki NBP, że głównym problemem inflacyjnym w Polsce jest oczekiwana normalizacja cen energii w 2poł24. Zwracamy uwagę, że inflacja bazowa pozostaje podwyższona i wciąż rozpędzona (w marcu wzrost o ok. 0,5%m/m).
 • W związku z niepewnością co do skali wzrostu inflacji w średniej perspektywie, Rada podtrzyma ostrożne nastawienie i może utrzymać stopy NBP na obecnym poziomie do końca tego roku.
 • Część piątkowej konferencji prezesa NBP A. Glapińskiego może zająć kwestia złożonego w marcu w parlamencie wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa banku centralnego. W kwestii polityki pieniężnej prezes Glapiński będzie zapewne wciąż podkreślał ryzyka w górę dla inflacji w średnim terminie, uzasadniając tym utrzymywanie stóp procentowych na relatywnie wysokim poziomie.

Większość firm chce nadal podnosić ceny.

 • Podwyżki cen w 2024 zapowiada 65% dużych i średnich firm ankietowanych przez Grant Thornton. Jest to spadek o 11 pkt. proc. względem zapowiedzi na 2023 w ubiegłorocznym badaniu. Obniżki cen planuje zaledwie 2% przedsiębiorstw. W efekcie wskaźnik netto (odsetek firm planujących podwyżki pomniejszony o odsetek planujących obniżki) wynosi 63%, co jest jednym z najwyższych wyników w historii badania (w 2023 było to rekordowe 74%). W ocenie autorów raportu presja inflacyjna nadal jest silna, ale znacznie niższa niż przed rokiem. Badanie przeprowadzono na próbie 100 średnich i dużych przedsiębiorstw.

MKiŚ: W najbliższych latach Polska przeznaczy blisko PLN500mld na transformację energetyczną.

 • W ciągu najbliższych lat na cele transformacji energetycznej Polska przeznaczy PLN500mld – poinformowała minister klimatu i środowiska P. Hennig-Kloska. Środki mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), funduszy spójności oraz ze sprzedaży praw do emisji CO2.
 • Minister poinformowała, że pierwsza transza środków z KPO wpłynie 15 kwietnia.
 • Wiceminister Klimatu i Środowiska skomentowała także planowane zmiany w startegii Polityki energetycznej Polski do 2040 (PEP2040). W 2040 Polska może osiągnąć znacznie większy udział odnawialnych źródeł energii (OZE) niż zakładane przez poprzedni rząd 50%, a koszty transformacji powinny być niższe niż oczekiwano. Wiceminister zapowiedziała, że w aktualizacji nie będzie kolejnych inwestycji gazowych, gdyż jest to źródło zbyt wysokoemisyjne. U. Zielińska dodała, że realizacja inwestycji w elektrownię atomową jest opóźniona o rok, a pierwszy blok powstanie w 2034. Zapowiedziała także analizę i aktualizację Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Solidny popyt na kredyty mieszkaniowe wg BIK.

 • Wg danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) popyt na kredyty mieszkaniowe w marcu wzrósł o 68,7%r/r. Liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w ubiegłym miesiącu wzrosła o 33,5%r/r i 11,3%m/m. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła PLN430tys. i była wyższa o 15,3%r/r i 0,6%m/m. W komentarzu BIK podał, że popyt na kredyty mieszkaniowe wyhamował po zakończeniu przyjmowania wniosków w ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2%. Obecnie jest niższy niż w 2poł23, ale jednak pozostaje on wyraźnie wyższy (o 30-40%) niż w 1poł23. Pomimo obaw nie spadł więc do poziomu sprzed uruchomienia Programu.

W 2kw24 nowelizacja ustawy o finansach publicznych.

 • Rząd planuje, że w 2kw24 dokona nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Projekt zakłada m.in. wydłużenie perspektywy planowania do 4 lat oraz włączenie funduszy BGK do uzasadnienia budżetu.

