Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Poprawa nastrojów inwestorów instytucjonalnych w strefie euro. RPP oczekuje podwyższonej inflacji bazowej przez dłuższy czas.

Wiadomości zagraniczne

USA: Przedstawiciele FOMC komentują ostatnie dane i perspektywy obniżek stóp.

 • Prezes Fed z Chicago A. Goolsbee, który nie jest głosującym członkiem FOMC w tym roku, powiedział w wywiadzie radiowym, że gospodarka amerykańska zmierza w kierunku lepszej równowagi. Goolsbee uznał piątkowy raport payrolls z imponującym ponad 300tys. wzrostem liczby zatrudnionych jako dosyć mocny, i dodał, że gospodarka jest w stanie normalnego okresu boomu. Ostrzegł, że zbyt długie utrzymywanie podwyższonych stóp procentowych będzie prowadzić do wyższego bezrobocia.
 • Natomiast Prezes Fed z Minneapolis N. Kashkari stwierdził, że rynek pracy jest wciąż napięty, choć nie jest już „rozgrzany do czerwoności”, tak jak w ostatnich 12 miesiącach. Kashkari dodał, że Fed musi kontynuować walkę z inflacją, która oscyluje wokół 3%, podczas gdy cel Fed wynosi 2%. Jutro poznamy dane o inflacji konsumenckiej CPI w marcu.

UE: Porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. przedłużenia liberalizacji handlu z Ukrainą.

 • Parlament Europejski (PE) i Rada UE, reprezentowana przez belgijska prezydencję, osiągnęły porozumienie ws. przedłużenia zawieszenia ceł importowych i kontyngentów na ukraińskie produkty rolne na kolejny rok do czerwca 2025. Porozumienie zakłada tzw. hamulec bezpieczeństwa i możliwość szybkich działań KE w przypadku zakłóceń na rynku jednego lub kilku krajów UE na rynkach drobiu, jaj, cukru, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu. Cła mogą zostać ponownie wprowadzone na te produkty jeśli ich import przekroczy średnią z 2poł21 oraz lat 2022-2023.
 • PE będzie głosował w tej sprawie podczas sesji plenarnej w tym miesiącu.

Strefa euro: Poprawa wskaźnika zaufania inwestorów w kwietniu, choć jego poziom wciąż poniżej długoterminowej średniej.

 • Indeks nastrojów inwestorów w strefie euro Sentix poprawił się istotnie w kwietniu do -5,8pkt. z -10,5pkt. miesiąc wcześniej, powyżej konsensusu -8,3pkt. Poprawił się zarówno komponent dotyczący ocen sytuacji bieżącej (-16,3pkt. po -18,5pkt. miesiąc wcześniej) oraz komponent oczekiwań (+5pkt po -2,3pkt. miesiąc wcześniej). Dodatnią wartość tego komponentu odnotowano ostatnio na początku lutego 2022, tuż przed rosyjską agresją na Ukrainę. Wartość dodatnia indeksu lub jego komponentów wskazuje na przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi.
 • Badanie Sentix prowadzone jest od połowy 2002 i obejmuje próbę 4,5tys. inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

Wiadomości krajowe

RPP: Obniżki stóp w 2024 są możliwe – H. Wnorowski.

 • Można wyobrazić sobie scenariusz w 2024, w którym obniżki stóp procentowych byłyby możliwe – uważa H. Wnorowski z Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Dodał, że sytuacja inflacyjna jest obarczona bardzo dużą niepewnością.

RPP oczekuje dłuższego okresu podwyższonej inflacji bazowej – minutes z posiedzenia w marcu.

 • Z opisu dyskusji (minutes) na marcowym posiedzeniu RPP wynika, że dużo uwagi poświęcono perspektywom inflacji bazowej, która może się kształtować na wyższym poziomie przez dłuższy okres. W ocenie Rady wpływała będzie na to m.in. dynamika wynagrodzeń oraz polityka fiskalna.
 • Większość RPP zwracała uwagę, że wg marcowej projekcji od połowy 2025 i  w 2026, czyli w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, inflacja CPI powinna być spójna z celem NBP, ale inflacja bazowa będzie wyższa od inflacji CPI ogółem w horyzoncie prognozy.

