Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Stopy RPP bez zmian. Dziś konferencja Prezesa NBP i dane z amerykańskiego rynku pracy.

Wiadomości zagraniczne

USA: Liczba nowych wniosków o zasiłek nieco powyżej oczekiwań, dzisiaj prawdopodobnie nieco słabsze payrolls.

 • Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła w ubiegłym tygodniu w USA do 221tys. z 212tys. miesiąc wcześniej (po korekcie z 210tys.) – poinformował Departament Pracy USA. Konsensus rynkowy wskazywał na 213 tys.
 • Dziś poznamy najprawdopodobniej najważniejsze w tym tygodniu dane z rynków bazowych tj. sytuację amerykańskiego rynku pracy (non-farm payrolls).
 • Oczekujemy, że wzrost zatrudnienia poza rolnictwem będzie zbliżony do 200tys. (konsensus: 215tys.), wobec wzrostu o 275tys. w lutym. Wzrost zatrudnienia prawdopodobnie koncentrował się w takich sektorach jak administracja lokalna, hotelarstwo i wypoczynek, prywatna edukacja oraz usługi zdrowotne. Wspomniane branże odpowiadały za 80% wzrostu liczby miejsc pracy w ostatnich 14 miesiącach. Przy umiarkowanym tempie wzrostu zatrudnienia, stopa bezrobocia prawdopodobnie pozostała na poziomie 3,9% (konsensus na tym samym poziomie). Widzimy także wzrost tempa płac o 0,3%m/m, więcej niż w lutym ale wciąż podobnie jak w styczniu.

Minutes EBC z marcowego posiedzenia przygotowują grunt pod obniżkę stóp w czerwcu.

 • Protokół z dyskusji na marcowym posiedzeniu Rady Prezesów EBC próbował znaleźć równowagę między jastrzębim tonem i utrzymaniem zaniepokojenia poziomem inflacji, a przygotowywaniem przedpola na obniżki stóp procentowych. W naszej ocenie Rada Prezesów nie zdecyduje się na taki ruch w kwietniu, ale czerwiec powinien przynieść początek cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.
 • W ocenie prezesów europejskich banków centralnych ryzyka dla wzrostu gospodarczego nadal przechylone są w dół, chociaż widoczne są symptomy stabilizacji koniunktury. W ocenie decydentów niekoniecznie musi mieć to charakter dezifnlacyjny, zwłaszcza w kontekście braku odbicia wydajności. EBC jest w dalszym ciągu zaniepokojony wysoką inflacją usług.
 • Z minutes wynika, że w ocenie Rady Prezesów dyskusja o obniżkach stóp byłaby na obecnym etapie przedwczesna, ale umacniają się argumenty za rozważeniem obniżek stóp procentowych. Odnotowano, że Rada będzie miała zdecydowanie więcej informacji w czerwcu, zwłaszcza w zakresie tempa wzrostu płac, co sugeruje, że pierwsze cięcie stóp najprawdopodobniej nastąpi właśnie w czerwcu.

Ostateczny PMI w usługach strefy euro w marcu nieco wyżej od wstępnych szacunków.

 • Indeks PMI w usługach strefy euro wzrósł w marcu do 51,5pkt. z 50,2pkt. w lutym. Wstępny szacunek wskazywał na wzrost do 51,1pkt.

Pogłębienie deflacji PPI w strefie euro w lutym.

 • Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro spadły w lutym w strefie euro o 8,3%r/r, po spadku o 8,0%r/r w styczniu – poinformował Eurostat. W ujęciu m/m ceny spadły o 1,0%. Rynek oczekiwał -0,6%m/m i -5,6%r/r.

Rumunia: Stopy procentowe bez zmian, ale obniżki są blisko.

 • Bank centralny Rumunii pozostawił główną stopę procentową bez zmian na poziomie 7%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami. Stopy procentowe w Rumunii są najwyższe od 2010. W ostatnim cyklu podwyżek stopy w Rumunii wzrosły o 575pb. Uważamy, że do końca roku rumuński bank centralny obniży stopy o około 100pb (lub mniej) oraz kolejne 100pb w 2025. Problemem rumuńskiej gospodarki jest presja na walutę z uwagi na duży deficyt handlowy. Dlatego mimo spadku presji inflacyjnej tamtejszy bank centralny musi ostrożnie luzować swoją politykę.