Stopa bezrobocia (LFS) w Polsce w lutym wyniosła 2,9%.

 • Stopa bezrobocia (LFS) w Polsce wyniosła w lutym 2,9% i nie zmieniła się względem stycznia – poinformował Eurostat. Liczba bezrobotnych wyniosła 517tys. osób, wobec 523tys. osób w styczniu. Niższa niż w Polsce stopę bezrobocia notowano w lutym tylko w Czechach.

BGK zaoferuje jutro 4 serie obligacji FPC.

 • Na jutrzejszym przetargu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaoferuje 4 serie obligacji na przecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o wartości min. PLN250mln.

Komentarz rynkowy

Korekta / wzrost na €/US$ trwa, €/PLN nadal poniżej 4,30.

 • Od dwóch dni trwa korekta na €/US$ po wyraźnym spadku pod koniec marca. Dziś rano kurs dotarł do 1,0850, z dołków na początku tygodnia w okolicach 1,0730. Wczoraj dolarowi zaszkodził m.in. słabszy od oczekiwań wynik usługowego ISM, ale na odbicie kursu wskazywała też sytuacja techniczna. Nadal nie miało to jednak wpływu na €/PLN – kurs utrzymał się przy 4,29.
 • Mimo rozczarowania m.in. ISM, do większych zmian na rynkach bazowych obligacji wczoraj nie doszło. Również SPW były względnie stabilne w oczekiwaniu na dzisiejszą decyzję RPP.

Wzrost €/US$, €/PLN powinien pogłębić spadek po RPP.

 • Uważamy, że trend wzrostowy na €/US$ utrzyma się na przełomie tygodnia. Techniczne wskaźniki nadal sugerują, że obecne poziomy są dość atrakcyjne do zajmowania pozycji na wzrost notowań €/US$. Spodziewamy się też kolejnych rozczarowań amerykańskimi danymi w tym tygodniu, szczególnie jutrzejszymi payrolls. Uważamy, że w 2kw24 €/US$ będzie kontynuować wzrost, choć raczej ruch nie sięgnie dalej jak 1,10. Preferowana przez Fed miara inflacji bazowej jest bardzo bliska bazowej HICP, a stopy w USA o 100pb wyższe niż w strefie euro. Dlatego rynek powinien nadal zakładać, że cykl obniżek stóp w USA będzie mocniejszy niż EBC, a to historycznie zwykle kończyło się wzrostem €/US$.
 • Naszym zdaniem trend spadkowy na €/PLN powróci po decyzji RPP. Uważamy, że Rada nie zmieni antyobniżkowego nastawienia, czego część inwestorów się obawia. Kurs €/PLN powinien kontynuować spadek do dołków w okolicach 4,28 w horyzoncie tygodnia. Rynek liczy na napływy środków z UE w tym miesiącu i na to, że przynajmniej częściowo będą wymienione poza NBP.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4,20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, a wkrótce napłynie pierwsza duża transza środków z KPO. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach z uwagi na stopniowe zdejmowanie tarcz antyinflacyjnych. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Zawężenie krajowych ASW.

 • Na rynkach baziowych, do końca tygodnia spodziewamy się wahań rentowności w trendzie bocznym. 4,5% na 10-letnich US Treasuries wydaje się ważnym oporem. Z jednej strony rynek liczy, że ECB rozpocznie cykl obniżek od czerwca. Z drugiej słabszy usługowy ISM i potencjalnie payrolls powinny wzmocnić oczekiwania, że w czerwcu obniżki może rozpocząć również Fed.
 • W kraju oczekujemy dalszego zawężenia asset swapów. Perspektywa napływów funduszy z UE powinna zachęcać inwestorów do zakupu papierów. Także sytuacja na rynkach bazowych będzie raczej wspierająca. Na krótkim końcu prawdopodobnie bez zmian. Rynek zignorował m.in. ubiegłotygodniowe dane o inflacji, a RPP najprawdopodobniej utrzyma dotychczasową retorykę.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).