MF: Nie ma potrzeby nowelizacji budżetu na 2024.

 • Na obecnym etapie nie ma potrzeby nowelizowania ustawy budżetowej na 2024 – uważa minister finansów A. Domański. W jego ocenie sytuacja makroekonomiczna powinna się stopniowo poprawiać, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłe wpływy podatkowe.
 • Również optymistycznie patrzymy na perspektywy gospodarcze, ale jednocześnie uważamy, że założony w ustawie budżetowej na ten rok poziom wpływów z podatku VAT jest zbyt optymistyczny, co może zmusić rząd do nowelizacji ustawy budżetowej w połowie roku.

MKiŚ: Pakiet pomocowy dla odbiorców energii obejmie niektórych emerytów i rodziny wielodzietne.

 • Mrożenie cen energii w obecnej formie nie będzie kontynuowane od 1 lipca, a pakiet pomocowy dla potrzebujących obejmie m.in. samotnie żyjących emerytów, czy wielodzietne rodziny o niskich dochodach – zapowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort podkreślił, że ceny energii elektrycznej notowane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) osiągały poziomy zbliżone, a nawet niższe od cen zamrożonych.

NBP: Napływ BIZ do Polski w 2023 obniżył się o 16,3%r/r do PLN120,6mld.

 • W 2023 do Polski napłynęło PLN120,6mld w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych tj. o 16,3% mniej niż w 2022 – poinformował NBP. Spadek o blisko PLN20mld wynikał głównie z silnego obniżenia wartości transakcji na instrumentach dłużnych (o PLN34,7mld), przy znaczącym wzroście transakcji w formie udziałów kapitałowych (o PLN18,7mld).
 • Największe inwestycje napłynęły z Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, co wynikało z wysokich reinwestowanych zysków lub znacznych transakcji na instrumentach udziałowych. Największy odpływ kapitału odnotowano do Włoch i Chin, co wynikało ze spłaty zadłużenia.

MRiT konsultuje projekt ustawy dotyczący programu „Mieszkanie na start”.

 • Rozpoczęły się konsultacje nowego programu mieszkaniowego „Mieszkanie na start”. Projekt ustawy przewiduje, że w ramach programu będzie obowiązywał limit 15tys. wniosków na kwartał, po którego osiągnięciu będzie następowało czasowe wstrzymanie naboru. Limit ten wynika z doświadczeń wcześniejszych programów, takich jak „Bezpieczny kredyt 2%”, „Rodzina na swoim” i „Mieszkanie dla młodych”, które w przeszłości prowadziły do presji na wzrost cen nieruchomości i wywoływały okresowe zaburzenia równowagi rynkowej.
 • Przewidywane w programie „Mieszkanie na start” limity dochodowe dla starających się o kredyt proponuje się na następujących poziomach (przeciętny miesięczny dochód na osobę):
  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • w przypadku 2-osobowego gospodarstwa.
  • dla gospodarstw 3-osobowych,
  • 19,5tys. dla gospodarstw 4-osobowych,
  • 23,5tys. dla gospodarstw liczących co najmniej 5 osób.
 • Według oceny skutków regulacji (OSR), koszt proponowanych instrumentów wsparcia dla kredytobiorców mieszkaniowych szacowany jest na PLN21,5mld w horyzoncie 10 lat. W tym roku program ma kosztować PLN350mln, a  w 2025, który będzie pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania programu PLN1,7mld. Program przewiduje m.in. okresowe dopłaty do rat kredytów hipotecznych na zakup pierwszego mieszkania, okresowe dopłaty do rat kredytów konsumenckich na pokrycie kosztów partycypacji lub wkładu mieszkaniowego oraz wsparcie w nabyciu lub budowie pierwszego własnego lokalu albo domu jednorodzinnego. Program będzie finansowany przez Rządowych Fundusz Mieszkaniowy w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Jutro MF zaoferuje obligacje skarbowe za PLN5-7mld.

 • Na jutrzejszej aukcji Ministerstwo Finansów zaoferuje do sprzedaży 5 serii obligacji za PLN5-7mld. W miesięcznym planie podaży zapowiadano ofertę w przedziale PLN5-9mld.