Wiadomości krajowe

RPP utrzymała stopy bez zmian. Na dzisiejszej konferencji prezez NBP zaprezentuje krótkoterminowy optymizm inflacyjny, ale długoterminowy pesymizm.

 • RPP utrzymała stopy bez zmian. W komunikacie po posiedzeniu wprowadziła niewielkie zmiany, tj. prezentuje nieco bardziej optymistyczny opis aktywności gospodarczej. Zauważa "wzrost dynamiki aktywności gospodarczej" podczas gdy przed miesiącem mówiła, iż "następuje stopniowe ożywienie". Najważniejsze paragrafy dotyczące inflacji i nastawienia w polityce pieniężnej niemal nie zmieniły się.
 • Rynki finansowe próbują przewidzieć na ile trwałe jest obecne jastrzębie nastawienie RPP, bo inflacja spadła i jej przebieg jest bardziej optymistyczny od oczekiwań. Naszym zdaniem nastawienie RPP nie zmieni się w najbliższych miesiącach i pozostanie jastrzębie albo niechętnie cięciom.
 • Zwracamy uwagę, że większość zaskoczeń niską inflacja i jej spadek w ostatnich miesiącach to głównie zasługa odwracania szoków podażowych i niskiej inflacji towarów, także importowanych.
 • Zakładamy, że na dzisiejszej konferencji prezesa NBP ponownie usłyszymy, iż inflacja jest niska, ale wkrótce odbije pod wpływem decyzji regulacyjnych (poza kontrolą RPP), ekspansji fiskalnej, ożywienia i płac. Wypowiedzi będą wskazywały, że główne zagrożenia inflacyjne są niezależne od RPP.
 • Naszym zdaniem zagrożenie inflacyjne związane z uwolnieniem cen energii jest „przerysowywane”. Scenariusz alternatywny prezentowany przez NBP, a zakładający skok CPI do 8%, jest mało realny przy dzisiejszych cenach hurtowych prądu i gazu. Dodatkowo, to niepotrzebne napędzanie oczekiwań inflacyjnych rynków finansowych, co szczególnie widzimy wśród zagranicznych inwestorów, którzy nie chcą wracać na polski rynek długu, m.in. z tego powodu.
 • Uważamy, że głównym zagrożeniem jest uporczywie wysoka inflacja bazowa, będąca w gestii RPP. Po roku załamania konsumpcji, bazowa rośnie w tempie 0,5% miesięcznie. To wciąż dużo i nie widać istotnej poprawy w miesięcznych danych odsezonowanych. Szczególnie inflacja usług jest wciąż wysoka i taka pewnie pozostanie, bo wysoka dynamika płac ma działania inflacjogenne. Dodatkowo wysokie tempo dochodów wskazuję na bliskie odbicie popytu konsumpcyjnego.
 • W związku z niepewnością co do skali wzrostu inflacji w średniej perspektywie, Rada podtrzyma ostrożne nastawienie i może utrzymać stopy NBP na obecnym poziomie do końca tego roku. Część dzisiejszej konferencji prezesa NBP A. Glapińskiego może zająć kwestia złożonego w marcu w parlamencie wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa banku centralnego.

SAMAR: Liczba rejestracji aut wzrosła w marcu o 1,6%r/r.

 • W marcu zarejestrowano 56,2tys. nowych samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5T tj. 1,6%r/r więcej – poinformował instytut Samar. Od początku roku zarejestrowano 154,8tys. aut, co oznacza wzrost sprzedaży o 11,5%r/r. Samar podwyższył prognozę rejestracji nowych aut osobowych w 2024 do 530tys. z 515tys. oczekiwanych wcześniej. W przypadku aut dostawczych utrzymano prognozę na poziomie 68tys.

W Polsce pracuje 225-350tys. uchodźców z Ukrainy.

 • Z raportu Deloitte wynika, że w Polsce pracuje 225-350tys. uchodźców z Ukrainy, a  w 2023 wnieśli oni do gospodarki 0,7-1,1% PKB. Autorzy raportu zwrócili uwagę na szybkie wejście uchodźców na rynek pracy, dzięki czemu zasilają one budżet podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne. Szacuje się, że obecnie 80% dochodów gospodarstw domowych z Ukrainy pochodzi z pracy zarobkowej, w tym pełnowymiarowej, czasowej i samozatrudnienia w Polsce, a także pracy zdalnej na Ukrainie. Według badania podatki wpłacone przez uchodźców wyniosły PLN10-14mld w 2022 i PLN15-20mld w 2023, czyli więcej niż wydatki państwa na początkową pomoc.