Komentarz rynkowy

€/PLN nas nowych tegorocznych minimach, spokojnie na rynkach długu.

 • Tydzień rozpoczął się minimalnym osłabieniem dolara – kurs €/US$ wzrósł z 1,0830 do 1,0860. Presja na dolara rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu i się utrzymuje mimo np. solidnych payrolls w piątek. Kurs €/PLN kontynuuje ruch w dół, wczoraj tworząc nowe tegoroczne minimum (4.26). Złotemu pomaga zarówno antyobniżkowy przekaz z RPP w ubiegłym tygodniu, jak i słabszy dolar.
 • Tydzień rozpoczął się generalnie małymi zmianami na bazowych rynkach długu. Amerykańskie papiery zakończyły dzień praktycznie bez zmian, podobnie Bund. Tylko rentowność niemieckiej 2latki ukształtowała się 4pb wyżej. Zmiany notowań SPW były niewielkie. Najmocniej wzrosły rentowności 2latki (około 3pb).

Wzrost €/US$, tymczasowa przerwa w umocnieniu złotego.

 • Do końca tygodnia spodziewamy się dalszego wzrostu €/US$. Dolar nie był w stanie umocnić się mimo udanych payrolls w piątek, co zachęca do zajmowania krótkoterminowych pozycji na jego dalsze osłabienie. Techniczne wskaźniki sugerują miejsce na pewien wzrost pary, ale nie wyżej niż 1,10. Rynek prawdopodobnie będzie bardzo wrażliwy na jutrzejsze dane o amerykańskiej inflacji CPI. Nie spodziewamy się zaskoczeń, ale każde odchylenie od konsensusu będzie kluczowe, gdyż rynek ciągle nie jest przekonany czy Fed rozpocznie obniżki w czerwcu.
 • Uważamy, że w 2kw24 €/US$ utrzyma się blisko 1,10, ale większe wybicie ponad ten poziom będzie trudne. Preferowana przez Fed miara inflacji bazowej jest bardzo bliska bazowej HICP, a stopy w USA o 100pb wyższe niż w strefie euro. Dlatego rynek powinien nadal zakładać, że cykl obniżek stóp w USA będzie mocniejszy niż EBC, a to historycznie zwykle kończyło się wzrostem €/US$. Ten scenariusz jest jednak w dużej mierze wyceniony, a Fed może nie zdecydować się na obniżkę już w czerwcu.
 • Wskaźniki techniczne sugerują, że przynajmniej na dzień-dwa para €/PLN powinna wyhamować spadki. Nie wykluczamy lekkiej korekty, ale będzie to raczej wymagać zmiany trendu na €/US$ na spadkowy. Krajowe fundamenty są bowiem sprzyjające RPP utrzymała antyobniżkowe nastawienie, a inwestorzy liczą na wymianę środków z UE w tym miesiącu przynajmniej częściowo na rynku.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4,20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, a wkrótce napłynie pierwsza duża transza środków z KPO. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 (chociaż już niewielką) i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Zawężenie krajowych ASW i małe zmiany na rynkach bazowych.

 • Do końca tygodnia spodziewamy się prób wyłamania rentowności amerykańskiej 10latki ponad 4,5%. Powodzenie tego ruchu będzie jednak prawdopodobnie zależeć od jutrzejszych danych o CPI z USA. Nasz bazowy scenariusz zakłada wynik zgodny z oczekiwaniami, co nie zapowiada trwałego złamania ww. poziomu. EBC (posiedzenie w czwartek) powinien natomiast przygotowywać rynki na obniżkę stóp w czerwcu, czego inwestorzy już się spodziewają. Dlatego na niemieckiej krzywej nie liczymy w tym tygodniu na duże zmiany.
 • Długie SPW powinny śledzić zachowanie rynków bazowych, co sugeruje przejście rentowności w trend boczny w tym tygodniu. Retoryka RPP nie zapowiada szybkich zmian stóp, więc stabilne powinny być również krótkie SPW. Powinno jednak dochodzić do stopniowego zawężenia asset swapów. Perspektywa napływów funduszy z UE w tym miesiącu powinna zachęcać inwestorów do zakupu papierów.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).