Komentarz rynkowy

Nieudana próba dotarcia do 1,09 przez €/US$, €/PLN przy 4,29.

 • Od wtorku trwa korekta wzrostowa na €/US$, po wyraźnym spadku tej pary pod koniec marca. Wczoraj kurs dotarł do 1,0880, ale potem wrócił do 1,0830. Na odbicie kursu wskazywała od poniedziałku sytuacja techniczna, ale ruch przyspieszył m.in. po słabszym od oczekiwań wyniku usługowego ISM. €/PLN na chwilę przebił się wczoraj poniżej 4,29, ale dziś rano znów jest blisko tego poziomu. Część inwestorów mogła obawiać się złagodzenia nastawienia RPP, do czego nie doszło. Spadek €/PLN cofnął się jednak wraz z umocnieniem dolara.
 • Na bazowych rynkach długu czwartek przyniósł spadki rentowności na długim końcu (amerykańska krzywa 5pb niżej, na niemieckiej spadki nie większe niż 2pb.). Długie SPW również około 2pb, a krótkie 4pb mocniej w ślad za rynkami bazowymi. Posiedzenie RPP bez niespodzianek i dużego wpływu na rynek.

Wzrost €/US$, €/PLN powinien pogłębić spadek po RPP.

 • Uważamy, że trend wzrostowy na €/US$ na przełomie tygodnia powróci. Techniczne wskaźniki sugerują, że nadal jest miejsce na pewien wzrost pary (nie dalej jak do 1,10). Spodziewamy się też pewnego rozczarowania dzisiejszymi payrolls. Wraz ze słabszym wynikiem usługowego ISM powinno to wspierać odbudowę oczekiwań na obniżkę Fed w czerwcu.
 • Uważamy, że w 2kw24 €/US$ utrzyma się blisko 1,10, ale większe wybicie ponad ten poziom będzie trudne. Preferowana przez Fed miara inflacji bazowej jest bardzo bliska bazowej HICP, a stopy w USA o 100pb wyższe niż w strefie euro. Dlatego rynek powinien nadal zakładać, że cykl obniżek stóp w USA będzie mocniejszy niż EBC, a to historycznie zwykle kończyło się wzrostem €/US$. Ten scenariusz jest jednak w dużej mierze wyceniony, a Fed może nie zdecydować się na obniżkę już w czerwcu.
 • Naszym zdaniem kurs €/PLN powinien dotrzeć do dołków w okolicach 4,28 w horyzoncie tygodnia. RPP utrzymała antyobniżkowe nastawienie, a rynek liczy na napływy środków z UE w tym miesiącu i na to, że przynajmniej częściowo będą wymienione poza NBP. Dokłada się do tego raczej słabszy dolar.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4,20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, a wkrótce napłynie pierwsza duża transza środków z KPO. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 (chociaż już niewielką) i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Zawężenie krajowych ASW, lekkie umocnienie na rynkach bazowych.

 • Na rynkach bazowych, do końca tygodnia spodziewamy się wahań rentowności w trendzie bocznym. 4,5% na 10-letnich US Treasuries wydaje się ważnym oporem. Rynek liczy także, że ECB rozpocznie cykl obniżek od czerwca. Z drugiej słabszy usługowy ISM i potencjalnie payrolls powinny wzmocnić oczekiwania, że w czerwcu obniżki może rozpocząć również Fed. Rosnące ceny ropy naftowej nie sugerują jednak większych spadków rentowności.
 • W kraju oczekujemy dalszego zawężenia asset swapów. Perspektywa napływów funduszy z UE powinna zachęcać inwestorów do zakupu papierów. Także sytuacja na rynkach bazowych będzie raczej wspierająca. Na krótkim końcu prawdopodobnie bez zmian. Rynek zignorował m.in. ubiegłotygodniowe dane o inflacji, a RPP najprawdopodobniej utrzyma dotychczasową retorykę.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).